PL EN


2017 | 105 | 193-213
Article title

Wystąpienie problemu prawnego jako funkcja czynników indywidualnych i kontekstowych. Analiza ekonometryczna z wykorzystaniem hierarchicznego modelu logitowego

Content
Title variants
EN
Demand for Legal Aid as a Function of Individual and Contextual Factors. Econometric Analysis by Means of a Hierarchical Logit Model
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest kwantyfikacja wpływu uwarunkowań mikroekonomicznych i mezoekonomicznych na indywidualne prawdopodobieństwo wystąpienia problemu prawnego. Na podstawie przeglądu literatury zidentyfikowano indywidualne czynniki ryzyka, zaś w oparciu o bazy danych regionalnych dla polskich powiatów ustalono listę regresorów mezoekonomicznych. Łącząc informacje dotyczące cech socjoekonomicznych respondentów z danymi regionalnymi, oszacowano parametry strukturalne hierarchicznego modelu logitowego. Zbiór regresorów objął czynniki mikro, zarówno obiektywne, jak i subiektywne – takie jak dochód, wiek, wykształcenie, stan cywilny, miejsce zamieszkania, postawę wobec prawa, świadomość prawną, kapitał ludzki czy aktywność społeczną – oraz czynniki mezo: uwarunkowania demograficzne i ekonomiczne. Z badania przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków wynika, że czynniki ryzyka wystąpienia problemu prawnego zależą głównie od indywidualnych cech socjoekonomicznych respondentów, zaś uwarunkowania kontekstowe mają znacznie drugorzędne.
EN
The aim of this paper to quantify micro- and meso-level risk factors affecting individual demand for legal aid in Poland. On the basis of a literature survey and information taken from regional databases a set of relevant explanatory variables has been established, whose structural parameters were estimated by means of a hierarchical logit model. The regressors contained both objective and subjective micro-level information – such as income, age, education, gender, marital status, place of residence, personal attitude towards law, knowledge of law, social capital, and social activity – as well as meso-level information from demographic and economic areas. It follows from the results obtained on a representative sample of adult Poles that the risk factors belong mainly to the micro-level group, whereas contextual factors are of minor importance.
Year
Volume
105
Pages
193-213
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Zakład Analiz Społeczno-Ekonomicznych
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Ekonometrii, Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
References
 • Barro Robert, Inequality and Growth in a Panel of Countries, Journal of Economic Growth 2000/5.
 • Bartkowski Jerzy, Tradycja i polityka. Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003.
 • Biernacka Maria, Wsie drobnoszlacheckie na Mazowszu i Podlasiu, Wydawnictwo „Ossolineum”, Wrocław 1966.
 • Breslow Norman, Clayton David G., Approximate inference in generalised linear mixed models, Journal of the American Statistical Association 1993/88.
 • Burdziej Stanisław, Dudkiewicz Marek, Korzystający i niekorzystający z poradnictwa prawnego i obywatelskiego, ISP, Warszawa 2013, http://isp.org.pl/uploads/filemanager/pliki/poradnictwo/RaportISPBeneficjencifinal16.04.13.pdf
 • Cameron Colin, Trivedi Pravin, Microeconometrics Using Stata, Stata Press, College Station, Texas 2009.
 • Chang Jih, Ram Rati, Level of Development, Rate of Economic Growth, and Income Inequality, Economic Development and Cultural Change 2000/48.
 • Coumarelos Christine, Wei Zhigang, Zhou Albert, Justice Made to Measure. NSW Legal Survey in Disadvantaged Areas, Law and Justice Foundation 2006, http://www.lawfoundation.net.au/report/survey2006
 • Curran Liz, Ensuring Justice and Enhancing Human Rights: A Report on Improving Legal Aid Service Delivery to Reach Vulnerable and Disadvantages People, La Trobe University and the Victoria Law Foundation 2007, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2395075
 • Currie Ab, A National Survey of the Civil Justice Problems of Low- and Moderate-income Canadians: Incidence and Patterns, International Journal of Legal Profession 2006/13.
 • Florczak Waldemar, Ile może kosztować reforma systemu pomocy prawno-obywatelskiej w Polsce, Studia Prawno-Ekonomiczne 2015/95.
 • Florczak Waldemar, Szacunki kosztów systemu pomocy prawno-obywatelskiej w Polsce, Wiadomości Statystyczne 2017/1.
