Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 96 Film i metafizyka | 226-229

Article title

Kinomaniacy, pedanci i sekrety pamięci

Authors

Title variants

EN
Cinemaniacs, Pedants and the Secrets of Memory

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Jest szczególna grupa kinomanów, czy może raczej kinomaniaków, którzy analizują filmy klatka po klatce w poszukiwaniu najmniejszych błędów. Są to na ogół niezauważalne gołym okiem detale. Ich tropiciele zapominają, że kino w ogóle jest oszustwem. Tworzy w mózgach widzów iluzję ruchu i ciągłości akcji dzięki projekcji statycznych kadrów z odpowiednią szybkością. Bazuje na ułomności ludzkiej percepcji. A to z kolei łączy się z zagadnieniem pamięci. Jak wykazał Stanley Cavell, niemal nie ma streszczenia filmu bez błędu. Autor niniejszego tekstu stawia tezę, że bywa też tak, iż nasza pamięć „ulepsza” oglądane filmy, filtruje z nich to, co istotne, upraszcza, ale i poprawia oryginał. Bowiem filmy nie kończą się wraz z wyłączeniem projektora czy odtwarzacza, lecz żyją dalej w umysłach odbiorców.
EN
There is a special group of moviegoers, or perhaps cinemaniacs, who analyse films frame by frame to find the smallest of errors. These are usually details that are invisible to the naked eye. Their hunters forget that cinema is in general based on deception. It creates in the minds of the audiences an illusion of movement and continuity of action thanks to the projection of static shots with appropriate speed. It is based on the uncertainties of human perception. And that in turn is connected to the problem of memory. As demonstrated by Stanley Cavell, a summary of film that does not contain any errors is almost impossible. The author of the article argues that sometimes our memory ‘improves’ films, it filters what is important, makes things more simple and improves the original. Because films do not end once the projector is switched off, but continue in the minds of the viewers.

Keywords

Year

Pages

226-229

Physical description

Contributors

  • Department of History of Art and Visual Culture, Rhode Island School of Design (USA)

References

  • Bergson, H. Pamięć i życie, tłum. Anita Szczepańska. Warszawa 1988.
  • Cavell, S. The World Viewed: Reflections on the Ontology of Film. New York 1971.
  • Frank, H. “Traces of the World: Cel Animation and Photography”, Animation: An Interdisciplinary Journal 11 (1) (2016).
  • Giżycki, M. „Czar długich ujęć”. Kwartalnik Filmowy 92 (2015).
  • Gleiberman, O. Movie Freak: My Life Watching Movies. New York-Boston: Hachette Book, 2016.
  • Humphreys, J. 40 Huge Movie Mistakes You Never Noticed, “Urban Jocker”. http://www.urbanjoker.com/entertainment/26-movie-mistakes/12
  • Kael, P. “Beauty of Destruction”. The New Yorker 27.02.1970.
  • Płażewski, J. Język Filmu. Warszawa 1982.
  • Truffaut, F. Hitchcock, tłum. Tadeusz Lubelski. Izabelin: Świat Literacki, 2005.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d62211c5-15ed-4651-9386-f538cd78b62e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.