PL EN


2013 | 2 | 196-213
Article title

„Wyobraź sobie czytelniku…” – obraz Trobriandów w Argonautach zachodniego Pacyfiku

Content
Title variants
EN
“Imagine yourself” – about the descriptions in the Argonauts of the Western Pacific
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jak wpływają opisy literackie na treść rozprawy naukowej? Jak dużą swobodą w zakresie ich stosowania dysponuje antropolog? Czy może sobie pozwolić na jakikolwiek liryczny opis? Artykuł przedstawia sposoby konstruowania opisów literackich w Argonautach Zachodniego Pacyfiku Bronisława Malinowskiego. By uchwycić charakter dyskursywności stworzonej przez polskiego badacza, zestawiono tę monografię z innymi sposobami opisu charakterystycznymi dla dzieł autorstwa wybranych podróżników i antropologów. Poruszono również kwestię fikcji literackiej i jej wykorzystania w tworzeniu tekstów antropologicznych.
EN
Fear is ever-present in man’s history feeling, regardless of their époque or culture. In my paper I would like to examine what and whom the natives of the New Guinea fear as well as how the fears of the Islanders are constructed, basing my reflection upon Bronislaw Malinowski’s research. In my research I will focus particularly on two beings, sorcerers bara’u and witches mulukwausi, for they perform important civil functions in their communities. Researching upon New Guinea’s demonology will be a step further in my attempt to compare the Islander’s culture and the European culture, in order to bring out some invariant rules and mechanisms concerning fear, mutual to attributive culture. This paper has been inspired by Claude Lévi-Strauss’ structuralism.
Year
Volume
2
Pages
196-213
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych
References
 • Malinowski B., Argonauci zachodniego Pacyfiku, przeł. B. Olszewska-Dyoniziak, S. Szynkiewicz, przekł. opracował i posł. opatrzył A. Waligórski, PWN, Warszawa 2005.
 • Malinowski B., Argonauci Zachodniego Pacyfiku, przeł. B. Olszewska-Dyoniziak, S. Szynkiewicz, red. i posł. A. Waligórski, PWN, Warszawa 1967.
 • Chagnon N., Yanomamö, Wadsworth, Cengage Learning, Belmont 2012.
 • Clifford J., O autorytecie etnograficznym, w: Tenże, Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka, przeł. E. Dżurak, J. Iracka i in., KR, Warszawa 2000.
 • Clifford J., Praktyki przestrzenne: badania terenowe, podróże i praktyki dyscyplinujące w antropologii, przeł. S. Sikora, w: Badanie kultury: elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, wyb. M. Kempny, E. Nowicka, PWN, Warszawa 2004.
 • Czekanowski J., Dwór królewski władcy Ruandy, w: A. Kuczyński, Polskie opisanie świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1994.
 • Geertz C., Dzieło i życie: antropolog jako autor, przeł. E. Dżurak, S. Sikora, KR, Warszawa 2000.
 • Geertz C., Opis gęsty: w poszukiwaniu interpretatywnej teorii kultury, przeł. S. Sikora, w: Badanie kultury: elementy teorii antropologicznej, wyb. M. Kempny, E. Nowicka, PWN, Warszawa 2005.
 • Harris M., Krowy, świnie, wojny i czarownice, przeł. K. Szerer, PIW, Warszawa 1985.
 • Lévi-Strauss C., Smutek tropików, przeł. A. Steinsberg, Wydawnictwo OPUS, Łódź 1992.
 • Ramos A., Rozmyślając o Yanomami: wyobrażenia etnograficzne a pogoń za egzotyką, przeł. W. Dochnal, w: Amerykańska antropologia postmodernistyczna, red. M. Buchowski, Instytut Kultury, Warszawa 1999.
 • Sapieha L., Długie wieki panowali Watusi nad swym krajem…, w: A. Kuczyński, Polskie opisanie świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1994.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d6455f23-4a7b-426f-a66a-c6612e25e848
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.