PL EN


2015 | 209 | 136-144
Article title

Paradygmat w ekonomii a paradygmat w zarządzaniu sektorem publicznym

Authors
Content
Title variants
EN
A paradigm in economics and a paradigm in public sector management
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The goal of the paper is to describe relationships between New Public Management and mainstream economics. The first part of the article characterizes the concept of par-adigm developed by T.Kuhn and the structure of paradigms. The next sections contains detailed analyses of the connections between NPM and modern economics. Finally the main thesis of the article is formulated, namely the statement that strong economic as-sumptions determine the institutional framework of economic policy.
Year
Volume
209
Pages
136-144
Physical description
Contributors
References
  • Arrow K., Social Choice and Individual Values, Yale University Press, New Heaven and London 1963.
  • Blaug M., Metodologia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995. Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny, red. Z. Cackowski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1987.
  • Hood C., A Public Management for All Seasons?, „Public Administration” 1991, No. 69(1). Kuhn T., Dwa bieguny: tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych, PIW, Warsza¬wa 1985.
  • Kuhn T., Struktura rewolucji naukowych, PWN, Warszawa 1968.
  • Musialik G., Musialik R., Związek sektora publicznego i rynkowego w koncepcji New Public Management, „Studia Ekonomiczne”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2013, nr 156.
  • O’Flynn J., From New Public Management to Public Value: Paradigmatic Change and Managerial Implications, „The Australian Journal of Public Administration” 2007, Vol. 66, No. 3.
  • Osborne D., Gaebler T., Rządzić inaczej, Media Rodzina of Poznan, Poznań 1993.
  • Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004. Sułkowski Ł., Hermeneutyka zarządzania, czyli metodologia refleksji paradygmatycz- nej, w: Humanistyka i zarządzanie, red. P. Górski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
  • Supernat J., Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management, w: Ad¬ministracja Publiczna. Studia Krajowe i Międzynarodowe, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku” 2003, nr 2.
  • Zawicki M., Nowe zarządzanie publiczne, PWE, Warszawa 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d61ffeb2-f4ee-40cf-a27e-2e1eae8a68d6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.