Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1-2 | 29-41

Article title

Kwestia kurdyjska w stosunkach ormiańsko-azerbejdżańskich

Authors

Content

Title variants

EN
The Kurds and Armenian-Azerbaijani Relations

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The presence of the Kurds in Karabakh, the contemporary Armenian-Azerbaijani borderland, since the beginning of the 18th century was used by great powers in their geopolitical rivalry in the South Caucasus. In the beginning of the 20th century, the Kurdish minority in Karabakh became part of the conflict between Armenian and Azeri nationalists as well as an element in the Soviet policy on nationalities. As a result, the Kurds got an autonomous county within Soviet Azerbaijan. They were indirectly supported by Armenians against the Azeris and finally assimilated by the Azerbaijani majority. The article is a short overview of the history of the Kurds in Karabakh and contains an analysis of their role in the Armenian-Azerbaijani conflict. The paper maintains that both Armenians and the Azeris used the Kurds for their own political goals.

Year

Issue

1-2

Pages

29-41

Physical description

Contributors

 • Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach

References

 • Adamczewski Przemysław, Górski Karabach w polityce niepodległego Azerbejdżanu, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2012.
 • Adamczewski Przemysław, Przyłączenie chanatu karabachskiego do Cesarstwa Rosyjskiego, „Przegląd Orientalistyczny” 2009, nr 1−2.
 • Altstadt Audrey L., The Azerbaijani Turks. Power and Identity under Russian Rule, Hoover Press, Stanford 1992.
 • Aristowa Tatiana F., Iz istorii wozniknowienija sowremiennych kurdskich sielenij w Zakawkazie, „Sowietskaja etnografija” 1962, nr 2.
 • Aristowa Tatiana F., Kurdy Zakawkazia: istoriko-etnograficzeskij oczerk, Izdatielstwo „Nauka”, Moskwa 1966.
 • Aristowa Tatiana F., Opyt srawnitelnogo izuczenija materialnoj kultury kurdow, „Sowietskaja etnografija” 1970, nr 4.
 • Babajan Dawid, Krasnyj Kurdistan: geopoliticzeskije aspekty sozdanija i uprazdnenija, „21-j wiek” 2009, nr 2.
 • Bałajan Wagram, Istoriografija Arcacha (Nagorno-Karabachskaja Respublika), w: Macuzato Kimitaka (red.), Istoriograficzeskij diałog wokrug niepriznannych gosudarstw: Pridniestrowie, Nagornyj Karabach, Armenija, Jużnaja Osetija i Gruzja, Hokkaido University, Sapporo 2007.
 • Barsiegow Jurij G., Nagornyj Karabach w mieżdunarodnom prawie i mirowoj politikie. Tom 2. Kommientarij k dokumientam, Krug, Moskwa 2009.
 • Bugaj Nikołaj F., I.W. Stalin i kurdy w Sojuzie SSR: ot emigracii do repatriacii. 1940−1950-je gody, „Priwołżskij naucznyj wiestnik” 2013, nr 5 (21).
 • Bugaj Nikołaj F., Gonow Aleksiej M., Kawkaz: narody w eszelonach (20-je−60je gody), INSAN, Moskwa 1998.
 • Bukszpan A., Azerbajdżanskije kurdy. Laczin, Kelbadżary, Nachkraj. Zamietki, Azerbajdżanskij Gos. Nauczno-Issledowat. Institut. Otdielenije Wostoka, Baku 1932.
 • Czachor Rafał, Abchazja, Osetia Południowa, Górski Karabach: geneza i funkcjonowanie systemów politycznych, Instytut Polsko-Rosyjski, Wrocław 2014.
 • Dżawanszir Mirza D., Istorija Karabacha, t. 1, Azerneszr, Baku 1989.
 • Eagleton William jr., The Kurdish Republic of 1946, Oxford University Press, London 1963.
 • Grgies Amir, Sprawa kurdyjska w XX wieku, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 1997.
