PL EN


Journal
2016 | 2 | 281-303
Article title

Treści teologiczne w oblackim czasopiśmie „Mrówczy Ślad” (1968-1980), jego historia i funkcje

Authors
Content
Title variants
EN
History, objectives and theological content of the OMI magazine “Mrówczy Ślad” (1968-1980)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejsze opracowanie badawcze dotyczy „Mrówczego Śladu”, jednego z trzech czasopism misyjnych tzw. drugiego obiegu, wydawanych w Polsce w okresie powojennym, bez zgody władz PRL. Autor przedstawia historię jego powstania oraz referuje działalność wydawniczą na tle kontynuowanej (dotyczącej Kanady Północnej, Cejlonu) i rozpoczynanej po II wojnie światowej (Kamerun, Madagaskar) oblackiej działalności misyjnej. Zaprezentowana zostaje tematyka poszczególnych numerów, główne tematy i podejmowane najczęściej zagadnienia. Na podstawie drobiazgowych badań poszczególnych numerów uwypuklone zostają cele stawiane analizowanemu tytułowi przez wydawcę – Prowincję Misjonarzy Oblatów M. N. oraz wypełniane przez periodyk funkcje wydawnicze: (a) informowanie o misjach oblackich, Kościele i zgromadzeniu; (b) propagowanie misji; (c) gromadzenie środków; (d) działania edukacyjne; (e) budzenie powołań misyjnych; (f) polityka formacyjną; (g) misjologiczną. W praktyce, wypełnianie tych celów oznaczało publikowanie informacji o bieżącej działalności misji, tekstów o charakterze przeglądowo-historycznym, krótkich rysów biograficznych wybitnych misjonarzy, listów misjonarskich, szkiców etnograficzno-kulturowych o zwyczajach objętych misjami ludów czy wreszcie tekstów o metodach działania misjonarskiego.
EN
The essay treats about one of the three missionary magazines, published by underground press in the Polish People’s Republic, “Mrówczy Ślad”. The publishers, the Missionary Oblates of Mary Immaculate (OMI), were engaged in missionary work in North Canada, Ceylon, Cameroon and Madagascar. The objectives of the magazine were (a) information about the Church and missionary work of OMI; (b) mission awareness of the faithful; (c) fundraising for the missions; (d) education; (e) vocation promotion; (f) formation; (g) missiology. The OMI used it to inform about their current missionary activities, history of their missions and some of their outstanding missionaries and letters from missionaries. They also printed articles on etnography, i.e. texts about cultures and customs of the people among whom their missionaries worked and the missionary methods they employed.
Journal
Year
Issue
2
Pages
281-303
Physical description
Dates
published
2016-12-31
References
 • (bez autora), 17 lutego..., „Mrówczym Śladem”, t. 6-7, nr 2-3, 1969, s. 39.
 • (bez autora), 750 lat i jedna rocznica, „Mrówczy Ślad”, t. 51, nr 3, 1977, s. 29
 • (bez autora), Afryka na drodze przemian, „Mrówczy Ślad”, t. 31-31, nr 5-6, 1974, s. 8-11
 • (bez autora), Afrykański Kościół katolicki w liczbach, „Mrówczy Ślad”, t. 11-12, nr 1-2, 1972, s. 11
 • (bez autora), Apostoł XX wieku, „Mrówczy Ślad”, t. 7-8, nr 7-8, 1971, s. 15-19
 • (bez autora), Apostolstwo ubogich w Peru, „Mrówczy Ślad”, t. 27-28, nr 9-10, 1973, s. 18-24
 • (bez autora), Beatyfikacja, „Mrówczy Ślad”, t. 45-46, nr 9-1, 1975-1976, s. 4
 • (bez autora), Bezręki brat, „Mrówczy Ślad”, t. 49-50, nr 1-2, 1977, s. 15-21
 • (bez autora), Boże Narodzenie u Aymara – „Indios”, „Mrówczy Ślad”, t. 1, nr 1, 1971, s. 1-3
 • (bez autora), Boże Narodzenie w Republice Czad, „Mrówczy Ślad”, t. 17-18, nr 7-8, 1972, s. 33-34
 • (bez autora), Boże Narodzenie w Zatoce Jamesa, „Mrówczy Ślad”, t. 9, nr 5, 1970, s. 15-17
 • (bez autora), Brak zainteresowania dla samotnych wysp, „Mrówczy Ślad”, t. 59, nr 3, 1979, s. 11-13
 • (bez autora), Brat Antoni Kowalczyk, „Mrówczy Ślad”, t. 9, nr 5, 1970, s. 11-14
 • (bez autora), Brat Antoni Kowalczyk, oblat Maryi Niepokalanej,„Mrówczy Ślad”, t. 29-30, nr 1-2, 1974, s. 5
 • (bez autora), Budzik na stoliku nocnym wskazuje północ, „Mrówczy Ślad”, 8-9 (35-36), 1974, s. 24-25
 • (bez autora), Był numerem 3, „Mrówczy Ślad”, t. 27-28, nr 9-10, 1973, s. 13-17
 • (bez autora), Chrystus pierwszym i największym misjonarzem, „Mrówczy Ślad”, t. 9-10, nr 9-10, 1971, s. 1-4
 • (bez autora), Chrystus przychodzi do Kiri, „Mrówczy Ślad”, t. 60, nr 4-1, 1979-1980, s. 7-8
 • (bez autora), Co czynisz, aby pomóc bliźnim, „Mrówczy Ślad”, 8-9 (35-36), 1974, s. 17
 • (bez autora), Czy dziś istnieje jeszcze niewolnictwo?, „Mrówczy Ślad”, t. 7, nr 3, 1970, s. 21-24.
 • (bez autora), Czy jestem Kainem?, „Mrówczy Ślad”, t. 27-28, nr 9-10, 1973, s. 10-11
 • (bez autora), Dane ogólne o Kamerunie, „Mrówczy Ślad”, t. 23-24, nr 5-6, 1973, s. 34
 • (bez autora), Do przemyślenia, „Mrówczy Ślad”, t. 27-28, nr 9-10, 1973, s. 12
 • (bez autora), Dzieci w krajach misyjnych, „Mrówczy Ślad”, t. 25-26, nr 7-8, 1973, s. 31.
 • (bez autora), Dzieło pochopnego Francuza, „Mrówczy Ślad”, t. 47-48, nr 2-3, 1976, s. 1-3
 • (bez autora), Dzień w klasztorze Zen, „Mrówczy Ślad”, t. 25-26, nr 7-8, 1973, s. 23-26
 • (bez autora), Eugeniusz de Mazenod i jego dzieło, „Mrówczy Ślad”, t. 31-31, nr 5-6, 1974, s. 2-7
 • (bez autora), Eugeniusz de Mazenod i jego dzieło, „Mrówczy Ślad”, t. 43-44, nr 7-8, 1975, s. 2-8
 • (bez autora), Ewangelia i krzyż, „Mrówczy Ślad”, t. 21-22, nr 3-4, 1973, s. 6-9
 • (bez autora), Głos wołający z Indii, „Mrówczy Ślad”, t. 21-22, nr 3-4, 1973, s. 32.
 • (bez autora), Hołd dla mojej matki, „Mrówczy Ślad”, t. 21-22, nr 3-4, 1973, s. 31
 • (bez autora), Homilia na Dzień Misyjny, „Mrówczy Ślad”, t. 9-10, nr 9-10, 1971, s. 14-17
 • (bez autora), Jak i dlaczego zostałem misjonarzem, „Mrówczy Ślad”, t. 13, nr 9, 1970, s. 15
 • (bez autora), Jesteśmy ludem krzyża, „Mrówczy Ślad”, t. 60, nr 4-1, 1979-1980, s. 12-13
 • (bez autora), Już dawno nie pisałam, „Mrówczy Ślad”, t. 12, nr 8, 1970, s. 1-2
 • (bez autora), Już pod koniec czerwca niespodziewanie znalazłem się w Polsce, „Mrówczy Ślad”, t. 59, nr 3, 1979, s. 19-21
 • (bez autora), Kadzidło dla Chrystusa i dla starych bożków, „Mrówczy Ślad”, t. 61, nr 2, 1980, s. 20
 • (bez autora), Kambodża, „Mrówczy Ślad”, t. 7, nr 3, 1970, s. 16-17
 • (bez autora), Katecheza: misyjne przeżywanie adwentu, „Mrówczy Ślad”, 8-9 (35-36), 1974, s. 30-31.
 • (bez autora), Kościół ich jedyną ostoją, „Mrówczy Ślad”, t. 59, nr 3, 1979, s. 3-5
 • (bez autora), Kościół prawosławny w Grecji, „Mrówczy Ślad”, t. 2-3, nr 2-3, 1971, s. 41-45.
 • (bez autora), Krótki zarys historii Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, „Mrówczy Ślad”, t. 29-30, nr 1-2, 1974, s. 3-4
 • (bez autora), Krzyż w śniegu, „Mrówczy Ślad”, t. 31-32, nr 3-4, 1974, s. 19-21
 • (bez autora), Ks. Bp Wital Grandin, „Mrówczy Ślad”, t. 12, nr 8, 1970, s. 12-15
 • (bez autora), Ksiądz Biskup Charlebois, „Mrówczy Ślad”, t. 13, nr 9, 1970, s. 13-14
 • (bez autora), Kto morduje Indian w Brazylii?, „Mrówczy Ślad”, t. 12, nr 8, 1970, s. 20-22.
 • (bez autora), Kult Matki Bożej w Indonezji, „Mrówczy Ślad”, t. 31-32, nr 3-4, 1974, s. 11-12
 • (bez autora), Liczby, „Mrówczy Ślad”, t. 39-40, nr 3-4, 1975, s. 19-20
 • (bez autora), Listy Sióstr Służebniczek NMP z Kamerunu, „Mrówczy Ślad”, t. 39-40, nr 3-4, 1975, s. 25-27
 • (bez autora), Łzy radości, „Mrówczy Ślad”, t. 41-42, nr 5-6, 1975, s. 3-5
 • (bez autora), Mackenzie, „Mrówczy Ślad”, t. 49-50, nr 1-2, 1977, s. 27-33
 • (bez autora), Makamura – San, „Mrówczy Ślad”, t. 31-32, nr 3-4, 1974, s. 24-27
 • (bez autora), Matka Boska Kodeńska, „Mrówczy Ślad” t. 4, nr 4, 1969, s. 11-14.
 • (bez autora), Matka Teresa, „Mrówczy Ślad”, t. 31-32, nr 3-4, 1974, s. 8-10
 • (bez autora), Męczennica z Burundi, „Mrówczy Ślad”, t. 21-22, nr 3-4, 1973, s. 29-30
 • (bez autora), Męczennicy z Ugandy, „Mrówczy Ślad”, t. 33-34, nr 6-7, 1974, s. 8-11
 • (bez autora), Miałam moje pierwsze upragnione wakacje, „Mrówczy Ślad”, t. 37-38, nr 1-2, 1975, s. 38
 • (bez autora), Misja to działalność w rzeczywistości każdego dnia, „Mrówczy Ślad”, t. 17-18, nr 7-8, 1972, s. 34-35.
