Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 6 | 3 | 302-307

Article title

Dydaktyczne aspekty projektowania aplikacji webowych z wykorzystaniem frameworka Djano w Pythonie

Content

Title variants

EN
Educational Aspects of Designing Web Applications Using Django Framework in Python

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono proces tworzenia interaktywnych aplikacji webowych wykorzystujących język programowania wysokiego poziomu Python, framework sieciowy Django, język znaczników HTML, kaskadowe arkusze stylów CSS oraz skryptowy język programowania JavaScript. Celem artykułu jest zapoznanie studenta z procesem opracowania całego projektu technicznego obejmującego zarówno środowisko programistyczne, wzorce projektowe, biblioteki wraz z przygotowaniem analizy funkcjonalnej aplikacji.
EN
The paper presents the process of creating interactive web applications using high-level programming language Python, Django network framework, HTML markup language, Cascading Style Sheets CSS and scripting language JavaScript. The aim of this article is to familiarize students with the process of the development of the entire project including technical development environment, design patterns, libraries including the preparation of the applications functional analysis.

Keywords

Year

Volume

6

Issue

3

Pages

302-307

Physical description

Dates

published
2015

Contributors

References

  • http:/www.djangobook.com.
  • Hoekman R. (2010): Magia interfejsu. Praktyczne metody projektowania aplikacji internetowych,
  • Horstmann C.S., Cornell G. (2009): Java Core. Techniki zaawansowane, Gliwice.
  • Krajka A. (2011): Python – podstawy języka i aplikacje internetowe, Lublin.
  • Kreibich J. (2010): Using SQLite.
  • Norton P., Samuel A., Altel D., Foster-Johnson E., Richardson L., Diamond J., Parker A., Roberts M. (2006): Python. Od podstaw, Gliwice.
  • Wilson G. (2006): Przetwarzanie danych dla programistów, Gliwice.Gliwice.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d66e38d7-112f-4b7a-921b-6865e21c0e4a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.