Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2017 | 97 | 2 | 23-33

Article title

Losy frazeologizmu „szewska pasja” na tle zjawisk językowo-kulturowych

Authors

Title variants

EN
The fate of the phraseme “szewska pasja” against the backdrop of linguistic and cultural phenomena

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest ukazanie dziejów frazeologizmu „szewska pasja” w świetle przemian, jakie zaszły w języku i kulturze w odniesieniu do dwóch sfer tematycznych: słownictwa dotyczącego uczuć oraz jednostek utrwalających realia tradycyjnego rzemiosła. Punktem wyjścia są hipotezy dotyczące genezy frazeologizmu, przedstawione z uwzględnieniem szerszego tła kulturowego. W opisie zmian znaczeniowych zostały uwzględnione dane leksykograficzne oraz urozmaicone stylistycznie i genetycznie teksty, w tym nagłówki prasowe oraz nazwy firmowe. Omawiane w artykule przykłady pokazują zmiany w sposobie używania i rozumienia frazeologizmu „szewska pasja” we współczesnej polszczyźnie, związane głównie z rozwojem znaczeniowym komponentu rzeczownikowego.
EN
The aim of the paper is to show the history of the phraseme “szewska pasja” in the light of the changes that have occurred in the language and culture with regard to the two subject areas: vocabulary concerning feel¬ings and expressions preserving realities of traditional crafts. The starting point is the hypothesis concerning the origin of the above-mentioned phraseme, presented in relation to the broader cultural background. In the description of semantic changes lexicographical data as well as stylistically and genetically varied texts, including newspaper headlines and brand names, were taken into account. The examples discussed in the paper show the changes in the way we use and understand the phraseme “szewska pasja” in the contemporary Polish language, mainly related to the semantic development of the noun component.

Journal

Year

Volume

97

Issue

2

Pages

23-33

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d684af99-3f92-4bbc-9288-e9b7aa95da87
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.