 • Iskandarjan Aleksandr, Arutjunjan Babken, Armenija: „karabachizacija” nacionalnoj istorii, w: Ajmiermachier Karl, B ordjugow Giennadij (red.) Nacionalnyje istorii w sowietskim i postsowietskich gosudarstwach, Fond Fridricha Naumanna, Moskwa 1999.
 • Istorija Azerbajdżana, t. I, Izdatielstwo AN Azerbajdżanskoj SSR, Baku 1958.
 • Jwaideh Wadie, The Kurdish National Movement: its Origins and Development, Syracuse University Press, Syracuse 2006.
 • Lazariew Michaił S., Kurdistan i kurdskij wopros (1923−1945), Wostocznaja litieratura RAN, Moskwa 2005.
 • Lenin Władimir, Połnoje sobranije soczinienij, t. 54, Izdatielstwo Politiczeskoj litieratury, Moskwa 1975.
 • Matwiejew Konstantin P., Mar-Juchanna Iosif I., Assirijskij wopros wo wremia i posle pierwoj mirowoj wojny (1914–1933 gg.), Izdatielstwo „Nauka”, Moskwa 1968.
 • Mejer Michaił S., Sowietsko-turieckije otnoszenija wo wremia Lozannskoj konfierencii w swietie archiwnych dokumientow, w: Turcija w XX wiekie, Institut Wostokowiedienija RAN, Moskwa 2004.
 • Muller Daniel, The Kurds of Soviet Azerbaijan, 1920−91, „Central Asian Survey” 2000, t. 19, nr 1.
 • Mustafajew Wakil, Istorija kawkazskogo Kurdistana, Izdatielskij dom Zangezur, b.m.w. 2011.
 • O’Ballance Edgar, Wars in the Caucasus 1990−1995, New York University Press, New York 1997.
 • Olszewski Paweł, Geopolityczne znaczenie Kaukazu Południowego po I wojnie światowej, „Przegląd Geopolityczny” 2011, t. 4.
 • Olszewski Paweł, Historyczne uwarunkowania konfliktów etniczno-politycznych na Kaukazie Południowym – wybrane zagadnienia, „Zeszyty Naukowe WSOWL” 2012, nr 2 (164).
 • Persidskije dokumenty, ukazy, chraniaszczejesja w Matenadaranie (1601−1650 godow), t. 2, Matenadaran, Jerewan 1957.
 • Sacharow Andriej D., Nieizbieżnost pierestrojki, w: Afanasjew Jurij N. (red.), Inogo nie dano. Sudby pierestrojki. Wgljadywajas w proszłoje. Wozwraszczenije k buduszczemu, Progress, Moskwa 1988.
 • Świętochowski Tadeusz, Azerbejdżan, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2006.
 • Świętochowski Tadeusz, Azerbejdżan i Rosja. Kolonializm, islam i narodowość w podzielonym kraju, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1998.
 • W dogowornych Sowietskich respublikach. W Kurdistanie, „Żizn nacionalnostiej” nr 20, 3.10.1921
 • Waal Thomas de, The Caucasus. An Introduction, Oxford University Press, Oxford 2010.
 • Wartanjan Egnara G., Zakawkazie i Małaja Azija w politikie Rossii w pierwoj połowinie XIX w. i kurdskij wopros, „Istoriczeskaja i socialno-obrazowatielnaja mysl” 2012, nr 6 (16).
 • Żdanowicz Władimir A., Mieżnacionalnyje konflikty w Nagornom Karabachie i Abchazii (1988−1998 gg.), b.n.w., Kaliningrad b.r.w.
 • Aktas Mehmet, Lachin Kurdish Republic is Declared, http://www.kurdmedia.com/article.aspx?id=7857
 • Junusow Arif, Etniczeskij sostaw Azerbajdżana (po pierpisi 1999 goda), http://demoscope.ru/ weekly/2004/0183/analit05.php
 • Kak „nowyje jezidy” sozdali „Nowuju naciju”, www.kurdist.ru/index.php?option=com_content&task= view&id=1071
 • Kurdy w stranach SNG, www.ezdixane.ru/content/view/334/
 • Mgoi Szakro, Jeszczio raz ob azerbajdżanskich kurdach, www.aha.ru/~said/shakro1.htm
 • Wsiesojuznaja pierepis nasielenija 1989 goda. Nacionalnyj sostaw nasielenija po respublikam SSSR, http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_89.php

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d64d6d19-6ce3-4256-ae87-4fba88aeb61f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.