Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 10 | 1(18) | 135-148

Article title

Wykorzystywanie otwartych źródeł informacji przez służby śledcze

Content

Title variants

EN
The Use of Open Source Information for Investigative Services

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Postępujący przyrost zasobów informacji jawnej oraz możliwość szybkiego i łatwego ich pozyskiwania sprawiają, że coraz częściej różne podmioty wykorzystują je w podejmowanych przez siebie działaniach. Sytuację taką obserwuje się m.in. w służbach śledczych, które korzystają z tego typu zasobów przed przystąpieniem do oraz w trakcie wykonywania dalszych działań wywiadowczych prowadzonych innymi środkami. Niniejszy artykuł jest próbą opisu możliwości wykorzystywania otwartych źródeł informacji w pracy służb śledczych. Autorka przybliża istotę i znaczenie informacji jawno-źródłowych, etapy ich analizy, rodzaje istniejących źródeł oraz przykłady ich wykorzystywania przez służby śledcze w Polsce, jak i za granicą. Osobne miejsce w artykule zajmuje prezentacja zalet i wad wywiadu białego oraz ograniczeń w wykorzystywaniu otwartych źródeł informacji wynikających z przyrostu zasobów informacyjnych oraz automatyzacji procesów wyszukiwania informacji.
EN
The progressive increase in overt information resources and the ability to quickly and easily access them make more and more different entities use them in actions they take. Such a situation is observed, among others, in investigative services that use these resources prior to and during the execution of further intelligence activities conducted by other means. This article is an attempt to describe the possibility of using open sources of information in the work of investigative services. It describes the essence and importance of overtly accessible information, the stages of its analysis and examples of its use by the prosecution services in Poland and abroad. The article also presents advantages and disadvantages of the so-called white interview and restrictions on the use of information open sources resulting from information resources increase and automation of information retrieval.

Year

Volume

10

Issue

Pages

135-148

Physical description

Dates

published
2017-06

Contributors

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

References

 • [Adam], Syn narkotykowego bossa przez pomyłkę ujawnia na Twitterze lokalizację ojca [online]. Zaufana Trzecia Strona [dostęp 31 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://zaufanatrzeciastrona.pl/post/syn-narkotykowego-bossa-przez-pomylke-ujawnia-na-twitterze-lokalizacje-ojca/.
 • Analiza informacji w służbach policyjnych i specjalnych, red. Jerzy Konieczny, Warszawa 2012.
 • Analiza informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem, pod red. Krzysztofa Liedela, Pauliny Piaseckiej, Tomasza R. Aleksandrowicza, Warszawa 2013.
 • Biały wywiad, czyli otwarte źródła informacji w działalności śledczej i wywiadowczej [online]. Zawszeczujni.pl [dostęp 31 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.zawszeczujni.pl/2015/09/biay-wywiad-czyli-otwarte-zroda.html.
 • Czubkowska Sylwia, Policja i urzędnicy śledzą cię na Facebooku [online]. Wiadomosci.dziennik.pl [dostęp 31 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://wiadomosci.dziennik.pl/ wydarzenia/artykuly/118564,policja-i-urzednicy-sledza-cie-na-facebooku.html.
 • Hasło „zabić bez śladu” nie do obrony? Wyszukiwarka bezlitosna dla Katarzyny W. [online]. Tvn24.pl [dostęp 31 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/haslo-zabic-bez-sladu-nie-do-obrony-wyszukiwarka-bezlitosna-dla-katarzyny-w,324161.html.
 • Liedel Krzysztof, Serafin Tomasz, Otwarte źródła informacji w działalności wywiadowczej, Warszawa 2011.
 • Michalik Łukasz, Open Source Center – sposób CIA na śledzenie Internetu [online]. Gadzetomania.pl [dostęp 31 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://gadzetomania.pl/9480,open-source-center-sposob-cia-na-sledzenie-internetu.
 • Mroziewicz Krzysztof, Czas pluskiew, Warszawa 2007.
 • NATO Open Source Inteligence Reader [on-line]. Oss.net [dostęp 31 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.oss.net/dynamaster/file_archive/030201/254633082e785f8fe44f546 bf5c9f1ed/NATO OSINT Reader FINAL 11OCT02.pdf.
 • Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, pod red. Lecha Krzysztofa Paprzyckiego, Zbigniewa Rau, Warszawa 2009.
 • Radwaniak Krzysztof, Biały wywiad w policji – narzędzie rozpoznawania zagrożeń terrorystycznych, „Studia prawnicze. Rozprawy i Materiały” 2012, nr 2 (11), s. 85–100.
 • Saramak Bartosz, Wykorzystanie otwartych źródeł informacji w działalności wywiadowczej [online] [dostęp 31 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.abw.gov.pl/download/ 1/1679/Saramak.pdf.
 • Sieciocentryczne bezpieczeństwo. Wojna, pokój i terroryzm w epoce informacji, pod red. Krzysztofa Liedela, Pauliny Piaseckiej, Tomasza R. Aleksandrowicza, Warszawa 2014.
 • Sromczyńki Błażej, Waszkiewicz Paweł, Biały wywiad w praktyce pracy organów ścigania na przykładzie wykorzystania serwisów społecznościowych, „Prokuratura i Prawo” 2014, nr 5, s. 146–170.
 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, tekst jednolity, Dz. U. 2011, nr 7, poz. 58.
 • Wójcik Ewelina, Czynności operacyjno-rozpoznawcze i ich rola w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej [online] [dostęp 31 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://m.wspia.eu/file/21440/44-WÓJCIK.pdf.
 • Zamach w Norwegii Nowy wymiar zagrożenia terroryzmem w Europie, pod red. Krzysztofa Liedela, Pauliny Piaseckiej, Tomasza R. Aleksandrowicza, Warszawa 2011.
 • Zanim wgrasz wakacyjne zdjęcia do sieci…[online]. Niebezpiecznik.pl [dostęp 31 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://niebezpiecznik.pl/post/zanim-wgrasz-wakacyjne-zdjecia-do-sieci/.
 • Ziółkowska Agata, Biały wywiad w bezpieczeństwie państwa [online]. Bezpieczenstwowbiznesie.pl [dostęp 31 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://bezpieczenstwowbiznesie.pl/index.php/ wywiad-gospodarczy/geopolityka/269-bialy-wywiad-w-bezpieczenstwie-panstwa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d62cd7ea-9896-41f8-8aa0-9c1d672d7747
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.