PL EN


2012 | 3 | 1 | 61-69
Article title

Tożsamość zarządzania jakością – wybrane zagadnienia

Authors
Content
Title variants
EN
The identity of quality management – chosen issues
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęta została próba „ulokowania” kluczowych pojęć dotyczących zarządzania jakością w ramach konwencji terminologicznej proponowanej przez czołowych przedstawicieli nauk o zarząd zaniu w Polsce. Stworzyło to okazję do zrewidowania sposobów interpretacji terminu „zarządzanie jakością”, uwzględniającego zmiany, jakie się dokonały w tej dziedzinie na przestrzeni ostatnich 30 lat. W pierwszej części artykułu została przedstawiona, zgłoszona przez H. Jagodę i J. Lichtarskiego, propozycja podziału „recept na zarządzanie”, na koncepcje, metody ogólne oraz metody szczegółowe. Wyjaśnione ponadto zostały relacje zachodzące między tymi kategoriami. Druga część została poświęcona przeprowadzeniu przeglądu współczesnych sposobów definiowania terminu „zarządzanie jakością” i zidentyfikowaniu głównych rodzajów podejść do tej problematyki. W trzeciej części zaproponowano, aby zarządzanie jakością było rozpatrywane zarówno jako funkcja rodzajowa przedsiębiorstwa, jak i koncepcja zarządzania.
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
61-69
Physical description
Contributors
author
 • Dr, Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem, UE we Wrocławiu
References
 • Czerska M., Szpitter A.A. (red.) (2010), Koncepcje zarządzania. Podręcznik akademicki, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Fotopoulos Ch., Psomas E., Vouzas F. (2010), Investigating Total quality management practice’s inter-relationships In ISO 9001:2000 certified organizations, „Total Quality Management”, nr 5.
 • Gajewski S.A. (2007), Wstęp do zarządzania jakością, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Tarnów.
 • Hamrol A. (2005), Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa.
 • Hamrol A., Mantura M. (2002), Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa–Poznań.
 • Jagoda H., Lichtarski J. (2003), O istocie i ewolucji współczesnych koncepcji i metod zarządzania przedsiębiorstwem, „Przegląd Organizacji”, nr 1.
 • Lichtarski J. (2010), Profile orientacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem i kształtujące je czynniki, [w:]
 • Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, Jagoda H., Lichtarski J. (red.), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 • Lisiecka K. (2002), Kreowanie jakości, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 • Morawski M., Niemczyk J., Perechuda K., Stańczyk-Hugiet E. (2010), Zarządzanie. Kanony i trendy, C.H. Beck, Warszawa.
 • Mroczko F. (2011), Zarządzanie jakością, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 • Skrzypek E. (2000), Jakość i efektywność, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Wasilewski L. (1998), Podstawy zarządzania jakością, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 • Zimniewicz K. (2009), Współczesne koncepcje i metody zarządzania jakością, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d633a01e-ba79-48f6-bb43-6ddcf595b244
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.