PL EN


2012 | 888 | 77-95
Article title

Miejsce metropolii w potencjale rozwojowym regionów na przykładzie województw dolnośląskiego, małopolskiego i mazowieckiego

Title variants
EN
The Place of Metropolises in the Development Potential of the Region in Which They Are Found ‒the Example of Dolnośląskie, Małopolskie and Mazowieckie Voivodships
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Metropolises are hubs of the flow of goods, services, information, capital, people and, at the same time, the most important units in the structure of the voivodship’s settlement. This means that, though metropolis centers are naturally focused on cooperating with other like population centres, „involuntary” metropolis-region interaction may be observed (in theory it is difficult to determine the strength and nature of the relationship between the metropolis center and the region it is in). This article compares the development potential of the metropolitan centre to the regional context from both a static and dynamic perspective. Wrocław and Dolnośląskie voivodship, Kraków and the Małopolska region, and Warsaw and Mazowieckie voivodship serve as examples. A portfolio of indicators describing the process of regional and local development is analysed. The industrial structure of economies is also considered, allowing the place occupied by the metropolises’ development potential in their respective regions to be determined. The research will make it possible to create proposals for the structure of trade and economic development indicators of a metropolis and its regional environment. All of this will allow general conclusions on the role of the metropolis to be drawn, not only on the creation of the socio-economic development of the region, but also concerning the interaction between the metropolitan center and the region, which seems to be particularly important to the present differences in views on this issue in the subject literature.
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland
References
  • Domański R. [2006], Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa.
  • Filipiak B. i in. [2005], Rozwój lokalny i regionalny, Fundacja na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  • Instrumenty transferu technologii i pobudzania innowacji. Wybór ekspertyz [1997], red. T. Markowski, E. Stawasz, R. Zembaczyński, Wydawnictwo Przedświt, Warszawa.
  • Konkurencyjność i potencjał polskich metropolii – szanse i bariery [2004], red. S. Korenik, L. Szołek, KPZK PAN, z. 214, Warszawa.
  • Korenik S. [2000], Rozwój regionu ekonomicznego na przykładzie Dolnego Śląska, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
  • Stawasz D. [2000], Współczesne uwarunkowania rozwoju polskich regionów, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
  • Szczepański M.S., Jałowiecki B. [2002], Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Scholar, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d6249eb0-13ef-401f-b831-578a89fe436b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.