PL EN


2017 | 8 | 4 | 29-35
Article title

Szkoły statutowe jako forma decentralizacji i podniesienia jakości kształcenia w Stanach Zjednoczonych Ameryki

Content
Title variants
EN
Charter Schools as the Form of Decentralization and Improving the Quality of Education in the United States of America
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Słabe wyniki nauczania oraz trendy centralizacyjne w amerykańskiej oświacie skłoniły spo-łeczności lokalne i organizacje społeczne do poszukiwania alternatywnych form kształcenia. Jedną z nich są szkoły statutowe. Opierając się na dotychczasowych badaniach, autorka wskazuje na nieistotne różnice między szkołami tradycyjnymi i statutowymi w zakresie efektów kształcenia oraz istotne różnice w wyrównywaniu szans uczniów z niezamożnych rodzin i mniejszości rasowych.
EN
Poor teaching outcomes and centralization trends in an American education have prompted local communities and social organizations to seek alternative forms of education. One of them are charter schools. Referring to the previous studies, the author points to the insignificant differences between traditional and charter schools in the teaching outcomes, and important differences in equal opportunities for students from poor families and racial minorities.
Year
Volume
8
Issue
4
Pages
29-35
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Nauk o Polityce, Zakład Administracji Publicznej i Polityki Społecznej
References
 • CREDO (2013). National Charter School Study. Pobrane z: https://credo.stanford.edu/documents/ NCSS%202013%20Final%20Draft.pdf (23.08.2017).
 • Garnett, N.S. (2017). Sector Agnosticism and the Coming Transformation of Education Law. Vanderbilt Law Review, 70 (1), 1–66.
 • Holyoke, T.T., Henig, J.R., Brown, H., Lacireno-Paquet, N. (2009). Policy Dynamics and the Evolution of State Charter School Laws. Policy Sciences, 42 (1), 33–55. DOI: 10.1007/s11077-009-9077-3.
 • Jeynes, W.H. (2012). A Meta-Analysis of the Effects and Contributions of Public, Public Charter, and Religious Schools on Students Outcomes. Peabody Journal of Education, 87 (3), 305–335. DOI: 10.1080/0161956X.2012.679542.
 • Labaree, D.F. (2011). Consuming the Public School. Educational Theory, 61 (4), 381–394. DOI: 10.1111/j.1741-5446.2011.00410.x.
 • Levy, T. (2010). Charter School Legislation and the Element of Race. The Western Journal of Black Studies, 34 (1), 43–52.
 • Lubienski, Ch. (2013). Privatising Form or Function? Equity, Outcomes and Influence in American Charter Schools. Oxford Review of Education, 39 (4), 498–513. DOI: 10.1080/03054985. 2013.821853.
 • NAPCS (2017). Charter School Data Dashboard. Pobrane z: http://dashboard2.publiccharters.org/ National/ (19.08.2017).
 • NCES (2017). Digest of Education Statistics. Table 203.10. Enrolment in public elementary and secondary schools, by level and grade: Selected years, fall 1980 through fall 2026. Pobrane z: https://nces.ed.gov/programs/digest/d16/tables/dt16_203.10.asp (19.08.2017).
 • Palardy, J., Nesbit, T.M., Adzima, K.A. (2015). Charter versus Traditional Public Schools: A Panel Study on the Technical Efficiency in Ohio. Education Economics, 23 (3), 278–295. DOI: 10.1080/09645292.2012.748014.
 • Pawłowska, A. (2016). Samorząd terytorialny w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Warszawa: Scholar.
 • Reckow, S., Grossman, M., Evans, B.C. (2015). Policy Cues and Ideology in Attitudes toward Charter Schools. Policy Studies Journal, 43 (2), 207–227. DOI: doi/10.1111/psj.12093.
 • Shober, A.F., Manna, P., Witte, J.F. (2006). Flexibility Meets Accountability: State Charter School Laws and Their Influence on the Formation of Charter Schools in the United States. The Policy Studies Journal, 34 (4), 563–587. DOI: 10.1111/j.1541-0072.2006.00191.x.
 • U.S. Census Bureau, Definitions. Pobrane z: http://www.census.gov/govs/go/definitions.html (29.04.2017).
 • Zhan, Y., Yang, K. (2008). What Drives Charter School Diffusion at the Local Level: Educational Needs or Political and Institutional Forces? The Policy Studies Journal, 36 (4), 571–591. DOI: 10.1111/j.1541-0072.2007.00284.x.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d6279453-b103-475c-92d1-ad7d3ddadc81
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.