Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 5(37) | 355-364

Article title

Kształtowanie się struktury inwestycji w nieruchomości na przykładzie województwa dolnośląskiego

Authors

Content

Title variants

The structure of investments in real estate in dolnośląskie voivodeship

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące inwestycji w nieruchomości. W związku z tym celem artykułu było przeprowadzenie analizy struktury inwestycji w nieruchomości na przykładzie województwa dolnośląskiego. W pierwszej jego części znalazły się rozważania teoretyczne dotyczące podstawowych aspektów związanych z inwestycjami w nieruchomości, w drugiej – wyniki badań empirycznych na temat kształtowania się struktury inwestycji w nieruchomości w województwie dolnośląskim.
EN
The paper contains the issues connected with the investments in real estate. The principal goal of the paper is to analyse the structure of investments in real estate in dolnośląskie voivodeship. The paper consists of two parts. The first part is related to theoretical consideration about the investments in question. The second part of the paper includes the empirical results regarding the structure of investments in real estate in dolnośląskie voivodeship.

Year

Issue

Pages

355-364

Physical description

Contributors

 • Politechnika Opolska

References

 • Barkham R.J., Geltner D.M., Price discovery and efficiency in the UK housing market, „Journal of Housing Economics” 1996, nr 1.
 • Bryx M., Matkowski R., Wartość nieruchomości i jej kształtowanie, w: Ekonomika inwestowania. Aspekty finansowe i ekologiczne, red. H. Henzel, Wyd. AE, Katowice 2000.
 • Cajueiro D.O., Tabak B.M., Testing for time-varying long-range dependence in real estate equity returns, „Chaos, Solitons and Fractals” 2008, nr 38.
 • Collett D., Lizieri C., Ward C., Timing and the holding periods of institutional real estate, „Real Estate Economics” 2003, nr 31.
 • Fisher J., Young M., Holding periods for institutional real estate in the NCREIF database, „Real Estate Finance” 2000, nr 17.
 • Gawron H., Opłacalność inwestowania na rynku nieruchomości, Wyd. AE, Poznań 2006.
 • Inwestycje na rynku nieruchomości, red. H. Henzel, Wyd. AE, Katowice 2004.
 • Jajuga K., Inwestycje w nieruchomości – klasyczna teoria finansów a praktyka, w: Inwestycje i gospodarowanie nieruchomościami. Dydaktyka i badania, red. A. Nalepka, Wyd. AE, Kraków 2003.
 • Konowalczuk J., Ramian T., Analiza wybranych elementów procesu inwestycyjnego na rynku nieruchomości, w: Współczesne kierunki inwestowania – formy i efekty, red. H. Henzel, Wyd. AE, Katowice 2005.
 • Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość a rynek, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Miles M.E., G. Berens, M.A. Weiss, Real Estate Development, Urban Land Institute, Washington 2000.
 • Obrót nieruchomościami w 2009 r., GUS, Warszawa 2010.
 • Obrót nieruchomościami w 2010 r., GUS, Warszawa 2011.
 • Obrót nieruchomościami w 2011 r., GUS, Warszawa 2012.
 • Ping Ch., L. Zhenguo, L. Yingchun, Illiquidity, transaction cost, and optimal holding period for real estate: Theory and application, „Journal of Housing Economics” 2010, nr 19.
 • Siemińska E., Ryzyko na rynku nieruchomości – wybrane problemy, w: Inwestycje i nieruchomości, red. A. Nalepka, Wyd. AE, Kraków 2006.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1963 r. Kodeks cywilny, Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 • Zygmunt A., Wpływ branży na strukturę kapitału w przedsiębiorstwie, w: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, t. II, red. W. Pluta, Wyd. AE, Wrocław 2004.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d6847e97-4ff1-4051-9ee5-d9b04039297a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.