Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2012 | 41 | 141-151

Article title

Rola endoskopii w ocenie traktu głosowego i możliwości nabywania prawidłowej mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia

Content

Title variants

EN
The Role of Endoscopy in the Assessment of the Vocal Tract and Proper Speech Acquisition in Children with Cleft Palate

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Odbiór mowy jest zjawiskiem percepcyjnym. Stąd także w ocenie mowy „rozszczepowej” podstawą i niezastąpionym złotym standardem jest jej ocena odsłuchowa. Pozwala ona najlepiej na zidentyfikowanie zaburzenia mowy i określenie stopnia jego nasilenia. Ocena odsłuchowa nie dostarcza jednak informacji o przyczynie tego zaburzenia. I tu, przy dobrej znajomości problematyki rozszczepowej i opanowanej do perfekcji umiejętności posługiwania się techniką endoskopową nazofiberoskopia, czyli endoskopia przy użyciu optyki giętkiej, jest niezastąpiona. Umożliwia ona bowiem bezpośrednią wizualizację zwieracza podniebienno-gardłowego w spoczynku i w mowie, pozwalając na jednoczesną ocenę jego struktury i funkcji. Pozwala także na jednoczesną endoskopową ocenę innych elementów traktu wokalnego, mających bezpośredni wpływ na rezonans mowy. Ma więc zasadnicze znaczenie dla wyboru postępowania leczniczego i oceny jego wyników na poszczególnych etapach leczenia i usprawniania.
EN
Speech reception is a perceptual phenomenon. Hence in the assessment of cleft palate speech its auditory evaluation is a basic golden standard with respect to identification of speech disorder and defining the degree of its intensity. Yet auditory evaluation does not provide information about the cause of this disorder. And here, with a good knowledge of the cleft palate issues and perfect skills in using the endoscopic technique, nasofiberoscopy, i.e. endoscopy using flexible optics, is irreplaceable. It enables direct visualization of the velopharyngeal sphincter at rest and speech, allowing simultaneous assessment of its structure and function. It also allows simultaneous endoscopic evaluation of other elements of the vocal tract that exert a direct effect on speech resonance. Thus it has fundamental significance for the choice of the treatment procedures and for the evaluation of the successive stages of treatment and rehabilitation.

Journal

Year

Volume

41

Pages

141-151

Physical description

Dates

published
2012-01-01

Contributors

 • Instytut Matki i Dziecka, Warszawa
 • Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

References

 • Chapman K., 1993, Phonologic processes in children with cleft palate, „Cleft Palate J.”, 30, 64–71.
 • Eufinger H., Eggeling V., 1994, Should velopharyngoplasty and tonsillectomy in the cleft palate child be performed simultaneously? „J. Oral Maxillofac Surg.”, 52, 927–930.
 • Fraulin F. O. G., Valnicek S. M., Zuker R. M., 1998, Decreasing the perioperative complications associated with the superior pharyngeal flap operation, “Plast. Reconstr. Surg.”, 102, 10–19.
 • Henningsson G., 1988, Impairment of velopharyngeal function in patients with hypernasal speech. A clinical and cineradiographic study, (doctoral dissertation), Karolinska Institutet, Sztokholm.
 • Henningsson G., Isberg A.,1987, Influence of palatal fistulae on speech and resonance, „Folia Phoniatrica”, 39, 183–191.
 • Hortis-Dzierzbicka M., Komorowska A.,1994, Metody badań sprawności obwodowego aparatu mowy u dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, [w:] Rozszczep wargi i podniebienia – dokumentacja, red. Z. Dudkiewicz, Fundacja ATK, Warszawa, 69–73.
 • Hortis-Dzierzbicka M., 2001, Wideonasofiberoskopia w ocenie górnych dróg oddechowych u dzieci, „Nowa Pediatria”, 25, 24–26.
 • Hortis-Dzierzbicka M., 2004, Nasofiberoskopia w ocenie zastosowania płata gardłowego w niewydolności podniebienno-gardłowej u pacjentów z rozszczepem podniebienia, Rozprawa habilitacyjna, Wyd. Med. Borgis, Warszawa.
 • Hortis-Dzierzbicka M., 2011, Rozszczep podśluzówkowy podniebienia. Rozpoznawanie i leczenie, „Logopedia”, 39/40, 83–92.
 • Kummer A. W., Curtis C., Wiggs M., Lee L., Strife J. L., 1992, Comparison of velopharyngeal gap size in patients with hypernasality, hypernasality and audible nasal emission, or nasal turbulence (rustle) as the primary speech characteristic, „Cleft Palate Craniofac J.”, 29, 152–156.
 • Liao Y. F., Chuang M. L., Chen P. K. T., Chen N. H., Yun C., Huang Ch. S., 2002, Incidence and severity of obstructive sleep apnea following pharyngeal flap surgery in patients with cleft palate, „Cleft Palate Craniofac J.”, 39, 312–316.
 • Łobacz P., 1996, Polska fonologia dziecięca. Studia fonetyczno-akustyczne, Wyd. Energeia, Warszawa.
 • Peterson-Falzone S. J., Hardin-Jones M. A., Karnell M. P., 2001, Cleft palate speech, Mosby, St. Louis.
 • Pluta-Wojciechowska D., 2011, O stylu komunikacji dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, „Logopedia”, 39/40, 93–120.
 • Shprintzen R. J., 1988, Pharyngeal flap surgery and the pediatric upper airway, „Int. Anesthesiol. Clin.”, 26, 74–83.
 • Sloan G. M., 2000, Posterior pharyngeal flap and sphincter pharyngoplasty, „Cleft Palate Craniofac J.”, 37, 112–122.
 • Wells M. D., Vu T. A., Luce E. A., 1999, Incidence and sequele of nocturnal respiratory obstruction following posterior pharyngeal flap operation, “Ann. Plast. Surg.”, 43, 252–257.
 • Witt P.D., 2000, Velopharyngeal insufficiency, [w:] Plastic Surgery. Indications, Operations and Outcomes, Aschauer B.M. et al., Mosby, St. Louis.
 • Witzel M.A., 1986, Velopharyngeal insufficiency after adenoidectomy: an 8-year overview, „Int. J. Pediatr. Otolaryngol.”, 11, 15–20.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d676afa4-5c71-4603-ab7b-8798e4ecfbda
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.