 • (bez autora), Misje nadal aktualne, „Mrówczy Ślad”, 8-9 (35-36), 1974, s. 2-5
 • (bez autora), Misje oblatów w Paragwaju, „Mrówczy Ślad”, t. 47-48, nr 2-3, 1976, s. 4-10
 • (bez autora), Misjonarki Niepokalanej w Czadzie, „Mrówczym Śladem”, t. 6-7, nr 2-3, 1969, s. 42.
 • (bez autora), Misjonarze Kanady Północnej, „Mrówczy Ślad”, t. 8, nr 4, 1970, s. 12-14;
 • (bez autora), Misyjna adoracja żłóbkacdla dzieci, „Mrówczy Ślad”, t. 27-28, nr 9-10, 1973, s. 35-37.
 • (bez autora), Misyjna medytacja, „Mrówczy Ślad”, t. 29-30, nr 1-2, 1974, s. 14
 • (bez autora), Misyjne nabożeństwo stanowe, „Mrówczy Ślad”, t. 45-46, nr 9-1, 1975-1976, s. 39-43.
 • (bez autora), Mochete o Moholo, „Mrówczym Śladem”, t. 6-7, nr 2-3, 1969, s. 43.
 • (bez autora), Modlitwa Afrykanów do Matki Bożej, „Mrówczy Ślad”, t. 27-28, nr 9-10, 1973, s. 27
 • (bez autora), Modlitwa do Matki Bożej za misje i misjonarzy, „Mrówczy Ślad”, t. 53, nr 1, 1978, s. 47.
 • (bez autora), Modlitwa, „Mrówczy Ślad”, t. 39-40, nr 3-4, 1975, s. 18;
 • (bez autora), Modlitwa, „Mrówczy Ślad”, t. 41-42, nr 5-6, 1975, s. 33
 • (bez autora), Mówi Matka Teresa z Kalkuty, „Mrówczy Ślad”, t. 59, nr 3, 1979, s. 2-3
 • (bez autora), Msza z nowoczesną muzyką, „Mrówczy Ślad”, t. 12, nr 8, 1970, s. 17-20
 • (bez autora), Na lodzie, na wodzie i w powietrzu, „Mrówczy Ślad”, t. 29-30, nr 1-2, 1974, s. 6-9
 • (bez autora), Na wszystkich kontynentach – Azja i Australia, „Mrówczy Ślad”, t. 56, nr 4-1, 1978-1979, s. 15-18
 • (bez autora), Na wszystkich kontynentach – Europa i Kanada, „Mrówczy Ślad”, t. 57-58, nr 2-3, 1979, s. 20-23
 • (bez autora), Na wszystkich kontynentach –Ameryka Łacińska, „Mrówczy Ślad”, t. 55, nr 3, 1978, s. 19-22
 • (bez autora), Nabożeństwo misyjne, „Mrówczy Ślad”, t. 25-26, nr 7-8, 1973, s. 27-30
 • (bez autora), Nabożeństwo misyjne, „Mrówczy Ślad”, t. 29-30, nr 1-2, 1974, s. 29-31.
 • (bez autora), Nabożeństwo misyjne, „Mrówczy Ślad”, t. 49-50, nr 1-2, 1977, s. 40-44
 • (bez autora), Nabożeństwo misyjne, „Mrówczy Ślad”, t. 52, nr 4, 1977, s. 24-28.
 • (bez autora), Nabożeństwo misyjne, „Mrówczy Ślad”, t. 57-58, nr 2-3, 1979, s. 18-19
 • (bez autora), Nabożeństwo misyjne, „Mrówczy Ślad”, t. 60, nr 4-1, 1979-1980, s. 26-27.
 • (bez autora), Nabożeństwo misyjne, „Mrówczy Ślad”, t. 61, nr 2, 1980, s. 29.
 • (bez autora), Najświętsza Maryja Panna z Guadalupe w Meksyku, „Mrówczy Ślad”, t. 61, nr 2, 1980, s. 12-16
 • (bez autora), Narkotyki w epoce kamiennej, „Mrówczy Ślad”, t. 1, nr 1, 1971, s. 21-22
 • (bez autora), Nasi misjonarze ubolewają, „Mrówczy Ślad”, t. 37-38, nr 1-2, 1975, s. 37
 • (bez autora), Natura powołania misyjnego, „Mrówczy Ślad”, t. 5-6, nr 5-6, 1971, s. 1-3
 • (bez autora), Niedziela misyjna, „Mrówczy Ślad”, t. 25-26, nr 7-8, 1973, s. 22
 • (bez autora), Nieustanny uśmiech kwiatów, „Mrówczy Ślad”, t. 61, nr 2, 1980, s. 21
 • (bez autora), Nowe pola pracy misyjnej w Azji, „Mrówczy Ślad”, t. 5-6, nr 5-6, 1971, s. 20-21
 • (bez autora), Nowoczesne apostolstwo misyjne wśród lodów polarnych, „Mrówczy Ślad”, t. 8, nr 4, 1970, s. 2-4
 • (bez autora), Nuncjusze w Ameryce łacińskiej, „Mrówczy Ślad”, t. 1, nr 1, 1971, s. 4
 • (bez autora), O pracy Polskich Oblatów w Kamerunie, „Mrówczy Ślad”, t. 2-3, nr 2-3, 1971, s. 14-15
 • (bez autora), O. Józef Gerard OMI, „Mrówczy Ślad”, t. 10-11, nr 6-7, 1970, s. 14-16
 • (bez autora), O. Karol Dominik Albini OMI, „Mrówczy Ślad” t. 3, nr 3, 1969, s. 6-8.
 • (bez autora), Oblaci Maryi Niepokalanej, „Mrówczy Ślad” t. 1-2, nr 1-2, 1969, s. 5-6.
 • (bez autora), Obrzędy życia u szczepów górskich w Laosie, „Mrówczy Ślad”, 8-9 (35-36), 1974, s. 13-15
 • (bez autora), Odszedł od nas jeden z największych synów, „Mrówczy Ślad”, t. 13-14, nr 3-4, 1972, s. 35-36
 • (bez autora), Ojciec Mateo Ricci, „Mrówczy Ślad”, t. 31-32, nr 3-4, 1974, s. 3-4
 • (bez autora), Opiekunka trędowatych, „Mrówczy Ślad”, t. 31-32, nr 3-4, 1974, s. 16-18
 • (bez autora), Orędzie misyjne papieża, „Mrówczy Ślad”, t. 45-46, nr 9-1, 1975-1976, s. 2-3
 • (bez autora), Oryginalna metoda misyjna, „Mrówczy Ślad”, t. 31-32, nr 3-4, 1974, s. 22-23
 • (bez autora), Oto jedno z kazań, „Mrówczy Ślad”, t. 55, nr 3, 1978, s. 13-18
 • (bez autora), P. Schulte - latający ojciec, „Mrówczy Ślad”, t. 29-30, nr 1-2, 1974, s. 10-12
 • (bez autora), Palące potrzeby współczesnej Afryki, „Mrówczy Ślad”, t. 9-10, nr 9-10, 1971, s. 5-14
 • (bez autora), Papieska Unia Misyjna Duchowieństwa, „Mrówczy Ślad”, t. 5-6, nr 5-6, 1971, s. 22-24
 • (bez autora), Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bieleje żniwo, „Mrówczy Ślad”, t. 7-8, nr 7-8, 1971, s. 1-6
 • (bez autora), Polscy księża diecezjalni pracujący na misjach, „Mrówczy Ślad”, t. 41-42, nr 5-6, 1975, [dodatek], s. 1
 • (bez autora), Polscy Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej w Kamerunie, „Mrówczy Ślad”, t. 31-31, nr 5-6, 1974, s. 34-35
 • (bez autora), Polscy Oblaci na Cejlonie, „Mrówczy Ślad”, t. 4, nr 4, 1971, s. 17-19
 • (bez autora), Polscy salwatorianie w Tanzanii, „Mrówczy Ślad”, t. 4, nr 4, 1971, 19-21
 • (bez autora), Polska prowincja Oblatów Maryi Niepokalanej w latach 1920-1939, „Mrówczym Śladem”, t. 5, nr 1, 1969, s. 30-31.
 • (bez autora), Polska Prowincja w czasie II wojny światowej, „Mrówczym Śladem”, t. 8, nr 4, 1969, s. 52-54
 • (bez autora), Posoborowy Kościół na Czarnym Lądzie, „Mrówczy Ślad”, t. 2-3, nr 2-3, 1971, s. 5-8
 • (bez autora), Posoborowy Kościół na czarnym lądzie, „Mrówczy Ślad”, t. 31-31, nr 5-6, 1974, s. 20-23
 • (bez autora), Powołani cz. 1, „Mrówczy Ślad” t. 1-2, nr 1-2, 1969, s. 13-15.
 • (bez autora), Praca misjonarzy na Nowej Gwinei, „Mrówczy Ślad”, t. 31-32, nr 3-4, 1974, s. 13-15
 • (bez autora), Praca misyjna na nowej placówce Mumbwa, „Mrówczy Ślad”, t. 37-38, nr 1-2, 1975, s. 11-12
 • (bez autora), Pragniemy podzielić się z Wami radością, „Mrówczy Ślad”, t. 60, nr 4-1, 1979-1980, s. 23-25
 • (bez autora), Problem głodu, „Mrówczy Ślad”, t. 5-6, nr 5-6, 1971, s. 15-19
 • (bez autora), Problemy nowoczesnych Eskimosów, „Mrówczy Ślad”, t. 8, nr 4, 1970, s. 7-11;
 • (bez autora), Przejdźmy do sedna sprawy, „Mrówczy Ślad”, t. 5-6, nr 1-2, 1970, s. 21-23.
 • (bez autora), Przemiany w dziewiczych lasach, „Mrówczy Ślad”, t. 59, nr 3, 1979, s. 9-11
 • (bez autora), Przemówienie ojca generała, „Mrówczy Ślad”, t. 45-46, nr 9-1, 1975-1976, s. 13-14
 • (bez autora), Przyjdź Panie, „Mrówczym Śladem”, t. 3-4, 1968, s. 23.
 • (bez autora), Relacja z beatyfikacji założyciela Oblatów, „Mrówczy Ślad”, t. 45-46, nr 9-1, 1975-1976, s. 4b.-12
 • (bez autora), Religia i postęp w Azji, „Mrówczy Ślad”, t. 4, nr 4, 1971, s. 4-7
 • (bez autora), Rozmowa, „Mrówczym Śladem”, t. 5, nr 1, 1969, s. 32-33.
 • (bez autora), Rozwijanie zmysłu misyjnego parafii, „Mrówczy Ślad”, t. 33-34, nr 6-7, 1974, s. 1-7
 • (bez autora), Rybacy z parafii św. Sebastiana, „Mrówczym Śladem”, t. 8, nr 4, 1969, s. 55-56
 • (bez autora), Rzut oka na Kościół w Ameryce Łacińskiej, „Mrówczy Ślad”, t. 7-8, nr 7-8, 1971, s. 7-12
 • (bez autora), Serdeczne pozdrowienia w Panu, „Mrówczy Ślad”, t. 59, nr 3, 1979, s. 17-19
 • (bez autora), Serdecznie dziękuję za życzenia, „Mrówczy Ślad”, t. 10-11, nr 6-7, 1970, s. 3-4
 • (bez autora), Siostra Przełożona jest chora, „Mrówczy Ślad”, t. 47-48, nr 2-3, 1976, s. 20-21
 • (bez autora), Śp. Ks. Biskup Pillai OMI, „Mrówczy Ślad”, t. 13-14, nr 3-4, 1972, s. 37-39.
