PL EN


2013 | 5 | 14-26
Article title

“Philosopher model” in the education tradition of the University of Kyiv

Title variants
UK
«Модель філософа» в освітній традиції Київського університету
Languages of publication
UK
Abstracts
UK
За сучасної ситуації підготовка філософських кадрів у Київському університеті має багатоаспектний характер, зумовлений різноплановими суспільними та державними потребами, що постали перед Україною після розпаду СРСР. У нових політичних, економічних та культурних умовах розвитку нашої держави та суспільства професія філософа, раніше орієнтована на підтримку панівної політичної ідеології, зберегла свою актуальність. Проте цей фах набув нового звучання, доповнивши класичну традицію вишколу майбутнього фахівця-філософа новими формами та змістом. Сьогодні функція філософа має кілька основних модусів існування. Не втратили свого значення класичні цілі філософської освіти, що передбачають підготовку філософа як викладача вищого навчального закладу, філософа як науковця-дослідника, співробітника науково-дослідницьких установ різних рівнів. Однак перед сучасними філософськими факультетами стоять завдання підготовки не лише філософа-викладача та філософа-науковця, а й філософа-експерта, філософа-аналітика, філософа-управлінця, філософа радника, тобто фахівця, що задіяний не лише у галузях освіти та науки, а й у ширшому колі духовного та матеріального виробництва.
EN
The history of formation and basic structure elements of the modern model of special training of a philosopher at the Taras Shevchenko National University of Kyiv has been analyzed in the article. The features inherent in this University education tradition which have been formed, beginning from the early 19th century, and peculiarities of the current stage of training at the Faculty of Philosophy are revealed. The basic requirements to the training of specialists at the Philosophy Faculty at the Departments of Philosophy, Politology, Religion Study, Culturology and Government.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d653ef9b-99a1-48c8-a29f-eb90ab5e342a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.