Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 1 | 2 | 103-116

Article title

Nawyki żywieniowe wybranych grup funkcjonariuszy policji w kontekście redukcji stresu

Content

Title variants

EN
Dietary habits of selected groups of police officers in the context of stress reduction

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem niniejszej pracy jest próba zwrócenia uwagi na występujące zależności między aktywnością fizyczną w czasie wolnym a redukcją wszelkiego rodzaju objawów stresu. Zakłada się wypracowanie założeń teoretycznych oraz empirycznych, które pozwolą znaleźć skuteczne odpowiedzi na postawione pytanie: Czy aktywność w zajęciach sportowo-rekreacyjnych funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w czasie wolnym jest wystarczająco skuteczną formą walki ze stresem? Podczas prowadzonych badań teoretycznych posłużono się metodą analizy i krytyki piśmiennictwa, badań naukowych, monograficzną oraz analizą treści. Z kolei w trakcie prowadzenia badań empirycznych wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, wykorzystując jako narzędzie kwestionariusz ankiety składających się z 17 zamkniętych pytań. Badania przeprowadzone zostały przez autorów na przełomie września oraz października 2017, na grupie 250 funkcjonariuszy, z pięciu z wybranych grup funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Korelacje pomiędzy zmiennymi sprawdzono za pomocą współczynnika korelacji rang Spearmana. Analiz dokonywano za pomocą programu SPSS. Ogromne znaczenie w walce ze stresem ma nasza codzienna dieta, i to od wprowadzenia zmian właśnie w niej należy tę walkę rozpocząć. Dzięki odpowiedniej diecie organizm o wiele efektywniej łagodzi skutki stresu oraz wzmacnia odporność na stres. Omówione w pracy refleksje wyrażały pogląd, że słowa Hipokratesa – „Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem” (Wikipedia 2018) – są cały czas aktualne. Wyraźna staje się zależność stosunku, a raczej prawidłowych parytetów, między zdrowym i zbilansowanym odżywianiem a negatywnie oddziałującymi skutkami stresu.
EN
The aim of this work is to try to draw attention to the relationship between physical activity in one’s free time and the reduction of all kinds of stress symptoms. The authors assume to have worked out theoretical and empirical assumptions that will allow to find effective answers to the question posed: “Is the activity in sports and recreational activities of officers of the Provincial Police Headquarters in Poznań in free time a sufficiently effective form of fighting stress?” Dur-ing the theoretical research the method of analysis and criticism of the literature, scientific re-search, monographic analysis and content analysis were used. Whereas, during the empirical re-search, a method of a diagnostic survey was applied, using a questionnaire consisting of 17 closed questions as a tool. The research was carried out by the authors at the turn of September and Oc-tober 2017, on a group of 250 officers, from five of selected groups of officers from the Provin-cial Police Headquarters in Poznań. Correlations between variables were verified with the Spear-man rank correlation coefficient. Analyses were performed with the SPSS program. The daily diet is of great importance in the encounter with stress, and it is from changes in the dietary habits that the struggle should begin. Thanks to a proper diet, the body eases the effects of stress much more effectively and strengthens resistance to stress. The reflections discussed in the article illustrate the view that the words of Hippocrates – “Let food be thy medicine, and medicine be thy food” (Wikipedia 2018) – are still valid.

Contributors

author
 • Akademia Wychowania Fizycznego im.E.Piaseckiego w Poznaniu, Poznań
author
 • Akademia Wychowania Fizycznego im.E.Piaseckiego w Poznaniu, Poznań
author
 • Akademia Wychowania Fizycznego im.E.Piaseckiego w Poznaniu, Poznań

