PL EN


2014 | 165 | 136-144
Article title

Dostępność transportu publicznego na przykładzie Warszawy. Aktywność organizacji pozarządowych w tworzeniu polityki transportowej w zakresie ogólnodostępnej komunikacji zbiorowej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Providing equal accessibility for all groups of users, including invalids, is one of major challenges for contemporary public transportation systems. The aim of this article is to present, using case of Warsaw, opportunities for cooperation between local government and nongovernmental organizations to create transport policy considering specific needs of all groups of passangers.
Year
Volume
165
Pages
136-144
Physical description
Contributors
References
 • Brzeziński A. i in.: Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne. Warszawa 2009, http://www.siskom. waw.pl/komunikacja/strategia-2015.pdf, dostęp: 1.07.2013:
 • Dostępność infrastruktury publicznej dla osób z niepełnosprawnością. Analiza i zalecenia. Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich 2011 nr 5, http://www.rpo.gov.pl/ pliki/ 13269665950.pdf, dostęp: 1.07.2013.
 • Dyr T.: Czynniki rozwoju rynku regionalnych przewozów pasażerskich. Politechnika Radomska, Radom 2009.
 • Larkins K., Dunning A.E.: Accessible Transportation and the Built Environment on College Campuses. Transportation Research Board of the National Academies 2011.
 • Madanipour A.: Social Exclusion and Space. W: The City Reader. 5th edition. Routledge, New York 2011.
 • Miller H.J.: Social Exclusion in Space and Time - draft. University of Utah 2005.
 • Geurs K., van Wee B.: Discussing Equity and Social Exclusion in Accessibility Evaluations. W: "European Journal of Transport and Infrastructure Research", September 2011, Iss. 11(4).
 • Samorząd Równych Szans: Dostępna przestrzeń publiczna. Fundacja Rozwoju Regionalnego, Kraków 2009.
 • Warszawskie Badanie Ruchu 2005. Biuro Planowania i Rozwoju Warszawy, http://siskom. waw.pl/komunikacja/WBR2005-raport-koncowy.pdf, dostęp: 1.07.2013.
 • Wielki test wind i podnośników w Warszawie 2011. Raport Zielonego Mazowsza, dostęp: 1.07.2013.
 • http://mapabarier.siskom.waw.pl/wp-content/uploads/2012/04/2011-Zielone-Mazowszetest- wind-i-podno%C5%9Bnik%C3%B3w.pdf, dostęp: 1.07.2013
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d66ae131-ae55-4145-b92b-e6b46ea6100c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.