 • (bez autora), Spirytyzm – zagrożeniem brazylijskiego chrześcijaństwa?, „Mrówczy Ślad”, t. 27-28, nr 9-10, 1973, s. 6-9
 • (bez autora), Spotkanie ze Szwecją?, „Mrówczy Ślad”, t. 7, nr 3, 1970, s. 12-15
 • (bez autora), Świat misyjny cz. 1, „Mrówczym Śladem”, t. 6-7, nr 2-3, 1969, s. 45-49.
 • (bez autora), Świat misyjny cz. 2, „Mrówczym Śladem”, t. 8, nr 4, 1969, s. 50-51.
 • (bez autora), Światło w nocy polarnej, „Mrówczy Ślad”, t. 61, nr 2, 1980, s. 6-8
 • (bez autora), Syn czarownika, „Mrówczy Ślad”, t. 25-26, nr 7-8, 1973, s. 9-10
 • (bez autora), Sytuacja Kościoła w Wenezueli, „Mrówczy Ślad”, t. 1, nr 1, 1971, s. 5-6
 • (bez autora), Tam-Tam Braterstwa, „Mrówczy Ślad”, t. 1, nr 1, 1971, s. 22.
 • (bez autora), Tam-Tam braterstwa, „Mrówczy Ślad”, t. 31-31, nr 5-6, 1974, s. 74-75
 • (bez autora), tłum. H. Zając, Dziennik z podróży po Kamerunie, „Mrówczy Ślad”, 8-9 (35-36), 1974, s. 9-12
 • (bez autora), tłum. O. Sobik, Pozostać człowiekiem mimo postępu, „Mrówczy Ślad”, t. 39-40, nr 3-4, 1975, s. 29-30
 • (bez autora), Uczono nas kiedyś w szkole, „Mrówczy Ślad”, t. 37-38, nr 1-2, 1975, s. 8-10
 • (bez autora), W Ameryce Łacińskiej rodzina jest chora, „Mrówczy Ślad”, t. 7-8, nr 7-8, 1971, s. 32-34.
 • (bez autora), W tym miesiącu różańcowym, „Mrówczy Ślad”, t. 37-38, nr 1-2, 1975, s. 29
 • (bez autora), W tym roku czas dla mnie jest bardzo drogi, „Mrówczy Ślad”, t. 61, nr 2, 1980, s. 27
 • (bez autora), W zasadzie poniedziałek jest dniem odpoczynku, „Mrówczy Ślad”, t. 43-44, nr 7-8, 1975, s. 29-33.
 • (bez autora), Wiadomości od Sióstr Służebniczek z Kamerunu, „Mrówczy Ślad”, t. 41-42, nr 5-6, 1975, s. 23-25
 • (bez autora), Wiara chrześcijańska a dzisiejszy stan misji, „Mrówczy Ślad”, t. 10-11, nr 6-7, 1970, s. 17-18
 • (bez autora), Wielkanoc w Lesotho, „Mrówczy Ślad”, t. 4, nr 4, 1971, s. 2-3
 • (bez autora), Wychowanie misyjne dzieci, „Mrówczy Ślad”, t. 41-42, nr 5-6, 1975, s. 12-17
 • (bez autora), Wygnani ze swej Ojczyzny, „Mrówczy Ślad”, t. 56, nr 4-1, 1978-1979, s. 19-20
 • (bez autora), Z okazji Bożego Narodzenia, „Mrówczy Ślad”, t. 2-3, nr 2-3, 1971, s. 30-31
 • (bez autora), Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, „Mrówczy Ślad”, t. 53, nr 1, 1978, s. 38-40
 • (bez autora), Z przemówienia Matki Teresy z Indii do sióstr misjonarek w czasie ich kapituły, „Mrówczy Ślad”, t. 41-42, nr 5-6, 1975, s. 26-32
 • (bez autora), Z sercem pełnym wdzięczności, „Mrówczy Ślad”, t. 53, nr 1, 1978, s. 41-42
 • (bez autora), Założyciel OO. Oblatów a dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi, „Mrówczym Śladem”, t. 3-4, 1968, s. 21-22.
 • (bez autora), Zbawczy strzał…, „Mrówczy Ślad”, t. 4, nr 4, 1971, s. 30-31.
 • (bez autora), Zemsta czy zgoda i pokój?, „Mrówczy Ślad”, t. 31-32, nr 3-4, 1974, s. 28-29
 • (bez autora), Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego, „Mrówczy Ślad”, t. 2-3, nr 2-3, 1971, s. 15-18
 • (bez autora), Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Najświętszej i Niepokalanej Panny Maryi, „Mrówczym Śladem”, t. 1-2, nr 1-2, s. 7-9.
 • (bez autora), Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego, „Mrówczy Ślad”, t. 7-8, nr 7-8, 1971, s. 13-14
 • (bez autora), Zgromadzenie SS. Franciszkanek Misjonarek Maryi, „Mrówczy Ślad”, t. 1, nr 1, 1971, s. 7-9
 • (bez autora),cDzieci krajów misyjnych, „Mrówczy Ślad”, t. 27-28, nr 9-10, 1973, s. 34
 • . Sowa, Analiza soborowego sformułowania celu działalności misyjnej, „Mrówczy Ślad”, t. 27-28, nr 9-10, 1973, s. 2-5
 • [Bez tytułu], Prośby o polskich misjonarzy fideidonistów, „Mrówczy Ślad”, t. 41-42, nr 5-6, 1975, [dodatek], s. 1-4
 • A. Careil, Jeśli droga wypadnie ci przez Figuil, „Mrówczy Ślad”, t. 53, nr 1, 1978, s. 30-38
 • A. Chrószcz, Jest południe drugiego dnia Wielkanocy, „Mrówczy Ślad”, t. 61, nr 2, 1980, s. 28
 • A. Chrószcz, Nabożeństwo misyjne, „Mrówczy Ślad”, t. 41-42, nr 5-6, 1975, s. 34-38
 • A. Chrószcz, Ukochani w Chrystusie!, „Mrówczy Ślad”, t. 60, nr 4-1, 1979-1980, s. 19
 • A. Cierpka, …W Madhu, „Mrówczy Ślad” t. 4, nr 4, 1969, s. 5.
 • A. Cierpka, Akurat wróciłem do pokoju, „Mrówczy Ślad”, t. 39-40, nr 3-4, 1975, s. 21
 • A. Cierpka, Buduję na gwałt ten dom, który ma służyć jako spółdzielnia, „Mrówczy Ślad”, t. 23-24, nr 5-6, 1973, s. 26-27
 • A. Cierpka, Co się u Was dzieje, że nikt się nie odzywa?, „Mrówczy Ślad”, t. 54, nr 2, 1978, s. 25-26.
 • A. Cierpka, Coraz mniej piszę, „Mrówczy Ślad”, t. 52, nr 4, 1977, s. 12-17
 • A. Cierpka, Dziś rano listonosz wręczył mi Twój list, „Mrówczy Ślad”, t. 60, nr 4-1, 1979-1980, s. 21-23
 • A. Cierpka, Dziś rano przyjechał do mnie mój sąsiad, „Mrówczy Ślad”, t. 21-22, nr 3-4, 1973, s. 27-28
 • A. Cierpka, Dzisiaj Nowy Rok, „Mrówczy Ślad”, t. 53, nr 1, 1978, s. 14-17
 • A. Cierpka, Jutro jadę moim samochodzikiem do Jaffny, „Mrówczy Ślad”, t. 53, nr 1, 1978, s. 12-13
 • A. Cierpka, Już dawno chciałem napisać dłuższy list, „Mrówczy Ślad”, t. 59, nr 3, 1979, s. 13-15
 • A. Cierpka, List ten piszę nocą, „Mrówczy Ślad”, t. 29-30, nr 1-2, 1974, s. 24-25
 • A. Cierpka, Naprawdę nigdy tak długo nie zwlekałem z odpowiedzią, „Mrówczy Ślad”, t. 52, nr 4, 1977, s. 19-21
 • A. Cierpka, Od czasu mega wypadku, „Mrówczy Ślad”, t. 13-14, nr 3-4, 1972, s. 18-19
 • A. Cierpka, Otrzymałem Twój list, „Mrówczy Ślad”, t. 5-6, nr 5-6, 1971, s. 34-35.
 • A. Cierpka, Po dłuższej przerwie, „Mrówczy Ślad”, t. 54, nr 2, 1978, s. 23-25
 • A. Cierpka, Twój list z 12 listopada doszedł do mnie 30 listopada, „Mrówczy Ślad”, t. 56, nr 4-1, 1978-1979, s. 11-14
 • A. Cierpka, Twój sążnisty list, „Mrówczy Ślad”, t. 7-8, nr 7-8, 1971, s. 29-31
 • A. Cierpka, U nas nic specjalnie nowego, „Mrówczy Ślad”, t. 17-18, nr 7-8, 1972, s. 28-29
 • A. Cierpka, W ostatnich czasach pracowałem więcej, „Mrówczy Ślad”, t. 13-14, nr 3-4, 1972, s. 23-25
 • A. Cierpka, W Pallimunai było dużo roboty, „Mrówczy Ślad”, t. 19-20, nr 1-2, 1973, s. 28-30
 • A. Cierpka, Wiem, że od dawna czekacie na mój list, „Mrówczy Ślad”, t. 55, nr 3, 1978, s. 23-27
 • A. Cierpka, Ze mną jest tak, „Mrówczy Ślad”, t. 9-10, nr 9-10, 1971, s. 25-27
 • A. Cierpka, Zleniwiłem się w ostatnim czasie, „Mrówczy Ślad”, t. 10-11, nr 6-7, 1970, s. 1-2
 • A. Courtois, Obowiązek misyjny, „Mrówczy Ślad”, t. 31-31, nr 5-6, 1974, s. 71-73
 • A. Gurk, U mnie jeszcze niewiele nowości, „Mrówczy Ślad”, t. 21-22, nr 3-4, 1973, s. 23-25
 • A. Hastings, Modlitwa plemienna Kikuju, „Mrówczy Ślad”, t. 23-24, nr 5-6, 1973, s. 38.
 • A. Kastner, …I mimo wszystko poszli, „Mrówczym Śladem”, t. 8, nr 4, 1969, s. 56-57.
