Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 165 | 136-144

Article title

Dostępność transportu publicznego na przykładzie Warszawy. Aktywność organizacji pozarządowych w tworzeniu polityki transportowej w zakresie ogólnodostępnej komunikacji zbiorowej

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Providing equal accessibility for all groups of users, including invalids, is one of major challenges for contemporary public transportation systems. The aim of this article is to present, using case of Warsaw, opportunities for cooperation between local government and nongovernmental organizations to create transport policy considering specific needs of all groups of passangers.

Year

Volume

165

Pages

136-144

Physical description

Contributors

References

 • Brzeziński A. i in.: Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne. Warszawa 2009, http://www.siskom. waw.pl/komunikacja/strategia-2015.pdf, dostęp: 1.07.2013:
 • Dostępność infrastruktury publicznej dla osób z niepełnosprawnością. Analiza i zalecenia. Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich 2011 nr 5, http://www.rpo.gov.pl/ pliki/ 13269665950.pdf, dostęp: 1.07.2013.
 • Dyr T.: Czynniki rozwoju rynku regionalnych przewozów pasażerskich. Politechnika Radomska, Radom 2009.
 • Larkins K., Dunning A.E.: Accessible Transportation and the Built Environment on College Campuses. Transportation Research Board of the National Academies 2011.
 • Madanipour A.: Social Exclusion and Space. W: The City Reader. 5th edition. Routledge, New York 2011.
 • Miller H.J.: Social Exclusion in Space and Time - draft. University of Utah 2005.
 • Geurs K., van Wee B.: Discussing Equity and Social Exclusion in Accessibility Evaluations. W: "European Journal of Transport and Infrastructure Research", September 2011, Iss. 11(4).
 • Samorząd Równych Szans: Dostępna przestrzeń publiczna. Fundacja Rozwoju Regionalnego, Kraków 2009.
 • Warszawskie Badanie Ruchu 2005. Biuro Planowania i Rozwoju Warszawy, http://siskom. waw.pl/komunikacja/WBR2005-raport-koncowy.pdf, dostęp: 1.07.2013.
 • Wielki test wind i podnośników w Warszawie 2011. Raport Zielonego Mazowsza, dostęp: 1.07.2013.
 • http://mapabarier.siskom.waw.pl/wp-content/uploads/2012/04/2011-Zielone-Mazowszetest- wind-i-podno%C5%9Bnik%C3%B3w.pdf, dostęp: 1.07.2013

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d66ae131-ae55-4145-b92b-e6b46ea6100c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.