PL EN


2017 | 499 | 131-140
Article title

W kierunku inkluzywnego rozwoju. Współczesne problemy regionów na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
Celem artykułu jest zidentyfikowanie proinkluzywnych działań podejmowanych przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. W tym celu wykorzystano metody studiów literaturowych oraz analizy dokumentów planowania strategicznego w regionie i innych źródeł dotyczących województwa. Pierwsza z nich posłużyła do zdefiniowania wyznaczników inkluzywnego rozwoju, a druga pozwoliła wskazać inicjatywy samorządu województwa mające na celu zwiększenie stopnia włączenia społecznego. Są to: planowanie polityki rozwoju w wymiarze terytorialnym, wykorzystanie rewitalizacji jako narzędzia zarządzania rozwojem, realizacja projektu dotyczącego poprawy jakości usług dla osób z otępieniem i ich opiekunów oraz badanie potrzeb w zakresie usług publicznych zgłaszanych przez samorządy lokalne. Ocena efektów tych działań, ze względu na relatywnie krótki czas od momentu ich podjęcia, nie jest na razie możliwa. Stanowią one jednak istotny krok w kierunku zapewnienia w regionie warunków do inkluzywnego rozwoju.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d62bea83-05d8-4c96-ae4b-0a5ee603ac7f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.