 • A. Keuter, Lud Boży we wspólnotach afrykańskich, „Mrówczy Ślad”, t. 60, nr 4-1, 1979-1980, s. 8-10
 • A. Koszorz, Papieskie Dzieła Misyjne, „Mrówczy Ślad”, t. 62, nr 3, 1980, s. 2-3
 • A. Kupka, Byłem w Kamerunie, „Mrówczy Ślad”, t. 39-40, nr 3-4, 1975, s. 14-17
 • A. Kurek, Dialog ekumeniczny w kontekście działalności misyjnej, „Mrówczy Ślad”, t. 53, nr 1, 1978, s. 43-46
 • A. Kurek, Migawki z krainy Kirdów, „Mrówczy Ślad”, t. 51, nr 3, 1977, s. 30-31
 • A. Kurek, Pomoc w warunkach misji kameruńskiej, „Mrówczy Ślad”, t. 51, nr 3, 1977, s. 27-29
 • A. Kwaśniewski, Chyba nam wszystkim brakuje czasu, „Mrówczy Ślad”, t. 62, nr 3, 1980, s. 22
 • A. Kwaśniewski, Na wstępie przesyłam Ojcu, „Mrówczy Ślad”, t. 57-58, nr 2-3, 1979, s. 11-13
 • A. Kwaśniewski, Tradycyjny model rodziny afrykańskiej, „Mrówczy Ślad”, t. 31-31, nr 5-6, 1974, s. 24-26
 • A. Kwaśniewski, Znowu sporo czasu upłynęło od ostatniego listu, „Mrówczy Ślad”, t. 61, nr 2, 1980, s. 24-27
 • A. Madej, Misjonarz Nowego Przymierza, „Mrówczy Ślad”, t. 11-12, nr 1-2, 1972, s. 1-2
 • A. Morin, To, o co pytacie, jest trochę ogólnikowe, „Mrówczy Ślad”, t. 33-34, nr 6-7, 1974, s. 25-27
 • A. Pietrzak, Odnowa dzieła misyjnego w Północnej Afryce w XIX wieku, „Mrówczy Ślad”, t. 25-26, nr 7-8, 1973, s. 3-5
 • A. Roche, Epopeja dalekiej północy, „Mrówczy Ślad”, t. 49-50, nr 1-2, 1977, s. 13-14
 • A. Roche, Pierwsza karawana, „Mrówczy Ślad”, t. 49-50, nr 1-2, 1977, s. 11-12
 • A. Roiche, Chrystusowy Włóczęga, „Mrówczym Śladem”, t. 6-7, nr 2-3, 1969, s. 40-41.
 • A. Rolek, Biblijne podstawy działalności misyjnej, „Mrówczy Ślad”, t. 17-18, nr 7-8, 1972, s. 5-9
 • A. Rolek, Wiedziałem, że Mandama jest misją trudną, „Mrówczy Ślad”, t. 53, nr 1, 1978, s. 27-29
 • A. Rolek, Wieści z Kamerunu, „Mrówczy Ślad”, t. 51, nr 3, 1977, s. 32-34
 • A. Seitz, Po dłuższej nieobecności w mojej misji, „Mrówczy Ślad”, 8-9 (35-36), 1974, s. 26
 • A. Świątek, H. Dąbrowski, T. Szatkowski, Z. Bernat, XV Sympozjum Misyjne Alumnów, „Mrówczy Ślad”, t. 62, nr 3, 1980, s. 15-17
 • A. Wojciechowski, Od mojego przyjazdu do Kamerunu, „Mrówczy Ślad”, t. 17-18, nr 7-8, 1972, s. 31-32
 • B. Agre, Ks. Biskup Bernard Agre, „Mrówczy Ślad”, t. 41-42, nr 5-6, 1975, [dodatek] s. 4-5.
 • B. Gielata, Bezprawny wyrok, „Mrówczy Ślad”, t. 39-40, nr 3-4, 1975, s. 31-33
 • B. Kabongo, Refleksje o. Kabongo z podróży po Europie, „Mrówczy Ślad”, t. 19-20, nr 1-2, 1973, s. 36-38.
 • B. Kosior, Serdeczne Bóg zapłać za pamięć, „Mrówczy Ślad”, t. 37-38, nr 1-2, 1975, s. 3-4
 • B. Wa Llunga, Kościół w ruchu, „Mrówczy Ślad”, t. 60, nr 4-1, 1979-1980, s. 5-7
 • C. Collard, Społeczność Gidarów Północnego Kamerunu, „Mrówczy Ślad”, t. 23-24, nr 5-6, 1973, s. 11-16
 • C. Lawrence, Eugeniusz de Mazenod, Ojciec wielu narodów, „Mrówczy Ślad”, t. 29-30, nr 1-2, 1974, s. 2-3
 • C. Mańkowska, Mejenes jest dość dużym miastem, „Mrówczy Ślad”, t. 5-6, nr 5-6, 1971, s. 29
 • C. Rosół, Od 17 lipca jestem w Sandoa, „Mrówczy Ślad”, t. 37-38, nr 1-2, 1975, s. 14-15
 • C. Rosół, U nas obecnie jest bardzo ładny czas, „Mrówczy Ślad”, t. 37-38, nr 1-2, 1975, s. 16
 • C. Szubert, Dziękuję za list pełen życzliwości, „Mrówczy Ślad”, t. 13, nr 9, 1970, s. 9-12
 • C. Szubert, Dziękuję za ostatni list, „Mrówczy Ślad”, t. 11-12, nr 1-2, 1972, s. 17-18
 • Cz. Szubert, …U nas bez zmian, „Mrówczy Ślad”, t. 5-6, nr 1-2, 1970, s. 4
 • Cz. Szubert, Od dwóch tygodni jestem już na miejscu, „Mrówczy Ślad”, t. 12, nr 8, 1970, s. 2-4
 • Cz. Szubert, Pięknie dziękuję, „Mrówczy Ślad”, t. 7-8, nr 7-8, 1971, s. 26-27
 • Cz. Szubert, Pracuję wśród plemienia Daba, „Mrówczy Ślad”, t. 2-3, nr 2-3, 1971, s. 39-40
 • Cz. Szubert, Za list pięknie dziękuję, „Mrówczy Ślad”, t. 2-3, nr 2-3, 1971, s. 29
 • D.B. Berret, Rok 2000 w Afryce – 350 mln. chrześcijan cz. 1, „Mrówczy Ślad”, t. 2-3, nr 2-3, 1971, s. 8-13
 • D.B. Berret, Rok 2000 w Afryce – 350 mln. chrześcijan cz. 2, „Mrówczy Ślad”, t. 4, nr 4, 1971, s. 11-16
 • D.B. Berret, Rok 2000 w Afryce – 350 mln. chrześcijan cz. 3, „Mrówczy Ślad”, t. 5-6, nr 5-6, 1971, s. 12-15
 • E. Jureczko, Chrystianizacja kraju postępuje, „Mrówczy Ślad”, t. 2-3, nr 2-3, 1971, s. 35-39
 • E. Jureczko, Jak ten czas leci!, „Mrówczy Ślad”, t. 13-14, nr 3-4, 1972, s. 28-29
 • E. Jureczko, List Twój otrzymałem, „Mrówczy Ślad”, t. 4, nr 4, 1971, s. 28-29
 • E. Jureczko, Ojciec na pewno, „Mrówczy Ślad”, t. 5-6, nr 1-2, 1970, s. 1
 • E. Jureczko, Ojciec na pewno, „Mrówczy Ślad”, t. 7, nr 3, 1970, s. 4
 • E. Jureczko, W Guider miałem zostać po wsze czasy, „Mrówczy Ślad”, t. 13, nr 9, 1970, s. 12-13
 • E. Zygmunt, Siostra Elwira, Misjonarka Świętej Rodziny, „Mrówczy Ślad”, t. 37-38, nr 1-2, 1975, s. 13
 • F. Bebey, Wiecznie żywa muzyka Afryki, „Mrówczy Ślad”, t. 23-24, nr 5-6, 1973, s. 5-10
 • F. Błędzka, Buenos Aires pożegnałyśmy wraz z siostrą Wacławą 10 kwietnia, „Mrówczy Ślad”, t. 37-38, nr 1-2, 1975, s. 25-26
 • F. Chrószcz, Dziękuję bardzo za listy i Sporty, „Mrówczy Ślad”, t. 29-30, nr 1-2, 1974, s. 28
 • F. Chrószcz, Dziękuję za miły list, „Mrówczy Ślad”, t. 59, nr 3, 1979, s. 16-17
 • F. Chrószcz, Jest niedziela po południu, „Mrówczy Ślad”, t. 25-26, nr 7-8, 1973, s. 19
 • F. Chrószcz, Mamy dzwony!, „Mrówczy Ślad”, t. 55, nr 3, 1978, s. 30-31
 • F. Chrószcz, Myślę, że moja kartka z Madagaskaru doszła, „Mrówczy Ślad”, t. 57-58, nr 2-3, 1979, s. 11
 • F. Chrószcz, Nareszcie więc mogę Ojcu przesłać pozdrowienia, „Mrówczy Ślad”, t. 62, nr 3, 1980, s. 25.
 • F. Chrószcz, Przy końcu stycznia był dwutygodniowy kurs katechetów, „Mrówczy Ślad”, t. 41-42, nr 5-6, 1975, s. 21-22
 • F. Ciardi, Sant’Eugenio de Mazenod e la stampa missionaria, w: M. Wrzos (red.), Oblates missionary press in Europe, Poznań 2015, s. 9-37.
 • F. Doniec, Co nowego w Obrze?, „Mrówczy Ślad”, t. 59, nr 3, 1979, s. 23-24
 • F. Jette, Jedno pytanie – jedna odpowiedź, „Mrówczy Ślad”, t. 62, nr 3, 1980, s. 11-12
 • F. Jette, Kto to jest oblat, „Mrówczy Ślad”, t. 62, nr 3, 1980, s. 13-14
 • F. Jette, Orędzie papieża Pawła VI do oblatów, „Mrówczy Ślad”, t. 55, nr 3, 1978, s. 35.
 • F. Strużek, Gdy zakończywszy, „Mrówczy Ślad” t. 3, nr 3, 1969, s. 1.
 • F. Strużek, Najpierw pragnę podziękować, „Mrówczy Ślad”, t. 9, nr 5, 1970, s. 1-2
 • F. Zapłata, W kraju trzech tysięcy wysp, „Mrówczy Ślad”, t. 11-12, nr 1-2, 1972, s. 2-10
 • G. Courtois, Kapłan i zmysł misyjny cz. 1, „Mrówczy Ślad” t. 1-2, nr 1-2, 1969, s. 11-12.
 • G. Courtois, Kapłan i zmysł misyjny cz. 2, „Mrówczy Ślad” t. 3, nr 3, 1969, s. 11-13.
 • G. Courtois, Kapłan i zmysł misyjny cz. 3, „Mrówczy Ślad” t. 4, nr 4, 1969, s. 20-24.
 • G. Courtois, Obowiązek misyjny, „Mrówczy Ślad”, t. 5-6, nr 5-6, 1971, s. 3-6
 • G. Gruguole, Od miesiąca, „Mrówczy Ślad”, t. 4, nr 4, 1971, s. 27-28
 • G. Grusza, Podróż misyjna matki generalnej do Afryki, „Mrówczy Ślad”, t. 33-34, nr 6-7, 1974, s. 11-14
 • G. Kita, Pożegnanie Madagaskaru, „Mrówczy Ślad”, t. 52, nr 4, 1977, s. 7-9
 • G. Napierała, Obra i jej klasztor cz. 1, „Mrówczy Ślad”, t. 56, nr 4-1, 1978-1979, s. 2-5
 • G. Napierała, Obra i jej klasztor cz. 2, „Mrówczy Ślad”, t. 57-58, nr 2-3, 1979, s. 2-7
 • G. Napierała, T. Szatkowski, XIV Sympozjum Misyjne alumnów, „Mrówczy Ślad”, t. 59, nr 3, 1979, s. 24-25
 • G.E. Kpiebaya, Afrykanizacja, „Mrówczy Ślad”, t. 47-48, nr 2-3, 1976, s. 11-13
 • H. Dąbrowski, T. Szatkowski, G. Napierała, Obra i jej klasztor cz. 3, „Mrówczy Ślad”, t. 59, nr 3, 1979, s. 21-23
 • H. Dąbrowski, T. Szatkowski, Pokorny brat „Ave Maria”, „Mrówczy Ślad”, t. 61, nr 2, 1980, s. 1-5
 • H. Declaros, Laos, „Mrówczy Ślad” t. 3, nr 3, 1969, s. 9-10.
