PL EN


Journal
2013 | 39 | 1 | 197-211
Article title

Po co tak się męczyć? Czynniki motywujące do aktywności w klubach fitness. Komunikat z badań

Authors
Content
Title variants
EN
Why Shall One Get so Much Tired? Motivating Factors for Physical Activity in Fitness Clubs. Research Results
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie o źródła motywacji w przypadku aktywności w klubach fitness. Uczestnicy zajęć muszą podjąć wysiłek organizacyjny, finansowy a także fizyczny, aby uczestniczyć w tego typu zajęciach. Co sprawia, że w ogóle wybierają aktywność fizyczną zamiast łatwiejszego lenistwa przy telewizorze? Kiedy bardziej odpowiednia jest dla nich oferta ćwiczeń indywidualnych a kiedy grupowych? Motywacje uczestników zajęć są zróżnicowane i oprócz najczęściej występujących związanych z chęcią zadbania o zdrowie i kondycję, potrzebą zrzucenia zbędnych kilogramów itp. pojawiają się także potrzeby konstruktywnego spędzenia czasu ze znajomymi, wyjścia z domu oraz poznania nowych osób spoza kręgów znajomych z pracy/szkoły. Zaznacza się także zmienność motywacji i zainteresowań uczestników ćwiczeń, inne cele stawiają przed sobą na początku, potem stopniowo przeformułowują je dopasowując do zmieniającej się sytuacji. Tekst powstał w oparciu o analizę zawartości 75 wywiadów pogłębionych z uczestnikami zajęć w klubach. W artykule ujęto kwestię znaczenia instytucji profesjonalnie zajmujących się świadczeniem usług związanych z aktywnością fizyczną prezentowanego z perspektywy uczestników takich zajęć.
EN
The objective of the article is to answer the question about the sources of motivation in case of physical activity in fitness clubs. It takes a great organizational, financial and physical effort to participate in this kind of activities. What makes people choose physical activity instead of simpler laziness in front of the TV? When do they prefer individual and when group exercises? Participants' motivations are varied – most often they are connected with their desire to keep fit and loose weight. However, they also mention the need to spend time with friends, go out or simply meet new people. It shall be noted though that the motivation and interests of the participants change with time – they have different goals at the beginning, and then gradually reformulate them to suit the changing situation. The paper is based on the analysis of 75 in-depth interviews with the ‘fitness club goers’. It addresses the importance of the institutions providing professional services related to physical activity from the perspective of the participants.
Journal
Year
Volume
39
Issue
1
Pages
197-211
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Zielonogórski
References
  • Baudrillard J. (2006), Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
  • Bauman Z. (2006), Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
  • Łaciak B. (2005), Obyczajowość polska czasu transformacji czyli wojna postu z karnawałem, Trio, Warszawa.
  • Maj A. (2008), Wizyty w SPA – nowy rodzaj wypoczynku w Polsce?, [w:] Homo kreator czy homo ludens? Twórcy – internauci – podróżnicy, red. W. Muszyński,
  • M. Sokołowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
  • Polak zadbany – troska o sylwetkę i własne ciało (2009), komunikat CBOS, nr 4195, oprac. K. Pankowski, Warszawa.
  • Stosunek do własnego ciała – ideał pięknej kobiety i przystojnego mężczyzny (2003), komunikat CBOS, nr 2998, oprac. K. Biały, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d6297765-0e77-4afb-82c1-27106b6aa45e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.