 • Florczak Waldemar, Grabowski Wojciech, Co wpływa na wielkość popytu na porady prawne? Analiza logitowa z wykorzystaniem metody klasycznego uśredniania międzymodelowego, Przegląd Statystyczny 2017, przyjęto do druku.
 • Goldstein Harvey, Multilevel mixed linear model analysis using iterative generalised least squares, Biometrika 1986/73.
 • Goldstein Harvey, Restricted unbiased iterative generalised least squares estimation, Biometrika 1989/76.
 • Goldstein Harvey, Rasbash Jon, Improved approximations for multilevel models with binary responses, Journal of the Royal Statistical Society, Series A 1996/159.
 • Gramatikov Martin, Multiple Justiciable Problems in Bulgaria, Tilburg University Legal Studies Working Paper 2008/16, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1308604
 • Gruszczyński Marek, Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • Hunter De Simone, Women, Legal Aid and Social Inclusion, Australian Journal of Social Issues 2009/44.
 • Jasiewicz Zbigniew, Rodzina wiejska na Ziemi Lubuskiej, PWN, Warszawa 1997.
 • Kritzer Herbert, Examining the Real Demand for Legal Services, Fordham Urban Law Journal 2009/37.
 • Kritzer Herbert, To Lawer or Not to Lawyer: Is that the Question?, Journal of Empirical Legal Studies 2008/5.
 • Kritzer Herbert, Bogart Bill, Vidmar Neil, Context, Context, Context: A Cross-problem, Cross-Cultural Comparison of Compensation Seeking Behaviour, Paper Prepared for Law and Society, Amsterdam 1991, http://users.polisci.wisc.edu/kritzer/research/propensity/context.pdf
 • Kuk Antony, Asymptotically unbiased estimation in generalised linear models with random effects, Journal of the Royal Statistical Society, Series B 1995/57.
 • Kurczewski Jacek, Fuszara Małgorzata, Polskie spory i sądy, Ośrodek Badań Społecznych ISNS, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2004.
 • Legal Service Corporation, Legal Needs and Civil Justice, A survey of Americans. Major Finding, from Comprehensive Legal Needs Study, 1994, http://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/legal_aid_indigent_defendants/downloads/legalneedstudy.authcheckdam.pdf
 • Lin Xihong, Breslow Norman, Bias correction in generalised linear mixed models with multiple components of dispersion, Journal of the American Statistical Association 1996/91.
 • McCulloch Charles, Maximum likelihood algorithms for generalised linear mixed models, Journal of the American Statistical Association 1997/92.
 • Murayama Masayuki, Experiences of Problems and Disputing Behaviour in Japan, Meiji Law Journal 2007/14.
 • Ng Edmond, Carpenter James, Goldstein Harvey, Rasbash Jon, Estimation in generalised linear mixed models with binary outcomes by simulated maximum likelihood, Statistical Modelling 2006/6.
 • Pleasence Pascoe, Balmer Nigel, Reimers Stian, What Really Drives Advice Seeking Behaviour? Looking Beyond the Subject of Legal Disputes, Onati Socio-Legal Series 2011/1.
 • Pleasence Pascoe, Buck Alexy, Balmer Nigel, O’Grady Aoife, Genn Hazel, Smith Marisol, Causes of Action: Civil Law and Social Justice. The Final Report of the First LSRC Survey of Justiciable Problems 2014, http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100210214359/http:/lsrc.org.uk/publications/Causes%20of%20Action.pdf
 • Preisert Arkadiusz, Schimanek Tomasz, Waszak Marcin, Winiarska Agata, Poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce. Stan obecny i wizje przyszłości, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013, http://www,isp,org,pl/uploads/pdf/443334703,pdf
 • Raudenbush Stephen, Yang Meng-Li, Yosef Matheos, Maximum likelihood for generalized linear models with nested random effects via high-order, multivariate Laplace approximation, Journal of Computational and Graphical Statistics 2000/9.
 • Rodríguez German, Goldman Noreen, An assessment of estimation procedures for multilevel models with binary responses, Journal of the Royal Statistical Society, Series A 1995/158.
 • Winczorek Jan, Przegląd literatury na temat dostępności i korzystania z pomocy prawnej, INPRIS 2015, http://www,inpris.pl/fileadmin/user_upload/documents/pomoc_prawna/Przegl%C3%84%E2%80%A6d_literatury_na_temat_dost%C3%84%E2%84%A2pno%C4%B9%E2%80%BAci_i_korzystania_z_pomocy_prawnej,pdf
 • Zarycki Tomasz, The electoral geography of Poland: Between stable spatial structures and their changing interpretations, Erdkunde 2015/69.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d666c42e-dce5-4422-9062-f423c55dcdbf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.