 • H. Dejneka, Bardzo dziękuję za list i piękne życzenia, „Mrówczy Ślad”, t. 54, nr 2, 1978, s. 13-14
 • H. Dejneka, Pierwsza polska wyprawa naukowa do Kamerunu /1882-1885/, „Mrówczy Ślad”, t. 31-31, nr 5-6, 1974, s. 27-33
 • H. Dejneka, Przepraszam za tak długie milczenie, „Mrówczy Ślad”, t. 55, nr 3, 1978, s.27-28
 • H. Kruszewski, Moje pierwsze Święta Bożego Narodzenia, „Mrówczy Ślad”, t. 13-14, nr 3-4, 1972, s. 19-23
 • H. Kruszewski, Od kilku dni po powrocie, „Mrówczy Ślad”, t. 19-20, nr 1-2, 1973, s. 22-23
 • H. Kruszewski, Siedzę sobie grzecznie od kilku dni w Figuil, „Mrówczy Ślad”, t. 31-31, nr 5-6, 1974, s. 79-80
 • H. Kruszewski, Tym razem piszę nie z kameruńskiego buszu, „Mrówczy Ślad”, t. 25-26, nr 7-8, 1973, s. 16-17
 • H. Kruszewski, W Touboro jest nas 4 misjonarzy, „Mrówczy Ślad”, t. 11-12, nr 1-2, 1972, s. 20-21
 • H. Kruszewski, Wyruszyłem rano z Madrigin, „Mrówczy Ślad”, t. 29-30, nr 1-2, 1974, s. 26-27
 • H. Moreau, Od Wikariusza Generalnego naszego Zgromadzenia, „Mrówczy Ślad”, t. 21-22, nr 3-4, 1973, s. 25-26
 • H. Pelicier, Baba Simon wśród górskich plemion „Kirdi” w Północnym Kamerunie, „Mrówczy Ślad”, t. 57-58, nr 2-3, 1979, s. 24-30.
 • H. Theyssen, Afrykańscy kierowcy głoszą cześć Boga napisami na swoich samochodach, „Mrówczy Ślad”, t. 60, nr 4-1, 1979-1980, s. 14
 • H. Trzeciak, Bardzo miłą i zupełnie nieoczekiwaną niespodziankę, „Mrówczy Ślad”, t. 23-24, nr 5-6, 1973, s. 23-24
 • H. Zumbrunn, Niedziela Palmowa w Djinglyia, „Mrówczy Ślad”, t. 60, nr 4-1, 1979-1980, s. 10-11
 • I Kostyra, Proszę się przenieść, „Mrówczy Ślad”, t. 17-18, nr 7-8, 1972, s. 20-22
 • Chowa, Wszystkie siostry, „Mrówczy Ślad”, t. 17-18, nr 7-8, 1972, s. 22-23
 • Kostyra, Telefon przerwał lekcję w junioracie, „Mrówczy Ślad”, t. 37-38, nr 1-2, 1975, s. 5-7
 • Krypel, Uczono nas, „Mrówczy Ślad”, t. 17-18, nr 7-8, 1972, s. 23-26
 • Pluszczyk, Kościół katolicki na Cejlonie, „Mrówczy Ślad”, t. 13, nr 9, 1970, s. 16- 20.
 • Pluszczyk, Kościół katolicki w Kamerunie cz. 1, „Mrówczy Ślad”, t. 2-3, nr 2-3, 1971, s. 1-4
 • Pluszczyk, Kościół katolicki w Kamerunie cz. 2,„Mrówczy Ślad”, t. 4, nr 4, 1971, s. 7-11
 • Pluszczyk, Kościół katolicki w Kamerunie cz. 3, „Mrówczy Ślad”, t. 5-6, nr 5-6, 1971, s. 10-12
 • Pluszczyk, Kościół Katolicki w Kamerunie, „Mrówczy Ślad”, t. 31-31, nr 5-6, 1974, s. 39-49
 • Pluszczyk, Sytuacja i emancypacja kobiety w Kamerunie, „Mrówczy Ślad”, t. 31-31, nr 5-6, 1974, s. 50-56
 • J. Bartoszek, Bóg jest miłością, „Mrówczy Ślad”, t. 8, nr 4, 1970, s. 23-24,
 • J. Chlebek, Wędrująca matka, „Mrówczy Ślad”, t. 45-46, nr 9-1, 1975-1976, s. 15-19
 • J. Czachorek, Wobec wroga, „Mrówczy Ślad”, t. 53, nr 1, 1978, s. 40-41
 • J. Danielou, Postawa misjonarza względem religii niechrześcijańskich, „Mrówczy Ślad”, t. 19-20, nr 1-2, 1973, s. 6-9
 • J. Dormal, W drodze do Gran Chaco, „Mrówczy Ślad”, t. 5-6, nr 5-6, 1971, s. 7-9
 • J. Filipek, Juniorzy w służbie misji, „Mrówczy Ślad”, t. 59, nr 3, 1979, s. 25-27.
 • J. Garron, Żonaci diakoni w dzisiejszym Kościele cz. 5, „Mrówczy Ślad”, t. 10-11, nr 6-7, 1970, s. 18
 • J. Gerłowski, Życie rodzinne w Lam, „Mrówczy Ślad”, t. 57-58, nr 2-3, 1979, s. 16-17
 • J. Hopfgartner, Dobra Nowina dla prostych ludzi, „Mrówczy Ślad”, t. 59, nr 3, 1979, s. 7-9
 • J. Jagelki, Madonna z Copacabana, „Mrówczy Ślad”, t. 62, nr 3, 1980, s. 17-20
 • J. Kanty Stasiński, Dotarły już do nas nasze bagaże, „Mrówczy Ślad”, t. 11-12, nr 1-2, 1972, s. 22-24
 • J. Kobzan, Żywy Świadek Ewangelii, „Mrówczy Ślad”, t. 62, nr 3, 1980, s. 3-4
 • J. Koch, Znaczenie słowa „misja”, „Mrówczy Ślad”, t. 17-18, nr 7-8, 1972, s. 1-4
 • J. Leszczyński, By dotrzeć do każdej wioski, „Mrówczy Ślad”, t. 31-31, nr 5-6, 1974, s. 81-82
 • J. Leszczyński, Dziękuję za ostatni list, „Mrówczy Ślad”, t. 13, nr 9, 1970, s. 7-8
 • J. Leszczyński, Dziękuję za ostatni list, „Mrówczy Ślad”, t. 7-8, nr 7-8, 1971, s. 27-28
 • J. Leszczyński, Na początku bardzo serdecznie dziękuję, „Mrówczy Ślad”, t. 43-44, nr 7-8, 1975, s. 27
 • J. Leszczyński, Otrzymałem Twój list i życzenia świąteczne, „Mrówczy Ślad”, t. 31-31, nr 5-6, 1974, s. 76-77
 • J. Leszczyński, Serdecznie dziękuję za życzenia, „Mrówczy Ślad”, t. 45-46, nr 9-1, 1975-1976, s. 25-26
 • J. Leszczyński, Serdecznie dziękuję, „Mrówczy Ślad”, t. 2-3, nr 2-3, 1971, s. 34-35
 • J. Loiseau, W Kamerunie jest wiele nędzy, „Mrówczy Ślad”, 8-9 (35-36), 1974, s. 23
 • J. Marcinkiewicz, Historia misjologii, „Mrówczy Ślad”, t. 19-20, nr 1-2, 1973, s. 2-5
 • J. Milanowski, Drogi Opatrzności Bożej są różne, „Mrówczy Ślad”, t. 57-58, nr 2-3, 1979, s. 16
 • J. Milanowski, Już miesiąc upłynął od przyjazdu do Kamerunu, „Mrówczy Ślad”, t. 52, nr 4, 1977, s. 17-18
 • J. Milanowski, Pierwsze Święta Bożego Narodzenia na ziemi kameruńskiej, „Mrówczy Ślad”, t. 53, nr 1, 1978, s. 25
 • J. Milanowski, W tym tygodniu otrzymałem list, „Mrówczy Ślad”, t. 54, nr 2, 1978, s. 7-8
 • J. Nowiński, Czy jutro ja? – opowiadanie, „Mrówczy Ślad”, t. 52, nr 4, 1977, s. 10-11
 • J. Przyborowski, Misjonarz wśród nas, „Mrówczy Ślad”, t. 55, nr 3, 1978, s. 7-9
 • J. Ruhuna, Z listów biskupów misyjnych proszących o polskich misjonarzy, „Mrówczy Ślad”, t. 41-42, nr 5-6, 1975, [dodatek], s. 1-3
 • J. Sadowski, Kamerun, „Mrówczy Ślad”, t. 51, nr 3, 1977, s. 6-15
 • J. Schulte, Czy Kościół w Afryce może stanąć na własnych nogach?, „Mrówczy Ślad”, t. 12, nr 8, 1970, s. 16-17
 • J. Sowa, Parafia malgaska, „Mrówczy Ślad”, t. 52, nr 4, 1977, s. 3-4
 • J. Twardowski, Katecheza dla najmłodszych, „Mrówczy Ślad”, t. 39-40, nr 3-4, 1975, s. 34-35.
 • J. Wnuk, Przyjacielskie spotkanie, „Mrówczy Ślad”, t. 55, nr 3, 1978, s. 6-7
 • J.H. Newman, Modlitwa misyjna kardynała Newmana, „Mrówczy Ślad”, t. 31-32, nr 3-4, 1974, s. 31-32.
 • J.M. Garron, Żonaci diakoni w dzisiejszym Kościele… cz. 2, „Mrówczy Ślad” t. 3, nr 3, 1969, s. 14-16.
 • J.M. Garron, Żonaci diakoni w dzisiejszym Kościele… cz. 3, „Mrówczy Ślad” t. 4, nr 4, 1969, s. 24-26.
 • K. Dziedzic, Sytuacja i emancypacja kobiety w Kamerunie, „Mrówczy Ślad”, t. 11-12, nr 1-2, 1972, s. 26-30.
 • K. E. Piller, Dobrowolnie za kratami, „Mrówczy Ślad”, t. 56, nr 4-1, 1978-1979, s. 21-23
 • K. Lijka, Papież Paweł VI wobec problemów Afryki, „Mrówczy Ślad”, t. 23-24, nr 5-6, 1973, s. 2-4
 • K. Lubowicki, Miesiąc Świętej Teresy z Lisieux w Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów, „Mrówczy Ślad”, t. 51, nr 3, 1977, s. 1-5
 • K. Pepel, Inauguracja Roku Akademickiego, „Mrówczy Ślad”, t. 55, nr 3, 1978, s. 9-12
 • K.H. Mottera, Nowa nadzieja dla górników z Boliwii, „Mrówczy Ślad”, t. 61, nr 2, 1980, s. 19-20
 • L. Jurczyk, Cieszę się, że nasi młodzi misjonarze, „Mrówczy Ślad”, t. 23-24, nr 5-6, 1973, s. 31-32
 • L. Jurczyk, nareszcie jestem znowu w mojej misji, „Mrówczy Ślad”, t. 17-18, nr 7-8, 1972, s. 26-27
 • L. Jurczyk, Szmat czasu jak ostatni raz pisałem, „Mrówczy Ślad”, t. 49-50, nr 1-2, 1977, s. 50.
