PL EN


2017 | 12 | 20-23
Article title

Z historii składni polskiej

Content
Title variants
EN
From the history of the Polish syntax
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The subject of the article are certain conjuctional constructions in ancient Polish language with (1) sociative preposition, (2) participle, (3) verbe – sentence, (4) hypotaxis – parataxis, (5) repeated conjunction (polysyndeton). In conclusion is presented state and perspectives of researches in historical syntax.
Contributors
References
 • Bauer J., 1960, Vývoj českého souvětí, Praha.
 • Bednarczuk L., 1967, Polskie spójniki parataktyczne, Wrocław.
 • Bednarczuk L., 1971, Indo-European parataxis, Kraków.
 • Delbrück B., 1893–1900, Vergleichende Syntax der indogermanischen Sprachen, Strassburg.
 • Klemensiewicz Z., 1955/1981, Składnia, [w:] Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa (IV wyd. 1981), s. 391–508.
 • Klemensiewicz Z. (red.), 1966, Zapomniane konstrukcje składni staropolskiej, Kraków.
 • Koneczna H., 1956, O budowie zdania Imć Pana Paskowego słów kilkoro, „Poradnik Językowy”, s. 281–292.
 • Kowalik K., 1984, Morfonologia, s. 59–95; Morfotaktyka, s. 513–546, [w:] GWJP, Morfologia, Warszawa.
 • Kowalik K., 1997, Struktura morfonologiczna współczesnej polszczyzny, Kraków.
 • Łoś J., 1923, Składnia, [w:] Gramatyka języka polskiego (PAU), Kraków, s. 287–408.
 • Łoś J., 1927, Zasady składni, [w:] Krótka gramatyka historyczna języka polskiego, Lwów, s. 278–373.
 • Pisarkowa K., 1974, O stosunkach między parataksą a hipotaksą, „Język Polski” LIV, s. 81–93.
 • Pisarkowa K., 1984, Historia składni języka polskiego, Wrocław.
 • Safarewicz J., 1950, Składnia, [w:] Gramatyka historyczna języka łacińskiego, t. II, Warszawa.
 • Szantyr A., 1965, Lateinische Syntax und Stilistik, München.
 • Taszycki W., 1924, Imiesłów czynny teraźniejszy w języku polskim, Kraków.
 • Twadzikowa J., 1981, Staropolskie skorelowane wskaźniki zespolenia, [w:] Studia z polskiej składni historycznej, t. II, s. 29–35.
 • Vaillant A., 1977, Grammaire comparée des langues slaves, t. V, La syntaxe, Paris.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d665e63c-2e01-4782-ac18-56f843a44442
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.