Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2 | 7 | 59-77

Article title

Cechy szczególne franczyzy w prawie ochrony konkurencji

Authors

Content

Title variants

EN
Particular features of franchising in competition law

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest zidentyfikowanie tych specyficznych elementów franczyzy, istotnych dla oceny antymonopolowej, które odróżniają ją od klasycznej dystrybucji. Uzasadniona jest teza, że niektóre ograniczenia praw franczyzobiorców występujące w umowach franczyzowych będą traktowanie łagodniej, niż gdyby znajdowały się w zwykłych umowach dystrybucyjnych1. Wyróżniłem następujące pola analizy: a) ogólne ograniczenia typowe dla franczyzy; b) RPM; c) zakaz konkurowania; d) łączenie dystrybucji selektywnej z wyłączną; e) wymogi co do lokalizacji punktu sprzedaży.
EN
This article aims to identify those special elements of franchising, important to antitrust assessment, which differentiate it from traditional distribution. It is fair to say that some restrictions on the rights of a franchisee contained in franchise agreements will be treated with more leniency than if they were included in a standard distribution agreement. The analysis covers the following areas: a) general restrictions typical to franchising; b) RPM; c) noncompete obligations; d) combining selective and exclusive distribution; e) point-of-sale location requirements.

Year

Volume

2

Issue

7

Pages

59-77

Physical description

Dates

published
2013-11-30

Contributors

References

 • Abell Ph.M.,Business Format, Control and Assistance, [w:] The Regulation of Franchising in the European Union, University of London, London 2011
 • Aziewicz D., Pytanie o zasadność stosowania analizy ekonomicznej wobec minimalnych cen odsprzedaży w polskim prawie konkurencji, iKAR 2013, nr 3(2)
 • Bagan-Kurluta K., Franchising a podobne instytucje prawne, „Rejent”, styczeń 1999, r. 9, nr 1(93)
 • Bolecki A., Ograniczenia w sprzedaży przez Internet w umowach dystrybucyjnych, iKAR 2013, nr 3(2)
 • Bolecki A., Porozumienia zakazane ze względu na cel lub skutek – aktualne tendencje orzecznicze w Unii Europejskiej, iKA R 2012, nr 3(1)
 • Bolecki A., Polish Antitrust Experience with Hub-and Spoke Conspiracies, „Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies” 2011, nr 4(5)
 • Bolecki A., Ustalanie minimalnych cen odsprzedaży – czas na zmiany. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie III SK 21/11 (Röben Ceramika Budowlana), iKAR 2012, nr 3(1)
 • Bolecki A., Wymiana informacji między konkurentami w ocenie organów ochrony konkurencji, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2013
 • Fidala J., Narzucanie minimalnych i sztywnych cen odsprzedaży z punktu widzenia celu oraz skutków rynkowych, iKAR 2012, nr 3(1)
 • Fuchs B., Umowy franchisingu w świetle przepisów kodeksu cywilnego dotyczących firmy, „Przegląd Prawa Handlowego”, wrzesień 2003
 • Giovannetti E., Stallibrass D., Three Cases in Search of a Theory: Resale Price Maintenance in The UK, European Competition Journal. December 2009
 • Goyder D., EU Distribution Law, Hart Publishing 2000
 • Jones A., Resale Price Maintenance: A Debate About Competition Policy in Europe?, August 2009 European Competition Journal
 • Jones A., Sufrin B., EC Competition Law, 3rd Edition, Oxford University Press, Oxford 2008
 • Jurkowska A., Skoczny T. (red.), Wyłączenia grupowe spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję we Wspólnocie Europejskiej i w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2008
 • Katner W.J. (red.), Prawo zobowiązań – umowy nienazwane. System Prawa Prywatnego, t. 9, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010
 • Kiljański k., Porozumienia franchisingowe w świetle prawa konkurencji Wspólnoty Europejskiej, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2000, r. IX, z. 4
 • Kohutek K., Obowiązek niekonkurowania w porozumieniach wertykalnych, [w:] Praktyczne wyjaśnienia oraz wzory umów i pism, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2001
 • Massetti Jr R.J., Is Your Business Right for Franchising?, Lulu Enterprises Inc., USA 2007
 • Pokorska B., Przedsiębiorca w systemie franczyzowym, PARP, Warszawa 2004
 • Poździk R., Dystrybucja produktów na zasadzie wyłączności w Polsce i Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza VERBA, Lublin 2006
 • Salamonowicz M., Licencje patentowe i know-how na tle zakazu porozumień antykonkurencyjnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011
 • Sikorski R., Funkcjonowanie zasobów patentowych w prawie konkurencji Unii Europejskiej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013
 • Skoczny T. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009
 • Stawicki A., Stawicki E. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – Komentarz, Oficyna Wolters KLuwer Polska, Warszawa 2011
 • Szymczak A., Kontrola koncentracji w sektorze handlu detalicznego artykułami codziennego użytku ze szczególnym uwzględnieniem kwestii rynku właściwego, Warszawa 2009
 • Wijckmans F., Tuytschaever F., Vertrical Agreements in EU Competition Law, second ed., Oxford University Press, Oxford 2011
 • Wojtaszek-Mik E., Umowa franchisingu w świetle prawa konkurencji wspólnoty europejskiej i polskiego prawa antymonopolowego, Toruń 2001
 • Van Bael & Bellis, Competition Law of the European Community, Wolters Kluwer International 2010
 • Zawłocka-Turno A., Turno B., Ustalanie sztywnych lub minimalnych cen odsprzedaży jako porozumienie ograniczające konkurencję ze względu na cel (przedmiot) w prawie unijnym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2011, R. LXXIII, z. 4

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d62035fc-3983-44d0-9040-60ca9fa06479
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.