 • L. Mokwa, Dostałem się tu, „Mrówczy Ślad”, t. 5-6, nr 5-6, 1971, s. 31
 • L. Mokwa, Dziękuję za życzenia, „Mrówczy Ślad”, t. 13, nr 9, 1970, s. 9
 • L. Mokwa, Dzisiaj św. Mateusza, „Mrówczy Ślad”, t. 59, nr 3, 1979, s. 15-16
 • L. Mokwa, Dzisiaj św. Michała, „Mrówczy Ślad” t. 1-2, nr 1-2, 1969, s. I-II.
 • L. Mokwa, Normalnie to ja w tym czasie powinienem siedzieć w konfesjonale, „Mrówczy Ślad”, t. 21-22, nr 3-4, 1973, s. 26-27
 • L. Mokwa, Strach mnie bierze, „Mrówczy Ślad”, t. 13-14, nr 3-4, 1972, s. 25-26
 • L. Mokwa, Tutaj wieści mało, „Mrówczy Ślad”, t. 25-26, nr 7-8, 1973,s. 18
 • L. Mokwa, Tydzień temu lód nas opuścił, „Mrówczy Ślad”, t. 13-14, nr 3-4, 1972, s. 33-34
 • L. Mokwa, Wybieram się z pisaniem – jak mówią na Pomorzu – jak za morze, „Mrówczy Ślad”, t. 55, nr 3, 1978, s. 33
 • L. Mokwa, Za list i pocztówkę, „Mrówczy Ślad”, t. 10-11, nr 6-7, 1970, s. 3
 • L. Mokwa, Za list i wycinek, „Mrówczy Ślad”, t. 7, nr 3, 1970, s. 4-5
 • L. Mokwa, Za list pięknie dziękuję, „Mrówczy Ślad”, t. 9-10, nr 9-10, 1971, s. 28
 • L. Mokwa, Za otrzymany list serdecznie dziękuję, „Mrówczy Ślad”, t. 1, nr 1, 1971, s. 15
 • L. Rudnicka, Siostra Leopoldina Rudnicka, „Mrówczy Ślad”, t. 37-38, nr 1-2, 1975, s. 31
 • L. Spałek, Mój drogi konfratrze, „Mrówczy Ślad”, t. 11-12, nr 1-2, 1972, s. 21-22
 • M. Achila, Obiecałam w ostatnim liście, „Mrówczy Ślad”, t. 37-38, nr 1-2, 1975, s. 32-35
 • M. Baure, Małe siostry z Kigali: robotnice wśród robotnic, „Mrówczy Ślad”, t. 62, nr 3, 1980, s. 20-21
 • M. Biernat, Dziękuję Ci szczerze za pamięć i pozdrowienia, „Mrówczy Ślad”, t. 54, nr 2, 1978, s. 9-10
 • M. Biernat, Od kilku już dni próbuję przystosować się do afrykańskiego słońca, „Mrówczy Ślad”, t. 31-31, nr 5-6, 1974, s. 82-87
 • M. Biernat, Po długiej wędrówce, „Mrówczy Ślad”, t. 31-31, nr 5-6, 1974, s. 77-78
 • M. Biernat, Po tak długiej, wielomiesięcznej przerwie w naszej korespondencji, „Mrówczy Ślad”, t. 60, nr 4-1, 1979-1980, s. 20
 • M. Biernat, Pora deszczowa już za nami, „Mrówczy Ślad”, t. 39-40, nr 3-4, 1975, s. 23
 • M. Biernat, U nas w tej chwili szczyt upałów, „Mrówczy Ślad”, t. 56, nr 4-1, 1978-1979, s. 8-9
 • M. Biernat, W poprzednim liście wspomniałem, „Mrówczy Ślad”, t. 55, nr 3, 1978, s. 28-29
 • M. Biernat, Zauważam, że człowiek coraz bardziej poganieje, „Mrówczy Ślad”, t. 56, nr 4-1, 1978-1979, s. 9-11
 • M. Bolude, Boże Narodzenie na Haiti, „Mrówczym Śladem”, t. 3-4, 1968, s. 24-25.
 • M. Czeska-Mączyńska, List misjonarza do matki, „Mrówczy Ślad”, t. 49-50, nr 1-2, 1977, s. 37-39
 • M. Dąbrowski, „Bóg zapłać” za wieści z kraju, „Mrówczy Ślad”, t. 47-48, nr 2-3, 1976, s. 28
 • M. Garron, Żonaci diakoni w dzisiejszym Kościele cz. 4, „Mrówczy Ślad”, t. 9, nr 5, 1970, s. 18-19
 • M. Garron, Żonaci diakoni w dzisiejszym Kościele… cz. 1, „Mrówczy Ślad” t. 1-2, nr 1-2, 1969, s. 16-18.
 • M. Humilitas, Najserdeczniejsze dzięki za listy, „Mrówczy Ślad”, t. 49-50, nr 1-2, 1977, s. 48-49
 • M. Imelda, Pragnę być dla nich, „Mrówczy Ślad”, 8-9 (35-36), 1974, s. 18
 • M. Kinga, Dziś mija rok jak opuściłam ojczyznę, „Mrówczy Ślad”, t. 47-48, nr 2-3, 1976, s. 16-17
 • M. Krawcowicz, Ostatnio już Wam pisałem, „Mrówczy Ślad”, t. 7, nr 3, 1970, s. 1-2
 • M. Krawcowicz, Ostatnio w Brazylii każdy uniwersytet ma sobie przydzielony pewien obszar Amazonii, „Mrówczy Ślad”, t. 37-38, nr 1-2, 1975, s. 27-28
 • M. Krawczyk, Brat Tomkiewicz opowiada, „Mrówczy Ślad”, t. 43-44, nr 7-8, 1975, s. 13-16
 • M. Krystyna, Jesteśmy już w Kamerunie przeszło 9 miesięcy, „Mrówczy Ślad”, t. 47-48, nr 2-3, 1976, s. 25-27
 • M. Krystyna, Praca na misjach, „Mrówczy Ślad”, t. 47-48, nr 2-3, 1976, s. 18-19
 • M. Philogene, Coraz mniej pustych stołów, „Mrówczy Ślad”, t. 13-14, nr 3-4, 1972, s. 12-14
 • M. Qeguiner, Misja i misje, „Mrówczy Ślad” t. 1-2, nr 1-2, 1969, s. 7-10.
 • M. Rachela, Choć niedawno pisałam, „Mrówczy Ślad”, t. 53, nr 1, 1978, s. 18-19
 • M. Rejkowicz, Budzik na stoliku nocnym wskazuje północ, „Mrówczy Ślad”, t. 53, nr 1, 1978, s. 26-27
 • M. Rejkowicz, Dowiozłem wszystko w jak najlepszym porządku, „Mrówczy Ślad”, t. 54, nr 2, 1978, s. 11-12
 • M. Rejkowicz, Nareszcie trzeba odkurzyć maszynę, „Mrówczy Ślad”, t. 43-44, nr 7-8, 1975, s. 23-24
 • M. Rejkowicz, Oczyściłem szmatką bardzo delikatnie maszynkę do pisania, „Mrówczy Ślad”, t. 56, nr 4-1, 1978-1979, s. 7-8
 • M. Rejkowicz, Teraz u nas pora deszczowa, „Mrówczy Ślad”, 8-9 (35-36), 1974, s. 22
 • M. Sajdak, Nieszczęśliwa rodzina Rakoto, „Mrówczy Ślad”, t. 52, nr 4, 1977, s. 5-6
 • M. Sajdak, Refleksje wędrującego misjonarza, „Mrówczy Ślad”, t. 52, nr 4, 1977, s. 6-7
 • M. Ustaszewski, Za list pięknie dziękuję, „Mrówczy Ślad”, t. 11-12, nr 1-2, 1972, s. 25
 • M. Wendelberger, J. Świtała, Nowa placówka, „Mrówczy Ślad”, t. 62, nr 3, 1980, s. 14-15
 • M. Wiza, Dnia 23 kwietnia 1972 r. stanęliśmy na ziemi indonezyjskiej, „Mrówczy Ślad”, t. 45-46, nr 9-1, 1975-1976, s. 31-38
 • M. Wiza, Już przeszło trzy lata pracuję na Kalimantanie, „Mrówczy Ślad”, t. 47-48, nr 2-3, 1976, s. 30-33
 • M. Wrzos, Główne idee teologiczne miesięcznika „Oblat Niepokalanej” (1926-1939), jego historia i funkcje, w: W. Kluj, J. Różański, Misje ad gentes Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, Warszawa 2016, s. 181-220.
 • M. Wrzos, Polskie czasopiśmiennictwo misyjne po II wojnie światowej, Poznań 2013.
 • M. Zago, Madagaskar – Republika Malgaska, „Mrówczy Ślad”, t. 52, nr 4, 1977, s. 1-3
 • M. Zenobia, Za kilka dni po dwu i pół miesięcznym wypoczynku, „Mrówczy Ślad”, t. 62, nr 3, 1980, s. 23-24
 • M. Zygmunta, Najpierw pragniemy podziękować Wam wszystkim za dobro, „Mrówczy Ślad”, t. 37-38, nr 1-2, 1975, s. 20-21
 • M. Zygmunta, W liście tym postaramy się opisać naszą podróż, „Mrówczy Ślad”, t. 37-38, nr 1-2, 1975, s. 17-19
 • M.A. Franz, Dziękuję serdecznie za list, „Mrówczy Ślad”, t. 13, nr 9, 1970, s. 3-4
 • M.A. Franz, Dziękuję za pamięć w modlitwie, „Mrówczy Ślad”, t. 13, nr 9, 1970, s. 12
 • M.A. Franz, Korzystam z okazji przesłania życzeń, „Mrówczy Ślad”, t. 1, nr 1, 1971, s. 15-19
 • M.C. Fernando, Wśród wieśniaków w Alagollawa, „Mrówczy Ślad”, t. 56, nr 4-1, 1978-1979, s. 24-26
 • N. David, My jesteśmy bardzo zadowoleni, „Mrówczy Ślad”, t. 52, nr 4, 1977, s. 22
 • N. Sojka, Matka Afrykańczyków, „Mrówczy Ślad”, t. 25-26, nr 7-8, 1973, s. 6-8
 • Dhelmes, Wśród Pigmejów Południowego Kamerunu, „Mrówczy Ślad”, t. 23-24, nr 5-6, 1973, s. 35-36
 • Schulte, Pokój na ziemi, „Mrówczy Ślad”, t. 9, nr 5, 1970, s. 20-21.
