PL EN


2016 | 17 | 2 | 16-25
Article title

WYKORZYSTANIE WYBRANYCH METOD WAP W OCENIE RELACJI POMIĘDZY STANEM INFRASTRUKTURY DROGOWEJ A BEZPIECZEŃSTWEM NA DROGACH W POLSCE

Content
Title variants
EN
APPLICATION OF MSA SELECTED METHODS IN THE ASSESSMENT OF RELATIONSHIP BETWEEN STATE ROAD INFRASTRUCTURE AND SAFETY ON ROADS IN POLAND
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podstawowym celem opracowania jest ocena zróżnicowania przestrzennego infrastruktury drogowej w Polsce z uwzględnieniem jej wpływu na liczbę wypadków na drogach. W analizie uwzględniono liczbę osób zabitych, rannych oraz liczbę kolizji drogowych. Przy ocenie infrastruktury drogowej uwzględniono zmienne charakteryzujące rodzaj i jakość dróg w układzie województw, obciążenie sieci dróg wojewódzkich, jak również przewozy ładunków i towarów.
EN
This article attempts to assess the diversity of road infrastructure in Poland in terms of regional. The article takes into account the length of roads, expenditures on public roads, the volume of passenger and freight transport, and traffic congestion in individual provinces. The data obtained were compared with information on road safety including the number of accidents and people injured on the roads. Conducted multivariate statistical analysis of road infrastructure diversity indicates that the Slaskie voivodship, Mazowieckie and Malopolskie have the most developed infrastructure of roads in Poland while it is the least developed in the Zachodniopomorskie, Warmia and Mazury, Lubelskie, Podlasie. It was also observed a very strong relationship between the development of road infrastructure and the number of injuries and deaths in individual provinces. From the analysis of the structure of accidents that you should invest in highways and motorways in the eastern provinces where the number of deaths is highest.
Contributors
 • Katedra Statystyki i Ekonometrii, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
author
 • Katedra Statystyki i Ekonometrii, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
References
 • Chudzik B., Więckowicz Z. (1998) Wyposażenie w infrastrukturę techniczną obszarów wiejskich makroregionu południowo zachodniego Polski. V Konferencja naukowa: Infrastruktura techniczna wsi ku integracji europejskiej. S. C Drukpol, Kraków- Szczucin.
 • Ciesielski M., Szudrowicz A. (2001) Ekonomika transportu. A E Poznań.
 • EU transport in figures statisitical pocketbook 2015.
 • Herrera S., Pang G. (2005) Efficiency of Infrastructure: The Case of Container Ports. World Bank, Policy Research Working Paper.
 • Kaliński J. (2013) Autostrady na EURO 2012. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace, 1, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • Kukuła K. (2000) Metoda unitaryzacji zerowanej. PWN.
 • Mały rocznik statystyczny Polski 2014.
 • Rogacki H. (2007) Geografia społeczno – gospodarcza Polski. PWN S.A., Warszawa.
 • Transport drogowy w Polsce w 2014 roku. GUS.
 • Załoga E. (2007) Ekonomiczne i społeczne wyzwania współczesnego transportu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 454.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d62362e4-c0e2-455f-8172-1c61f3aed9c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.