PL EN


2016 | 7 | 4 | 371-376
Article title

Technologie wirtualizacji i emulacji w badaniu sieci komputerowych

Content
Title variants
EN
Virtualization and emulation technologies in the study of computer networks
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia obrazujące możliwości zastosowania współczesnych technologii wirtualizacyjnych oraz emulacyjnych w procesie kształcenia studentów kierunków informatycznych. W szczególności dotyczy to treści związanych z tematyką usług w sieciach komputerowych. Autorzy wskazują na możliwości realizacji scenariuszy sieciowych, wykorzystu-jących obrazy iso systemów operacyjnych desktopowych i serwerowych w połączeniu z obrazem systemu operacyjnego Cisco IOS. Wykorzystanie platformy wirtualizacyjnej oraz emulacyjnej na zajęciach laboratoryjnych pozwoli studentom, w sposób porównywalny do warunków rzeczywi-stych, dokonywać konfiguracji oraz wdrażania usług sieciowych.
EN
The article presents issues concerning the applicability of virtualization and emulation technologies in the teaching process for IT students. The presented content in particular relates to the subject of computer network services. The authors point to the possibility of simulating selected network scenarios, using iso images of desktop and server operating systems and Cisco IOS operating system image. The use of virtualization and simulation platform will allow in a manner similar to real conditions make the configuration and implementation of network services.
Year
Volume
7
Issue
4
Pages
371-376
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
  • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu, Polska
  • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Katedra Inżynierii Komputerowej, Polska
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Zastosowań Matematyki i Informatyki, Katedra Zastosowań Informatyki, Zakład Systemów Rozproszonych, Polska
author
  • Politechnika Rzeszowska, Katedra Energoelektroniki, Elektroenergetyki i Systemów Złożonych, Polska
References
  • „Computerworld” (2016), czerwiec.
  • http://freeradius.org.
  • http://www.gns3.net.
  • https://www.virtualbox.org.
  • „Networld Trendy” (2013).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d643672b-7919-4e44-b4fb-3f9f077363a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.