 • Y. Schaller, Muszę podzielić się, „Mrówczy Ślad”, t. 8, nr 4, 1970, s. 22-23
 • P. Czyrny, Jest już późna godzina, „Mrówczy Ślad”, t. 57-58, nr 2-3, 1979, s. 10
 • P. Czyrny, Moje drugie Boże Narodzenie w Kamerunie, „Mrówczy Ślad”, t. 60, nr 4-1, 1979-1980, s. 16-18
 • P. Czyrny, Pierwsze Boże Narodzenie na ziemi afrykańskiej, „Mrówczy Ślad”, t. 57-58, nr 2-3, 1979, s. 8-10
 • P. Decraene, Literatura kameruńska, „Mrówczy Ślad”, t. 31-31, nr 5-6, 1974, s. 57-62
 • P. Krypel, W czasie mego ostatniego pobytu w Polsce, „Mrówczy Ślad”, t. 21-22, nr 3-4, 1973, s. 19-20
 • P. Le Friant, Czy znacie buddyzm Cejlonu?, „Mrówczy Ślad”, t. 13-14, nr 3-4, 1972, s. 5-12
 • P. Mario, Jestem w Brazylii, „Mrówczy Ślad”, t. 9-10, nr 9-10, 1971, s. 33
 • P. Michalak, Nie pisałem tak długo, „Mrówczy Ślad”, t. 57-58, nr 2-3, 1979, s. 13
 • P. Michalak, Nie pisałem tak długo, bo zawsze jest coś do roboty, „Mrówczy Ślad”, t. 56, nr 4-1, 1978-1979, s. 6
 • P. Michalak, Od dłuższego czasu nie pisałem, „Mrówczy Ślad”, t. 60, nr 4-1, 1979-1980, s. 15-16
 • P. Michalak, Tak ta poczta marnie chodzi, „Mrówczy Ślad”, t. 54, nr 2, 1978, s. 14-15
 • P. Paulus, „Ukochany kapłan Basutosów” Józef Gerard OMI /1831-1914/, „Mrówczy Ślad”, t. 62, nr 3, 1980, s. 5-11
 • P. Trepiques, Dąb z Loreny przesadzony do Południowej Afryki, „Mrówczy Ślad”, t. 53, nr 1, 1978, s. 1-11
 • P.Ch. Pime, Misje przepowiadaniem Ewangelii czy służba rozwoju? - cz. 2, „Mrówczy Ślad”, t. 7, nr 3, 1970, s. 17-20
 • P.Ch. Pime, Misje przepowiadaniem Ewangelii czy służba rozwoju? cz. 1, „Mrówczy Ślad”, t. 5-6, nr 1-2, 1970, s. 18-21
 • P.Ch. Pimo, Misje przepowiadaniem Ewangelii czy służba rozwoju? cz. 3, „Mrówczy Ślad”, t. 8, nr 4, 1970, s. 4-7;
 • Paweł VI, Współpraca misyjna obowiązkiem wszystkich chrześcijan, „Mrówczy Ślad”, t. 13-14, nr 3-4, 1972, t. 15-16, nr 5-6, 1972, s. 1-5
 • R. Czepek, Kazanie o Ojcu Eugeniuszu de Mazenodzie /dla dzieci/, „Mrówczy Ślad”, t. 43-44, nr 7-8, 1975, s. 9-10
 • R. Czepek, Na wstępnie przepraszam, że dopiero teraz daję o sobie znać, „Mrówczy Ślad”, t. 55, nr 3, 1978, s. 34
 • R. Czepek, Na żniwo dusz droga przez Obrę, „Mrówczy Ślad”, t. 31-31, nr 5-6, 1974, s. 93-97.
 • R. Czepek, Na żniwo dusz droga przez Obrę, „Mrówczy Ślad”, t. 47-48, nr 2-3, 1976, s. 34-39.
 • R. Kosian, Wczoraj mieliśmy w sali parafialnej niecodzienny bankiet, „Mrówczy Ślad”, t. 49-50, nr 1-2, 1977, s. 47-48
 • R. Lechat, Eskimosa nie można zostawić na lodzie, „Mrówczy Ślad”, t. 61, nr 2, 1980, s. 8-10
 • R. Lechat, Wielka podróż donikąd, „Mrówczy Ślad”, t. 49-50, nr 1-2, 1977, s. 34-36
 • R. van der Steene, Indiańskie aggiornamento liturgiczne, „Mrówczy Ślad” t. 4, nr 4, 1969, s. 15-19.
 • R. Vilain, Kateri Tekawitha – święta „Dzikuska”, „Mrówczy Ślad”, t. 49-50, nr 1-2, 1977, s. 22-26
 • R. Wilk, Jak wygląda nasza praca na misjach?, „Mrówczy Ślad”, t. 21-22, nr 3-4, 1973, s. 16-19
 • S. Christoph, Łowcy głów, „Mrówczy Ślad”, t. 61, nr 2, 1980, s. 17-18
 • S. Christoph, N 325 D wzywa Port au Prince, „Mrówczy Ślad”, t. 61, nr 2, 1980, s. 11-12
 • S. Jankowicz, Książka lekarstwa czerwona – to skarb, „Mrówczy Ślad”, t. 43-44, nr 7-8, 1975, s. 28
 • S. Jankowicz, Wczoraj wybrałem się do Makorwaagu, „Mrówczy Ślad”, t. 39-40, nr 3-4, 1975, s. 22
 • S. Kołodziej, Boże Narodzenie na misjach, „Mrówczy Ślad”, t. 45-46, nr 9-1, 1975-1976, s. 20-23
 • S. Kołodziej, Kochane dzieci, „Mrówczy Ślad”, t. 47-48, nr 2-3, 1976, s. 29-30
 • S. Kuś, Do moich znajomych, drogich przyjaciół misji, „Mrówczy Ślad”, t. 51, nr 3, 1977, s. 35-37.
 • S. Kuś, Migawki z Kamerunu, „Mrówczy Ślad”, t. 56, nr 4-1, 1978-1979, s. 27-28.
 • S. Kuś, Za miesiąc Wielkanoc, „Mrówczy Ślad”, t. 54, nr 2, 1978, s. 19-21
 • S. Perek, Długo czekałeś, „Mrówczy Ślad” t. 4, nr 4, 1969, s. 2-4.
 • S. Perek, Dziękuję za ostatnie listy, „Mrówczy Ślad”, t. 13, nr 9, 1970, s. 8-9
 • S. Perek, Najpierw serdeczne pozdrowienia, „Mrówczy Ślad”, t. 10-11, nr 6-7, 1970, s. 4-5
 • S. Pieróg, Misje – wielka szansa…, „Mrówczy Ślad”, t. 60, nr 4-1, 1979-1980, s. 1-5
 • S. Tomkiewicz, Kochani przyjaciele i dobrodzieje misji w Kamerunie, „Mrówczy Ślad”, t. 17-18, nr 7-8, 1972, s. 27-28
 • S. Tomkiewicz, Korzystając z wolnych chwil, „Mrówczy Ślad”, t. 25-26, nr 7-8, 1973, s. 12-13
 • S. Tomkiewicz, Odkładałem pisanie, bo wciąż jeszcze mieszkam w buszu, „Mrówczy Ślad”, t. 19-20, nr 1-2, 1973, s. 27-28
 • S. Tomkiewicz, Proszę mi wybaczyć, że piszę tak mało, „Mrówczy Ślad”, t. 33-34, nr 6-7, 1974, s. 28.
 • S. Tomkiewicz, Tak rzadko piszę, choć jest moim obowiązkiem napisać kilka słów, „Mrówczy Ślad”, t. 29-30, nr 1-2, 1974, s. 23
 • S. Żurek, …U nas w Lesotho, „Mrówczy Ślad”, t. 2-3, nr 2-3, 1971, s. 25
 • T. D’Alton, Modlitwa oblatów, „Mrówczy Ślad”, t. 43-44, nr 7-8, 1975, s. 11-12
 • T. Grzesik, Walka z głodem, „Mrówczy Ślad”, t. 17-18, nr 7-8, 1972, s. 10-13
 • T. Kapusta, Do naszych przyjaciół i dobrodziejów, „Mrówczy Ślad”, t. 9-10, nr 9-10, 1971, s. 28-32
 • T. Karwasz, Magisterium Kościoła o dziele misyjnym, „Mrówczy Ślad”, t. 21-22, nr 3-4, 1973, s. 1-3
 • T. Krzemiński, 22 lipca zrobiliśmy mały zjazd w Figuil, „Mrówczy Ślad”, t. 47-48, nr 2-3, 1976, s. 16
 • T. Krzemiński, A teraz rzecz najważniejsza, „Mrówczy Ślad”, t. 45-46, nr 9-1, 1975-1976, s. 23-25
 • T. Krzemiński, Bardzo dziękuję za przyjemny list, „Mrówczy Ślad”, t. 33-34, nr 6-7, 1974, s. 23-24
 • T. Krzemiński, Drugi raz, „Mrówczy Ślad”, t. 5-6, nr 5-6, 1971, s. 31-34
 • T. Krzemiński, Dziękuję Ci za list, „Mrówczy Ślad”, t. 13, nr 9, 1970, s. 4-6
 • T. Krzemiński, Dziękuję za dobre wiadomości, „Mrówczy Ślad”, t. 43-44, nr 7-8, 1975, s. 25-26
 • T. Krzemiński, Dziękuję za list, „Mrówczy Ślad”, t. 2-3, nr 2-3, 1971, s. 25-27
 • T. Krzemiński, Dzień 14 lipca br. był dla naszej grupy misyjnej wielkim wydarzeniem, „Mrówczy Ślad”, 8-9 (35-36), 1974, s. 19-21
 • T. Krzemiński, Dzisiaj uroczyście zakończyliśmy sesję katechetów, „Mrówczy Ślad”, t. 31-31, nr 5-6, 1974, s. 76
 • T. Krzemiński, Guidarskie święto bliźniąt, „Mrówczy Ślad”, t. 13-14, nr 3-4, 1972, s. 33-36.
 • T. Krzemiński, Jeszcze niedawno kraj ten, „Mrówczy Ślad”, t. 9-10, nr 9-10, 1971, s. 34-37.
 • T. Krzemiński, Jeszcze tylko kilka miesięcy, „Mrówczy Ślad”, t. 7, nr 3, 1970, s. 5-8
 • T. Krzemiński, Już po cichu, „Mrówczy Ślad”, t. 5-6, nr 1-2, 1970, s. 4-6
 • T. Krzemiński, Kiedy jako tako zainstalowaliśmy się na misjach, „Mrówczy Ślad”, t. 27-28, nr 9-10, 1973, s. 28-31
 • T. Krzemiński, List od Ojca,„Mrówczy Ślad”, t. 5-6, nr 5-6, 1971, s. 30-31
 • T. Krzemiński, Małżeństwo Gidarskie cz. 1, „Mrówczy Ślad”, t. 39-40, nr 3-4, 1975, s. 2-7
 • T. Krzemiński, Małżeństwo gidarskie cz. 2, „Mrówczy Ślad”, t. 41-42, nr 5-6, 1975, s. 9-11
 • T. Krzemiński, Mijają już prawie dwa miesiące jak wróciłem z wakacji, „Mrówczy Ślad”, t. 61, nr 2, 1980, s. 22-24
 • T. Krzemiński, Minęło już sporo czasu od mego powrotu z wakacji, „Mrówczy Ślad”, t. 23-24, nr 5-6, 1973, s. 27-31
 • T. Krzemiński, Moje wakacje już dawno się skończyły, „Mrówczy Ślad”, t. 23-24, nr 5-6, 1973, s. 33
 • T. Krzemiński, Nareszcie wypełniły się nasze oczekiwania, „Mrówczy Ślad”, t. 10-11, nr 6-7, 1970, s. 5-8
 • T. Krzemiński, Nasza misja w Lam, „Mrówczy Ślad”, t. 13-14, nr 3-4, 1972, s. 23-25
 • T. Krzemiński, Nawrócenie, „Mrówczy Ślad”, t. 31-31, nr 5-6, 1974, s. 70
 • T. Krzemiński, O. Michalak, o. Strużek i ja, „Mrówczy Ślad”, t. 13, nr 9, 1970, s. 1-3;
 • T. Krzemiński, Obecnie jestem już po okresie deszczowym, „Mrówczy Ślad”, t. 53, nr 1, 1978, s. 20-24
 • T. Krzemiński, Obecnie przygotowujemy w naszej misji chrzty dzieci, „Mrówczy Ślad”, t. 47-48, nr 2-3, 1976, s. 24-25
 • T. Krzemiński, Ostatnio byłem, „Mrówczy Ślad”, t. 5-6, nr 1-2, 1970, s. 2
 • T. Krzemiński, Ostatnio obiecałem, że napiszę, „Mrówczy Ślad”, t. 25-26, nr 7-8, 1973, s. 14-15
 • T. Krzemiński, Ostatnio wspominałem, że napiszę, „Mrówczy Ślad”, t. 9-10, nr 9-10, 1971, s. 24-25
 • T. Krzemiński, Pogrzeb u Guidarów, „Mrówczy Ślad”, t. 31-31, nr 5-6, 1974, s. 68-69
 • T. Krzemiński, Polska misja w Kamerunie, „Mrówczy Ślad”, t. 10-11, nr 6-7, 1970, s. 20-22.
