Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 1(23) | 55-61

Article title

Kształtowanie kompetencji fonologicznych dzieckaw edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym

Authors

Title variants

EN
Formation of phonological competence of child in polish language and literature education in early school education

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł dotyczy kluczowej roli edukacji polonistycznej w nauczaniu zintegrowanym, czyli kształtowania kompetencji językowych jako efektu rozwojowej zdolności poznawczej dziecka do odzwierciedlenia i manipulowania dźwiękami mowy. Oczekiwane rezultaty kształcenia to: zdolność do słuchowego rozróżniania fonemów (słuch fonemowy); umiejętność dokonywania operacji na sylabach (analiza i synteza sylabowa), fonemach (analiza i synteza fonemowa) oraz elementach śródsylabowych (identyfikowanie rymów i aliteracji).
EN
The article concerns the central role of elementary education polish studies, or formation of language competence of child; it means a developmental activity to reflect and manipulate the speech sounds. Its main objective is: the ability to distinguish phonemes by ear (phonemic hearing); the ability to perform operations on syllables (syllabic analysis and synthesis), phonemes (phonemic analysis and synthesis) and midsyllable elements (identifying the rhymes and alliteration)

Contributors

  • Katedra Filologii Polskiej, Instytut Nauk o Wychowaniu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

References

  • Dźwięki mowy. Program kształtowania świadomości fonologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, red. A. Maurer, Kraków 2006.
  • Herzyk A., Ledwoch B., Mózgowa organizacja funkcji językowych. Przegląd badań i teorii neuropsychologicznych, „Logopedia” 1991, nr 13.
  • Kielar-Turska M., Rozwój człowieka w pełnym cyklu życia, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, cz. 1, Podstawy psychologii, pod red. J. Strelaua, Gdańsk 2000.
  • Kowalski S., Rozwój mowy i myślenia dziecka, Warszawa 1962.
  • Kurkowski Z.M., Kształtowanie się zdolności słuchowych a rozwój mowy, [w:] Zaburzenia mowy. Mowa – teoria – praktyka, pod red. S. Grabiasa, Lublin 2001.
  • Łobacz P., Polska fonologia dziecięca: Studia fonetyczno-akustyczne, Warszawa 1996.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d65b2cbf-ab9d-470a-b35f-9df6a1a8121b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.