PL EN


2019 | 73 | 3 (326) | 172-176
Article title

Twórcza siła niedostatku. Od sztuki gotowania do sztuki przetrwania

Title variants
EN
The Creative Force of Privation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy sytuacji twórczego przekroczenia ograniczeń, które towarzyszą gotowaniu. O powinowactwie braku i kreatywności można mówić posługując się przykładami z codziennej praktyki kuchennej matek i babek, ale siłę, której źródło bije w niedostatku docenili też szefowie kuchni wysokiej. Tekst dotyka również granicznych wydarzeń wojny. W przypadku głodu i walki o życie, bezinteresowność twórczego działania w kuchni, a także wysiłek dokumentacji w postaci przepisów fantazji o przeszłym i przeszłym gotowaniu, okazał się pomocnym narzędziem przetrwania najbardziej opresyjnej sytuacji. O skuteczności tej strategii zaświadcza dobitnie przypadek kobiet z Terezina.
EN
The article is about the situation of a creative crossing of limitations accompanying cooking. One can speak about the affiliation of shortage and creativity by using examples of daily kitchen tasks performed by mothers and grandmothers, although haute cuisine chefs too appreciated the force generated by privation. The text focuses also on borderline wartime events. In the case of famine and a struggle to keep alive the selflessness of creative cooking as well as the effort of documenting, in the form of recipes, fantasies about the past and cooking in the past proved to be a helpful instrument for surviving the most oppressive situation. The effectiveness of this strategy is confirmed vividly by the example of women from Ghetto Theresienstadt.
Keywords
Year
Volume
73
Issue
Pages
172-176
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d66c9888-8fd3-4133-af73-ece13cc391e5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.