 • T. Krzemiński, Pragnę napisać trochę, „Mrówczy Ślad”, t. 2-3, nr 2-3, 1971, s. 31-34
 • T. Krzemiński, Rok bieżący jest pod znakiem Roku Świętego, „Mrówczy Ślad”, t. 47-48, nr 2-3, 1976, s. 22-24
 • T. Krzemiński, Serdecznie dziękuję za list i fotografie, „Mrówczy Ślad”, t. 1, nr 1, 1971, s. 19-20
 • T. Krzemiński, Serdecznie dziękuję za list, „Mrówczy Ślad”, t. 8, nr 4, 1970, s. 24-26.
 • T. Krzemiński, Serdecznie dziękuję za pełen humoru list, „Mrówczy Ślad”, t. 13-14, nr 3-4, 1972, s. 29-33
 • T. Krzemiński, Serdecznie dziękuję za piękny list, „Mrówczy Ślad”, t. 9, nr 5, 1970, s. 2-3
 • T. Krzemiński, Serdecznie dziękuję, „Mrówczy Ślad”, t. 5-6, nr 1-2, 1970, s. 2-3
 • T. Krzemiński, Serdecznie dziękuję, „Mrówczy Ślad”, t. 7-8, nr 7-8, 1971, s. 24-26
 • T. Krzemiński, Sezon deszczowy już się skończył, „Mrówczy Ślad”, t. 27-28, nr 9-10, 1973, s. 32-33
 • T. Krzemiński, Święcenia kapłańskie w Lam, „Mrówczy Ślad”, t. 13-14, nr 3-4, 1972, s. 19-22
 • T. Krzemiński, Tegoroczny okres deszczowy powoli dobiega końca, „Mrówczy Ślad”, t. 55, nr 3, 1978, s. 31-32
 • T. Krzemiński, Teraz nieco o wydarzeniach w Lam, „Mrówczy Ślad”, t. 11-12, nr 1-2, 1972, s. 18-19
 • T. Krzemiński, W Lam pracuje przeszło 5 lat, „Mrówczy Ślad”, t. 41-42, nr 5-6, 1975, s. 18-20
 • T. Krzemiński, W ostatnim czasie nagromadziło się wiele nowości, „Mrówczy Ślad”, t. 29-30, nr 1-2, 1974, s. 15-22
 • T. Krzemiński, W ostatnim krótkim liście, „Mrówczy Ślad”, t. 9-10, nr 9-10, 1971, s. 23
 • T. Krzemiński, Wielki Post to okres wzmożonej pracy na misjach, „Mrówczy Ślad”, t. 54, nr 2, 1978, s. 4-6
 • T. Krzemiński, Wspomnienie o bracie Stanisławie, „Mrówczy Ślad”, t. 51, nr 3, 1977, s. 22-26
 • T. Krzemiński, Zbieram materiały, „Mrówczy Ślad”, t. 2-3, nr 2-3, 1971, s. 27-28
 • T. Krzemiński, Zwyczaje ludów z Guider, „Mrówczy Ślad”, t. 31-31, nr 5-6, 1974, s. 66-67
 • T. Sarzyńska, Wyjechałam z Polski razem z dwiema innymi siostrami, „Mrówczy Ślad”, t. 23-24, nr 5-6, 1973, s. 22-23
 • T. Sołtan, Opiszę szczegółowe przywitanie z „wnukami”, „Mrówczy Ślad”, t. 37-38, nr 1-2, 1975, s. 23-24
 • T. Szatkowski, Tydzień Misyjny, „Mrówczy Ślad”, t. 55, nr 3, 1978, s. 12-13
 • T. Wiączek, Niedzielne popołudnie, spokój i cisza dookoła, „Mrówczy Ślad”, t. 21-22, nr 3-4, 1973, s. 20-21
 • T.T. Roger, Po pozdrowieniu wstępnym, „Mrówczy Ślad”, t. 52, nr 4, 1977, s. 23
 • V.G. Evers, Chrześcijanie we współczesnej Japonii, „Mrówczy Ślad”, t. 19-20, nr 1-2, 1973, s. 10-16
 • V.J. Grandin, Po 47 latach kapłaństwa, „Mrówczy Ślad”, t. 49-50, nr 1-2, 1977, s. 2-10
 • W ostatnich czasach, „Mrówczym Śladem”, t. 1-2, nr 1-2, 1968, s. 1;
 • W. Cichocki, Dojrzewanie Kościoła zambijskiego, „Mrówczy Ślad”, t. 13-14, nr 3-4, 1972, s. 1-11
 • W. Iwanicka, Najpierw dziękuję za życzenia świąteczne, „Mrówczy Ślad”, t. 23-24, nr 5-6, 1973, s. 24-25
 • W. Kozioł, Wywiad z ojcem Kruszewskim – misjonarzem z Kamerunu, „Mrówczy Ślad”, 8-9 (35-36), 1974, s. 6-8
 • W. Laskowski, Dziękuję za miły list, „Mrówczy Ślad”, t. 13-14, nr 3-4, 1972, s. 25-27
 • W. Laskowski, Dziś na całym świecie, „Mrówczy Ślad”, t. 19-20, nr 1-2, 1973, s. 31-35
 • W. Laskowski, Dzisiaj od rana siedzę w domu, „Mrówczy Ślad”, t. 19-20, nr 1-2, 1973, s. 24-26
 • W. Laskowski, Jak wygląda praca misjonarza w Kamerunie?, „Mrówczy Ślad”, t. 39-40, nr 3-4, 1975, s. 8-13
 • W. Laskowski, Już z kameruńskiej ziemi przesyłam ojcu najserdeczniejsze pozdrowienia, „Mrówczy Ślad”, t. 57-58, nr 2-3, 1979, s. 14-15
 • W. Laskowski, Korzystam z tej okazji, „Mrówczy Ślad”, t. 54, nr 2, 1978, s. 21-22
 • W. Laskowski, Moje pierwsze Boże Narodzenie w Afryce, „Mrówczy Ślad”, t. 13-14, nr 3-4, 1972, s. 26-32
 • W. Laskowski, Na wstępie moc serdecznych pozdrowień, „Mrówczy Ślad”, t. 11-12, nr 1-2, 1972, s. 16-17
 • W. Laskowski, Obecnie pracuję razem z o. Szubertem, „Mrówczy Ślad”, t. 39-40, nr 3-4, 1975, s. 24
 • W. Laskowski, Odpisuję natychmiast, „Mrówczy Ślad”, t. 17-18, nr 7-8, 1972, s. 29-31
 • W. Laskowski, Oto kilka najświeższych wiadomości, „Mrówczy Ślad”, t. 19-20, nr 1-2, 1973, s. 26-27
 • W. Laskowski, Otrzymałem zawiadomienie o paczkach, „Mrówczy Ślad”, t. 31-31, nr 5-6, 1974, s. 81
 • W. Laskowski, Pisząc kilka słów do O. Prowincjała, „Mrówczy Ślad”, t. 43-44, nr 7-8, 1975, s. 22
 • W. Laskowski, Praca misjonarza w Kamerunie, „Mrówczy Ślad”, t. 51, nr 3, 1977, s. 16-21
 • W. Laskowski, Pragnę jeszcze, „Mrówczy Ślad”, t. 7-8, nr 7-8, 1971, s. 28-29
 • W. Laskowski, Proszę przyjąć kolejne, a pierwsze w tym 1978 roku – więc tym serdeczniejsze pozdrowienia, „Mrówczy Ślad”, t. 54, nr 2, 1978, s. 16-19
 • W. Leopold, Chrześcijańskie misje w oczach Afrykanów, „Mrówczy Ślad”, t. 31-31, nr 5-6, 1974, s. 12-19
 • W. Rörig, Grenlandia jest warta trzech księży, „Mrówczy Ślad”, t. 5-6, nr 1-2, 1970, s. 11-15
 • W. Zapłata, Charakterystyka pracy Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Polsce Ludowej, „Mrówczy Ślad”, t. 27-28, nr 9-10, 1973, s. 25-26
 • W. Zielonka, M. Lis, Obyczaje kameruńskie, „Mrówczy Ślad”, t. 31-31, nr 5-6, 1974, s. 63-65
 • W.M. Cross, Są chrześcijanami, ale jeszcze nie Kościołem, „Mrówczy Ślad”, t. 10-11, nr 6-7, 1970, s. 19-20
 • Y. Plumey, Serdecznie dziękuję za list, „Mrówczy Ślad”, t. 54, nr 2, 1978, s. 1-3
 • Z. Fedorczyk, Afryka to przeuroczy kontynent, „Mrówczy Ślad”, t. 25-26, nr 7-8, 1973, s. 1-3
 • Z. Halejcio, Fulbe – lud afrykański, „Mrówczy Ślad”, t. 31-31, nr 5-6, 1974, s. 36-38
 • Z. Halejcio, Stosunek papieża Piusa XI do misji, „Mrówczy Ślad”, t. 21-22, nr 3-4, 1973, s. 4-5
 • Z. Konkol, Aby lepiej poznać mieszkańców, „Mrówczy Ślad”, t. 37-38, nr 1-2, 1975, s. 40
 • Z. Konkol, Od pewnego czasu istnieje tu tzw. „kult towaru”, „Mrówczy Ślad”, t. 37-38, nr 1-2, 1975, s. 39
 • Z. Konkol, Ponieważ jestem „zwolenniczką” Cargo Cultu, będę wam dalej o nim pisać, „Mrówczy Ślad”, t. 21-22, nr 3-4, 1973, s. 21-23
 • Z. Konkol, Tutaj był kurs „Spojrzenie na Kościół w Nowej Gwinei”, „Mrówczy Ślad”, t. 37-38, nr 1-2, 1975, s. 41.
 • Z. Kozak, …Dobrze chyba będzie, „Mrówczy Ślad”, t. 7, nr 3, 1970, s. 2-3
 • Z. Kozielski, Misjonarz Ducha Świętego w Kamerunie, „Mrówczy Ślad”, t. 31-31, nr 5-6, 1974, s. 88-92
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d6241352-5510-4542-8732-0b611f0f19a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.