PL EN


2014 | 4 | 29-52
Article title

Pharmacy in Portugal (1950-2010) and the Pharmacist Profession

Title variants
PL
Farmacja w Portugalii (1950-2010) a zawód farmaceuty
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia rozwój farmacji i zawodu farmaceuty w Portugalii w latach 1950-2010, zwłaszcza po włączeniu Portugalii w Europejską Wspólnotę Gospodarczą w 1986 r. Scharakteryzowano tradycje farmacji portugalskiej oraz system opieki zdrowotnej w Portugalii. Przeanalizowano wpływ zmian prawnych i organizacyjnych dotyczących własności aptek ogólnodostępnych i zaopatrzenia hurtowego w leki na praktykę zawodową farmaceutów. Autorzy opisali rozmieszczenie aptek i dostarczyli szczegółowej wiedzy o różnych aspektach pracy farmaceutów, w tym o organizacjach zawodowych, w Portugalii. Ponadto przedstawiono, jak wprowadzona została opieka farmaceutyczna w Portugalii, a także scharakteryzowano przebieg globalizacji farmacji w tym kraju. Autorzy oparli się na czasopismach portugalskich jako źródłach historycznych, a ponadto korzystali z wartościowych opracowań.
EN
The article presents the development of pharmacy and pharmacist profession in Portugal in 1950-2010, especially after Portugal’s entry into the European Economic Community in 1986. Portuguese pharmaceutical traditions and the health care system in Portugal are characterized. The authors investigated how legal regulations and organizational changes concerning pharmacy ownership and wholesale distribution of medicines and various products influenced on the development of pharmacist profession in Portugal. They described the geographical distribution of community pharmacies and provide detailed knowledge about pharmaceutical practice and pharmaceutical associations in Portugal. Moreover, the history of pharmaceutical care and the course of its implementation were presented. The authors based on the Portugese journals as historical sources and used some valuable secondary literature.
Year
Volume
4
Pages
29-52
Physical description
Contributors
  • University of Coimbra, Portugal
  • University of Coimbra, Portugal
author
  • University of Coimbra, Porugal
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d659bfa3-706a-4678-be48-4cada7944231
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.