PL EN


2017 | 4 | 382-386
Article title

The impact of muscle tone on the development of auditory perception – research orientation

Content
References
 • Przyrowski Z. Centralne zaburzenia słuchu w teorii integracji sensorycznej. Biuletyn SI 2006; 3: 1–9 (in Polish).
 • Plenge G. On the differences between localization and lateralization. J Acoust Soc Am 1974; 56(3): 944–945.
 • Niewiarowicz M, Czajka J. Lokalizacja źródeł dźwięku. Podstawy teoretyczne oraz wyniki badań eksperymentalnych. Postępy w Chirurgii Głowy i Szyi 2005; 1: 25–42 (in Polish).
 • Wyatt J, Rizzo JF. Prospects for a visual prosthesis. Neuroscientist 1997; 3: 251–262 .
 • Czachowski S, Buczkowski K. Empatia a holistyczne postrzeganie pacjentów przez lekarza rodzinnego. Fam Med Prim Care Rev 2007;9(3): 387–390 (in Polish).
 • Levine RA. Somatic modulation appears to be a fundamental attribute of tinntus. In: Hazell JPW, ed. Proceedings of the Sixth International Tinnitus Seminar. London: The Tinnitus and Hyperacusis Center; 1999: 193–197.
 • Sanchez TG, Guerra GCY, Lorenzi MC, et al. The influence of voluntary muscle contractions upon the onset and modulation of tinnitus.Audiol Neurootol 2002; 7(6): 370–375.
 • Sanchez TG, Lima AS, Brandao AL, et al. Somatic modulation of tinnitus: test reliability and results after repetitive muscle contraction training. Ann Otol Rhinol Laryngol 2007; 116(1): 30–35.
 • Coad ML, Lockwood A, Salvi R, et al. Characteristics of patients with gaze-evoked tinnitus. Otol Neurotol 2001; 22(5): 650–654.
 • Baguley DM, Phillips J, Humphriss RL , et al. The prevalence and onset of gaze modulation of tinnitus and increased sensitivity to noise after translabyrinthine vestibular schwannoma excision. Otol Neurotol 2006; 27(2): 220–224.
 • Sanchez TG, Pio MRB. Abolição de zumbido evocado pela movimentação ocular por meio de repetição do deslocamento do olhar: um método inovador. Arq Otorhinolaryngol 2007; 11: 451–453.
 • Rocha CACB, Sanchez TG. Myofascial trigger points: another way of modulating tinnitus. Prog Brain Res 2007; 166: 209–214.
 • Rocha CACB, Sanchez TG, Siqueira JTT. Myofascial trigger points: a possible way of modulating tinnitus. Audiol Neurootol 2008; 13(3):153–160.
 • Cacace AT, Cousins JP, Parnes SM, et al. Cutaneous-evoked tinnitus. II . Review of neuroanatomical, physiological and functional imaging v
 • Sanchez TG, Marcondes RA, Kii MA, et al. A different case of tinnitus modulation by tactile stimuli in a patient with pulsatile tinnitus.Presented at the Second Meeting of the Tinnitus Research Initiative. Monaco; 2007: 21–23.
 • Møller AR, Rollins PR. The non-classical auditory pathways are involved in hearing in children but not in adults. Neurosci Lett 2002;319(1): 41–44.
 • Cullington H. Tinnitus evoked by finger movement: brain plasticity after peripheral deafferentation. Neurology 2001; 56(7): 978–979,doi: http://dx.doi.org/10.1212/WNL .56.7.978.
 • Pinchoff RJ, Burkard RF, Salvi RJ, et al. Modulation of tinnitus by voluntary jaw movements. Am J Otol 1998; 19(6): 785–789.
 • Nordlund B. Physical factors in angular localization. Acta Otolaryngol 1962; 54: 75–93.
 • Gromnicki M, Narożny W, Kuczkowski J, et al. Kąt ostrości słyszenia kierunkowego u chorych po przebytym nagłym niedosłuchu czuciowo-nerwowym. Otolaryngologia 2013; 12(3): 130–134 (in Polish).
 • Włodarczyk E, Szkiełkowska A, Skarżyński H, et al. Zaburzenia artykulacji u dzieci ze współistniejącymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego – efekty terapii słuchowej. Otolar Pol 2011; 65(5): 339–344 (in Polish).
 • Kułakowska Z. Wczesne uszkodzenie dojrzewającego mózgu – od neurofizjologii do rehabilitacji. Lublin: Wydawnictwo Folium; 2003:97 (in Polish).
 • Wasilewski W. Wczesne wspomaganie rozwoju ruchowego dziecka niepełnosprawnego. 1–14 [cited 15.08.2016]. Available from URL :https://womgorz.edu.pl/files/file/pracownia_psychoedukacji/w._wasielewski_wcz._wspom_r._r.pdf (in Polish).
 • Senderski A. Rozpoznawanie i postępowanie w zaburzeniach przetwarzania słuchowego u dzieci. Otolaryngologia 2014; 13(2): 11–81(in Polish).
 • Krawański A. Ocena rozwoju fizycznego młodzieży głuchej i normalnej. Warszawa: Wydawnictwo WFiS; 1974 (in Polish).
 • Dziedzic J, Rempelewicz J. Kultura w szkołach i zakładach dla niewidomych i niedowidzących. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne;
 • Szkiełkowska A, Wodarczyk E, Senderski A, et al. Ocena procesów przetwarzania słuchowego u dzieci z dyslalią. Foniatria i audiologia 2009; 63(1): 55–57 (in Polish).
 • Myklebust HR. The psychology of deafness. New York: Grune and Stratton; 1965.
 • Paczkowska A, Szmalec J, Zielonka D. Wykrywanie problemów związanych z nieustaloną lateralizacją i możliwości im przeciwdziałania dla prawidłowego rozwoju dziecka. Hygeia Public Health 2014; 49(3): 531–535 (in Polish).
 • Ritzke L. Pojemność życiowa płuc, rozmach oddechowy oraz zmysł równowagi jako problem rewalidacji dzieci głuchych w wieku szkolnym.Szkoła Specjalna 1975; 3: 25–33 (in Polish).
 • Gesell A, Amatura C. Developmental diagnosis. New York: Paul B. Hoeber, Inc.; 1975.
 • Karasek-Sajbor B. Rozwój percepcji słuchowej w pierwszym roku życia dziecka [cited 15.08.2016]. Available from URL : http://www.logopedia.pl/index2.php?option = com_content&do_pdf = 1&id = 524 (in Polish).
 • Góralówna M, Hołyńska B. Rehabilitacja małych dzieci z wadą słuchu. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 1998.
 • Piek JP. Infant motor development. Champaign, IL : Human Kinetics; 2006
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d65bd7c6-1122-4691-95f8-0dad1896e427
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.