PL EN


2016 | 1(28) | 475-480
Article title

Sprawozdanie z wewnętrznej konferencji naukowej pt. „Kryzys a postęp w życiu społeczno-kulturowym, politycznym i gospodarczym Europy XXI wieku”

Content
Title variants
Conference
Kryzys a postęp w życiu społeczno-kulturowym, politycznym i gospodarczym Europy XXI wieku
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jest wiele powodów, aby w połowie drugiej dekady XXI w. nie tylko badać czy analizować, lecz przede wszystkim poddawać dyskusji, porównywać, przeciwstawiać sobie dwa zjawiska kluczowe dla współczesności: postęp i kryzys. Są to pojęcia kluczowe dla określenia dynamiki społeczeństwa w całości, jak i różnych wymiarów systemu społecznego, których zmienność starają się uchwycić nie tylko socjologowie i historycy, lecz również ekonomiści, pedagodzy czy filozofowie. Nad takim przeciwstawieniem postępu, jako procesu rozwojowego ocenianego pozytywnie oraz kryzysu, jako złożonego etapu swoistego przesilenia, zastanawiali się zgodnie z dobrą tradycją akademicką pracownicy naukowo-dydaktyczni Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi na dorocznej wewnętrznej konferencji naukowej pt. „Kryzys a postęp w życiu społeczno-kulturowym, politycznym i gospodarczym Europy XXI wieku”, która się odbyła w dniu 17 lutego 2016 r. na Wydziale Nauk Społecznych. W konferencji wzięło udział ponad dwudziestu akademików, prezentując nie tylko swoje przemyślenia związane z problematyką konferencji, ale także wyniki najnowszych własnych przedsięwzięć badawczych prowadzonych na uczelni.
Year
Issue
Pages
475-480
Physical description
Konferencja odbyła sie w dniu: 17 lutego 2016 r. w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
Dates
issued
2016
Contributors
  • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
  • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d6299580-5904-4877-bb6a-af7453c39f88
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.