Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 55 | 114-122

Article title

Sytuacja materialna i aktywność naukowa a zaburzenia nastroju doktorantów

Content

Title variants

EN
Financial situation, research activity, and mood disorders among PhD students

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
Background. The aim of the study was to provide information about the socio-economic status, research activity, and mood disorders among PhD students of the Academy of Physical Education in Wrocław, Poland. Material and methods. This study covered 61 PhD students (mean age 28.4 years). The research employed the diagnostic survey method. The author’s survey examined the employment status and economic situation. An additional method, used to assess depression symptoms, was Beck Depression Inventory. Results. In the fields of physiotherapy and physical education, 96% and 78% of PhD students, respectively, had found employment. The total of 72% of physical education and 50% of physiotherapy students had published at least once. As many as 30% of all respondents reported symptoms of mood disorders and complained about mental health problems. Conclusions. Mood disorders are a serious problem in PhD students of the Academy of Physical Education in Wrocław. While physical education students show greater activity in the field of scientific research, more physiotherapy students are professionally active.

Year

Volume

55

Pages

114-122

Physical description

Dates

published
2017-01-30

Contributors

 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
author
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

References

 • Beck, A.T., Ward, C.H., Mendelson, M., Mock, J., Erbaugh, J. (1961). An inventory for measuring depression. Archives of General Psychiatry, 4, 561–571.
 • Białkowska, J., Mroczkowska, D., Ziomkowska, E., Rakowska, A. (2014). Ocena zdrowia psychicznego studentów na podstawie Skróconego Kwestionariusza Zdrowia Pacjenta. Hygeia Public Health, 49(2), 365–369.
 • Cieślik, B., Ostrowska, B., Szczepańska-Gieracha, J., Radziszewski, Ł. (2015). Aktywność zawodowa a zaburzenia nastroju wśród absolwentów fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Rozprawy Naukowe AWF Wrocław, 48, 113–118.
 • Domaradzka, A., Walczak, D. (2013). Wartość autoteliczna czy instrumentalna? Rola studiów doktoranckich w opinii kierowników studiów i doktorantów. Nauka Szkolnictwo Wyższe, 42(2), 73–94.
 • Eurostat. Statistics Explained (2014). Unemployment and beyond. Pobrano 26.06.2016 r. z: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_and_beyond#Further_Eurostat_information
 • Główny Urząd Statystyczny (2014). Aktywność ekonomiczna ludności Polski w latach 2010–2012. Warszawa: GUS.
 • Główny Urząd Statystyczny (2016). Aktywność ekonomiczna ludności Polski III kwartał 2015 r. Pobrano 26.06.2016 r. z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-iii-kwartal-2015-r-,4,18.html
 • Jurkiewicz, B., Kołpa, M. (2015). Stres a ryzyko wystąpienia depresji u ludzi młodych w przedziale wiekowym 20–35 lat. Problemy Pielęg­niarstwa, 23(1), 13–19.
 • Kowalewski, J. (2006). Charakterystyka sytuacji zdrowotnej studentów w aspekcie ich sprawności psychosomatycznej w wybranych uczelniach wyższych Krakowa. Edukacja, 94(2), 28–35.
 • Krupka-Matuszczyk, I., Matuszczyk, M. (red.) (2007). Psychiatria. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa. Katowice: Śląski Uniwersytet Medyczny.
 • Larivière, V. (2012). On the shoulders of students? The contribution of PhD students to the advancement of knowledge. Scientometrics, 90(2), 463–481.
 • Marek, K., Białoń, P., Wichowicz, H., Melloch, H., Nitka-Siemińska, A. (2005). Przesiewowa ocena rozpowszechnienia objawów depresyjnych i lękowych wśród studentów Akademii Medycznej w Gdańsku. Psychiatria, 2(4), 217–224.
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Wydział Analiz i Statystyki (2013). Zawody deficytowe i nadwyżkowe w I półroczu 2013 roku. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 • Model kształcenia doktorantów: wnioski z badań (2008). Warszawa: Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, UW.
 • Pietras, T., Witusik, A., Panek, M., Zielińska-Wyderkiewicz, E., Kuna, P., Górski, P. (2012). Nasilenie depresyjności u studentów kierunku pedagogika. Polski Merkuriusz Lekarski, 32(189), 163–166.
 • Sartorius, N., Ustün, T.B., Lecrubier, Y., Wittchen, H.U. (1996). Depression comorbid with anxiety: results from the WHO study on psychological disorders in primary health care. British Journal of Psychiatry, 168(supl. 30), 38–43.
 • Szczepańska, J., Klin, Z., Jaroszewska, A., Ciesielski, R. (2008). Zaburzenia nastroju w populacji studentów Wydziału Fizjoterapii AWF we Wrocławiu. Część 1. Fizjoterapia, 16(3), 69–78.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d67b2cd0-4a8c-44d7-a60f-fb8d4c98490b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.