References

 • [1] Canetti L., Bachar E., Berry E.M. (2002): Food and emotion, Behav. Processes, 60(2), s. 157–164.
 • [2] Cheng Y., Kawachi I., Coakley E.H., Schwartz J., Colditz G. (2000): Association between psychosocial work characteristics and health functionig in American women: prospective study. Br. Med. J., 320(7247), s. 1432–1436.
 • [3] Epel E., Lapidus R., Macewen B., Brownell K. (2001): Stres czynnikiem zwiększającym apetyt u kobiet: badanie laboratoryjne wywołane przez stres kortyzolu i zachowania żywieniowe, Psychoneuroendocrinology, 26(1), s. 32–49.
 • [4] Gawęcki J., Hryniewiecki L. (2008): Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. T. 1. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
 • [5] Gifft H., Washbon M.B., Harrisom G.G. (1972): Zachowania żywieniowe i zmiany. London Prentice Hall.
 • [6] Greeno C., Wing R.R. (1994): Stress-induced eating. Psychol. Bull, 115(3), s. 444–464.
 • [7] Gutowska-Wyka W. (2001): Radzenie sobie ze stresem a zwyczaje żywieniowe u młodzieży z nadwagą i z wagą w normie. Zesz. Nauk. WSHE. 1, Łódź, s. 13–20.
 • [8] Jeżewska-Zychowicz M. (2007): Zachowania żywieniowe i ich uwarunkowania. Wydawnictwo SGGW. Warszawa.
 • [9] Kirk C. (1996): Poskramianie smoka diety. Wydawnictwo Ravi. Łódź.
 • [10] Milczarek M., Schneider E., Gonzales E.R. (2009): OSH in figures: Stress at work-facts and figures. European Risk Observatory Report. European Agency for Safety and Health at Work, Luxembourg.
 • [11] Odrowąż-Sypniewska G., Pater A., Gruszka M. (2005): Rola magnezu w ustroju. In Vitro Explorer, 2(4), s. 8–9.
 • [12] Ogińska-Bulik N. (1999): Jeśli zamierzasz schudnąć. Program oddziaływań psychologicznych wspomagających redukcję nadwagi. Wydawnictwo WSHE. Łódź.
 • [13] Ogińska-Bulik N. (2000): Emocje jako przyczyna nadmiernego jedzenia. Zesz. Nauk. WSHE, 8, Łódź, s. 83–91.
 • [14] Ogińska-Bulik, N. (2004): Psychologia nadmiernego jedzenia. Przyczyny, konsekwencje, sposoby zmiany. Wydawnictwo UŁ. Łódź.
 • [15] Pilska M., Jeżewska-Zychowicz M. (2008): Psychologia żywienia. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo SGGW. Warszawa.
 • [16] Seeling M.S. (1994): Konsekwencje niedoboru magnezu na wzmocnienie reakcji stresowych. Implikacje profilaktyczne i terapeutyczne. J. Am. Coll. Nutr., 13, s. 429–446.
 • [17] Somer E. (1997): Wpływ odżywiania na zdrowie kobiety. Wydawnictwo Amber. Warszawa.
 • [18] Somer E. (1998): Wpływ jedzenia na nastrój. Wydawnictwo Amber. Warszawa.
 • [19] Torres S.J., Nowson C.A. (2007): Relationship between stress, eating behavior and obesity. Nutrition, 23(11–12), s. 887–894.
 • [20] Trauer T. (1992): Stres – wszystko o przyczynach, mechanizmach i skutkach napięć nerwowych, tłum. J. Stępińska. Wydawnictwo Tentem. Warszawa.
 • [21] Turek J. (2005): Albert Einstein o wzajemnych związkach nauki i filozofii, Roczniki Filozoficzne. 53(1), s. 263–308.
 • [22] Weinstein S.E, Shide D.J., Rolls B.J. (1997): Zmiany w spożyciu żywności w odpowiedzi na stres u mężczyzn i kobiet: czynniki psychologiczne, Apetite, 28, s. 7–18.
 • [23] Winstanley J. (2008): Klucz do psychologii. Najważniejsze teorie, pojęcia, postacie, tłum, A. Wilkin-Day. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
 • [24] World Health Organization, Dieta, żywienie i zapobieganie chorobom przewlekłym, WHO technical report series 916. Geneva, 2003, http://whqlibdoc.who.int/trs/who_trs_916.pdf [dostęp:12.02.2018].
 • [25] Żukowska Z., Kuo L.E., Kitlinska J.B., Tilan J.V., Li L., Baker S.B. i wsp. (2008): Neuropeptide Y acts directly in the periphery on fat tissue and mediates stress – induced obesity and metabolic syndrome. Nat. Med., 13(7), s. 803–811.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d624044e-a5a6-48ae-9ff5-8bd96d68ce08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.