Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 4 | 2 | 168-178

Article title

Ewolucja książki szkolnej (podręcznika) – od wersji drukowanej do elektronicznej

Authors

Content

Title variants

EN
Evolution of school books – from the printed to the electronic version

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Nowe technologie informacyjne, informatyczne i komunikacyjne spowodowały, że współczesny system komunikacji człowieka z drugim człowiekiem i ze środowiskiem uległ całkowitej zmianie, a przede wszystkim ogromnemu wzbogaceniu. Pojawiają się zatem w sposób naturalny nowe wyzwania przed pedagogami i dydaktykami – badaczami i autorami multimedialnych podręczników szkolnych (e-podręczników) chociażby z punktu widzenia nowych funkcji, jakie mogą pełnić w edukacji. Istnieją tu również nowe wyzwania dla wydawców.
EN
New information technologies, information and communication led to the modern system of human communication with other people and with the environment has completely changed, and above all the enormous enrichment. There is therefore a natural new challenges for teachers and educators – the researchers and authors of multimedia textbooks (e-textbooks) even from the point of view of the new features that can play in education. There are also new challenges for publishers.

Year

Volume

4

Issue

2

Pages

168-178

Physical description

Dates

published
2013

Contributors

References

 • Figurski J., Sagan T., Symela K. (1995), Założenia projektowe do konstruowania modelu podręcznika multimedialnego [w:] Modele podręcznika do multimedialnego kształcenia zawodowego, red. J. Figurski, H. Bednarczyk, Radom.
 • Leja L. (1973), Niektóre problemy dotyczące funkcji i struktury podręczników akademickich, „Neodidagmata”, nr V, Poznań.
 • Leja L. (1983), Podręcznik audiowizualny w systemie kształcenia akademickiego, „Życie Szkoły Wyższej”, nr 1.
 • Leja L., Skrzypczak J. (1978), Model dydaktyczny podręcznika audiowizualnego, Warszawa.
 • Lib W. (2008), Modern media in education – example of didactic movie production [w:] Informatologia, Society and technology, ed. J. Plenković, T. Tiskara, Zagreb.
 • Maziarz C. (1985), Rola podręcznika w kierowaniu samokształceniem, Warszawa.
 • Maziarz C., Skrzypczak J. (1980), Podręcznik szkolny w multimedialnym systemie kształcenia, Koszalin.
 • Mysłakowski Z. (1964), Wychowanie człowieka w zmiennej społeczności, Warszawa.
 • Okoń W. (1973), Funkcja i treść podręcznika szkolnego [w:] Z warsztatu podręcznika szkolnego, red. T. Parnowski, Warszawa.
 • Parnowski T., red. ( 1973), Z warsztatu podręcznika szkolnego, Warszawa.
 • Piecuch A. (2011), Multimedialne kompetencje nauczycieli, Rzeszów.
 • Polaszek F. (1973), Podręcznik w szkole zawodowej, Warszawa.
 • Skrzypczak J. (1975), Modele podręcznika do multimedialnego kształcenia zawodowego, Warszawa.
 • Skrzypczak J. (1978), Założenia modelowe audiowizualnego podręcznika chemii, Poznań.
 • Skrzypczak J. (1996), Konstruowanie i ocena podręczników, Poznań–Radom.
 • Skrzypczak J. (2003), Podręcznik szkolny. Wymagania, ocena, rozbudowa, metodyka stosowania, Poznań.
 • Sośnicki K. (1962), Ogólne założenia podręczników szkolnych, Warszawa.
 • Strykowski W. (1977), Audiowizualne materiały dydaktyczne. Podstawy kształcenia multimedialnego, Warszawa.
 • Strykowski W., red. (1996–2004), Edukacja medialna, Poznań.
 • Walat W. (2004), Podręcznik multimedialny. Teoria – Metodologia – Przykłady, Rzeszów.
 • Walat W. (2004, 2006), Modelowanie podręczników techniki-informatyki, Rzeszów.
 • Walat W. (2007), Edukacyjne zastosowania hipermediów, Rzeszów.
 • Zaczyński H. (1978), Obudowa konwencjonalnych podręczników i skryptów [w:] Kierunki badań nad podręcznikiem i jego obudową dydaktyczną, Koszalin.
 • Zając B. (1995), Pakiet edukacyjny dla modułu materiałoznawstwo w liceum technicznym o profilu mechanicznym [w:] Modele podręcznika do multimedialnego kształcenia zawodowego, red. J. Figurski, H. Bednarczyk, Radom.
 • Zborowski J. (1972), Nauka domowa ucznia szkoły średniej, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2080-9069

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d65f5213-906c-4abf-9fc3-c2cd74934e95
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.