Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 8 | 360-372

Article title

Globalizacja a nowe koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Rapid globalisation of the economy, a revolution in the technical and information technology fields as well as a great variety of solutions provided nowadays by contemporary management makes the company management of XXI century to be predominantly concentrated on external environment of organization. This management should consist in defining the objectives of organisation in connection with the market needs and an individual customer. On the other hand, the economic, political and social processes taking place on a global scale force enterprises to also perform internal reorganisations.Currently a number of various concepts of organisation management and detailed methods connected with them, techniques and tools, are applied in business activities. They can be divided into three groups: • Concepts concentrated on organisation management process – marketing, logistics (just-in--time production and just-in-time management), human resources management, TQM total quality management, controlling, outsourcing, time based management (TBM), • Concepts concentrated mainly on changes management – BPR business process reengineering, lean management, • Concepts concentrated on organisation forms – learning organisation, intelligent organisation, network organisation, virtual organisation.All these theories are distinguished by different attitudes towards organisation management and changes implementation. The managers and their ability to predict the results of the applied solutions are those who choose one particular concept or certain integrated attitude.

Contributors

 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Polska

References

 • Czaja I., 2001, Globalizacja, globalizm, przedsiębiorczość – szanse i zagrożenia [w:] Globalizacja ISS, J. Klich (red.), Kraków.
 • Czerska J., 2002, Więcej niż odchudzanie, czyli istota koncepcji zarządzania lean, „Personel”, grudzień.
 • Drucker P.F., 2000, Zarządzanie w XXI wieku, Muza, Warszawa.
 • Giddens A., 1999, Runway World: The Reith Lectures revisited, http://www. Les. co. uk/.
 • Dziedzic D., Szymańska A.I., 2011, Marketing transakcji a marketing relacji, „Zeszyty Naukowe WSEI w Krakowie”, nr 7.
 • Grupa Lizbońska, 1996, Granice konkurencji, Warszawa.
 • Hammer M., Champy J., 1996, Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa.
 • Karaszewski R., 1999, Total Quality Management. Zarządzanie przez jakość. Wybrane zagadnienia, Tonik, Toruń.
 • Karlöf B., Östblom K., 1995, Benchmarking – równaj do najlepszych, Warszawa.
 • Kempny M., 1998, Globalizacja [w:] Encyklopedia socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Krawiec F., 2009, Nowa gospodarka i wizja lidera firmy XXI wieku, Difin, Warszawa.
 • Liberska B., 2001, Globalizacja – próba racjonalnego podejścia, „Nowe Życie Gospodarcze”, 28 stycznia.
 • Liberska B., 2002, Pojęcie i definicje globalizacji [w:] Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, B. Liberska (red.), PWE, Warszawa.
 • Lipiec J., 1996, Reengineering – nowa koncepcja zarządzania?, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”.
 • Martyniak Z., 1996, Metody organizowania procesów pracy, Warszawa.
 • Martyniak Z., 1998, Nowe metody organizacji i zarządzania, Wyd. AE, Kraków.
 • Mittelman J., 1996, Globalization: Critical Reflection, Lynne Rienner, Boulder.
 • Nogalski B., Walentynowicz P., 2004, Nowoczesne koncepcje zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych regionu pomorskiego – próba oceny, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni”, nr 7, Gdynia.
 • Pawlak W.R, 2004, Od TQM do TQL w organizacji przyszłości, maszynopis rozprawy habilitacyjnej, ORGMASZ, Warszawa.
 • Penc J., 2002, Strategie zarządzania, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa.
 • Porter M.E., 1992, Strategia konkurencji, metody analizy sektorów i konkurentów, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Toffler A.H., 1996, Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, Wyd. s.c., Poznań.
 • Toffler A., 2006, Trzecia fala, Wydawnictwo Kurpisz.
 • Trocki M., 2001, Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, 2000, K. Perechuda (red.), Placet, Warszawa.
 • Zimniewicz K., 2009, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Zorska A., 1998, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d66a0bb7-f0ea-4364-b9bd-54abfb0b51e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.