Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 499 | 131-140

Article title

W kierunku inkluzywnego rozwoju. Współczesne problemy regionów na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

Celem artykułu jest zidentyfikowanie proinkluzywnych działań podejmowanych przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. W tym celu wykorzystano metody studiów literaturowych oraz analizy dokumentów planowania strategicznego w regionie i innych źródeł dotyczących województwa. Pierwsza z nich posłużyła do zdefiniowania wyznaczników inkluzywnego rozwoju, a druga pozwoliła wskazać inicjatywy samorządu województwa mające na celu zwiększenie stopnia włączenia społecznego. Są to: planowanie polityki rozwoju w wymiarze terytorialnym, wykorzystanie rewitalizacji jako narzędzia zarządzania rozwojem, realizacja projektu dotyczącego poprawy jakości usług dla osób z otępieniem i ich opiekunów oraz badanie potrzeb w zakresie usług publicznych zgłaszanych przez samorządy lokalne. Ocena efektów tych działań, ze względu na relatywnie krótki czas od momentu ich podjęcia, nie jest na razie możliwa. Stanowią one jednak istotny krok w kierunku zapewnienia w regionie warunków do inkluzywnego rozwoju.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d62bea83-05d8-4c96-ae4b-0a5ee603ac7f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.