PL EN


2015 | 6 | 3 | 302-307
Article title

Dydaktyczne aspekty projektowania aplikacji webowych z wykorzystaniem frameworka Djano w Pythonie

Content
Title variants
EN
Educational Aspects of Designing Web Applications Using Django Framework in Python
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono proces tworzenia interaktywnych aplikacji webowych wykorzystujących język programowania wysokiego poziomu Python, framework sieciowy Django, język znaczników HTML, kaskadowe arkusze stylów CSS oraz skryptowy język programowania JavaScript. Celem artykułu jest zapoznanie studenta z procesem opracowania całego projektu technicznego obejmującego zarówno środowisko programistyczne, wzorce projektowe, biblioteki wraz z przygotowaniem analizy funkcjonalnej aplikacji.
EN
The paper presents the process of creating interactive web applications using high-level programming language Python, Django network framework, HTML markup language, Cascading Style Sheets CSS and scripting language JavaScript. The aim of this article is to familiarize students with the process of the development of the entire project including technical development environment, design patterns, libraries including the preparation of the applications functional analysis.
Keywords
Year
Volume
6
Issue
3
Pages
302-307
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
  • http:/www.djangobook.com.
  • Hoekman R. (2010): Magia interfejsu. Praktyczne metody projektowania aplikacji internetowych,
  • Horstmann C.S., Cornell G. (2009): Java Core. Techniki zaawansowane, Gliwice.
  • Krajka A. (2011): Python – podstawy języka i aplikacje internetowe, Lublin.
  • Kreibich J. (2010): Using SQLite.
  • Norton P., Samuel A., Altel D., Foster-Johnson E., Richardson L., Diamond J., Parker A., Roberts M. (2006): Python. Od podstaw, Gliwice.
  • Wilson G. (2006): Przetwarzanie danych dla programistów, Gliwice.Gliwice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d66e38d7-112f-4b7a-921b-6865e21c0e4a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.