Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2002 | 5 | 155-170

Article title

Udział osób duchownych w tworzeniu spółdzielni w Wielkopolsce w XIX i w początkach XX wieku

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Historia ruchu spółdzielczego liczy sobie ponad 150 lat. Nie zawsze uświadamiamy sobie, jak wielki wpływ na jego ostateczny kształt wywarło chrześcijaństwo oraz jak wiele osób duchownych i świeckich chrześcijan brało czynny udział w zakładaniu i tworzeniu pierwszych spółdzielni. Niniejsze opracowanie stawia sobie za cel przybliżyć te zagadnienia.

Year

Volume

5

Pages

155-170

Physical description

Contributors

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski

References

 • A. Galos, w: Zarys historii polskiego ruchu spółdzielczego, s. 92;
 • A. Górnicz, Franciszek Stefczyk. Życie, poglądy, działalność. Warszawa 1976, s. 74-76;
 • A. Maliszewski, Dylematy polskiej spółdzielczości, „Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy” 1989 nr 4, s. 28;
 • F. Bujak, Towarzystwo Hrubieszowskie Staszica, Zamość 1921, s. 6 nn.;
 • F. Stefczyk, Początki i ogólne warunki rozwoju spółdzielczości w Polsce. Z przedmową F. Bujaka i portretami autora, Kraków 1925, s. 2 nn.;
 • J. Duda, Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie. Staszicowski model pomocy gospodarczej dla wsi, Lublin 1994, s. 1 nn.;
 • J. Mazurkiewicz, Zarys dziejów Hrubieszowskiego Towarzystwa Rolniczego, Warszawa 1966, s. 7 nn.;
 • K. Boczer, Spółdzielczość, Warszawa 1979, s. 49 nn.;
 • K. Zimmermann, Kilka zdań o potrzebie działalności społecznej duchowieństwa, Poznań 1906, s. 14, 46, 58
 • K. Zimmermann, Ks. Patron Wawrzyniak, Kraków 1911, s. 1;
 • M. Doskocz, Raiffeisen-Stefczyk-Kampelik, Warszawa 1929, s. 15-16, 89;
 • M. Wrzołek-Romańczuk, Rejestr spółdzielni. Zagadnienia materialne i procesowe, Warszawa 1986, s. 13
 • P. Spandowski, Z praktyki spółek, Poznań 1917, s. 4;
 • R. Bierzanek, Prawo spółdzielcze w zarysie, Warszawa 1989, s. 22.
 • R. Kusztelan, Rodowód spółek ludowych. Przyczynek do powstania i rozwoju spółnictwa ludowego w b. Dzielnicy pruskiej do 1918 r., Poznań 1926, s. 15.
 • S. Inglot, w: Zarys historii polskiego ruchu spółdzielczego, cz. I do 1918 r., red. S. Inglot, s. 26-28.
 • S. Ochociński, Podstawy i zasady wielkopolskiej spółdzielczości kredytowej do roku 1918, Poznań 1965, s. 33
 • S. Wojciechowski, Historia spółdzielczości polskiej do roku 1914, Warszawa 1939, s. 7;
 • S. Wojciechowski, Ruch spółdzielczy, Warszawa 1930, s. 8.
 • W. Tomaszewski, Rozwój polskich spółek zarobkowych i gospodarczych w Wielkim Księstwie Poznańskim, Prusach Zachodnich i na Górnym Śląsku, Poznań 1906, s. 8.
 • W. Wygodziński, Das Genossenschaftswesen in Deutschland, Berlin-Lipsk 1911, s. 32, 33.
 • Z. Chmielewski, Podręcznik spółdzielczości, Warszawa 1937, s. 19, 20-21.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d62bfc05-a4c1-4ade-b9dc-c898778f78ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.