Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 6 (125) Talent management in different context | 29-49

Article title

Global Talent Management in the Context of Expatriation

Title variants

PL
Globalne zarządzanie talentami w kontekście ekspatriacji

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
This study deals with issues of global talent management. Its content presents the challenges facing international corporations due to lack of talents as well as the growing interest of corporations in this pool of employees. The purpose of this article is to show the interdependence of both phenomena—i.e. global talent management (GTM) and assigned expatriation. The key assumption is to connect successive stages of expatriation (i.e. preparation, foreign stay, repatriation) with the talent management cycle (acquiring talents and their deployment, development, and retention) and indicating specific personnel actions improving the management of international talents. It should be emphasized that in this study talent management refers to employees of international corporations. There are no issues related to “talents” in other entities and organizations.
PL
Niniejsze opracowanie traktuje o problematyce globalnego zarządzania talentami. W treści przedstawiono wyzwania stawiane międzynarodowym korporacjom w związku z niedoborem talentów, a także rosnącym zainteresowaniem korporacji tą pulą pracowników. Celem tego artykułu jest zaprezentowanie współzależności obu zjawisk, tj. globalnego zarządzania talentami (GTM) i ekspatriacji tradycyjnej. Kluczowym założeniem jest powiązanie kolejnych etapów ekspatriacji (tj. preparacji, pobytu zagranicznego, repatriacji) z cyklem zarządzania talentami (pozyskaniem talentów, ich rozmieszczeniem, rozwojem oraz zatrzymaniem) i wskazaniem konkretnych działań personalnych usprawniających zarządzanie międzynarodowymi talentami. Należy podkreślić, iż w tym opracowaniu zarządzanie talentami odnosi się do pracowników korporacji międzynarodowych, nie podejmowane są kwestie związane z „talentami” w innych podmiotach i organizacjach.

Year

Pages

29-49

Physical description

Document type

article

Dates

published
2018-12-15

Contributors

 • Wrocław University of Economics, Poland

References

 • Al Ariss A. and Crowley–Henry M. (2013), “Self–Initiated Expatriation and Migration in the Management Literature: Present Theorizations and Future Research Directions,” Career Development International, 18(1).
 • AlAriss A., Editor (2014), Global Talent Management–Challenges, Strategies and Opportunities, London, Springer.
 • Armstrong M. and Taylor S. (2016), Zarządzanie zasobami ludzkimi [Human resource management], Warsaw, Wolters Kluwer.
 • Brookfield Global Relocation Trends (2016), available at http://globalmobilitytrends.bgrs.com/.
 • Brzeziński Z. (2013), Strategiczna wizja. Ameryka a kryzys globalnej potęgi [Strategic vision: America and the crisis of a global power], Warsaw, Literary Publishers.
 • Buchelt B. (2016), “Rosnące znaczenie talentów w gospodarce” [The growing importance of talents in the economy], in A. Pocztowski, Zarządzanie talentami w organizacji [Talent management in the organization], Warsaw, Wolters Kluwer Polska.
 • Burke L. A. (1996), “Developing high–potential employees in the new business reality,” Business Horizons, 40.
 • Caligiuri P. and Dragoni L. (2015), “Global Leadership Development,” in D. Collings, G. Wood, and P. Caligiuri, The Routledge Companion to International Human Resource Management, Abingdon, Routledge.
 • Cannon J. and McGee R. (2012), Zarządzanie talentami i planowanie ścieżek karier. Zestaw narzędzi [Talent management: A toolset], Warsaw, Wolters Kluwer Polska.
 • Cartus (2014), “Global Mobility Policy and Practices: Survey Executive Summary Report,” available at https://www.cartus.com/.
 • Cartus (2016), “Trends in Global Relocation: Global Mobility Policy and Practices Survey Report,” available and https://www.cartus.com/.
 • Cascio W. and Boudreau J. (2016), “The Search for Global Competence: From International HR to Talent Management,” Journal of World Business, 51(1).
 • Cerdin J. L. and Brewster C. (2014), “Talent Management and Expatriation: Bridging Two Streams of Research and Practice,” Journal of World Business, 49.
 • Cerdin J. L. and Sharma K. (2014), “Inpatriation as a Key Component of Global Talent Management,” in A. Al Ariss, Global Talent Management–Challenges, Strategies and Opportunities, London, Springer.
 • Cerdin J. L. (2013), “Motivation of Self–Initiated Expatriates,” in M. Andresen, A. Al Ariss, and T. Walther, Self–Initiated Expatriation: Individual, Organizational and National Perspectives, New York, Routledge.
 • Collings D. and Mellahi K. (2009), “Strategic Talent Management: A Review and Reserach Agenda,” Human Resource Management Review, 19.
 • Collings D., Scullion H., and Morley M. (2007), “Changing Patterns of Global Staffing in the Multinational Enterprise: Challenges to the Conventional Expatriate Assignment and Emerging Alternatives,” Journal of World Business, 42(2).
 • Collings D. (2014), “Integrating Global Mobility and Global Talent Management: Exploring the Challenges and Strategic Opportunities,” Journal of World Business, 49.
 • Collings D. (2016), “The Global Talent Management Challenge,” The European Business Review, 16 September.
 • Collings D. and Isichei M. (2017), “Global Talent Management: What Does It Mean for Expatriates?” in Y. McNulty and J. Selmer, Research Handbook of Expatriates, Cheltenham, Edward Elgar Publishing,
 • Collings D., Doherty N., LuethyM., and Osborn D. (2011), “Understanding and Supporting the Career Implications of International Assignments,” Journal of Vocational Behavior, 78(3).
 • “Creating People Advantage” (2008), available at https://www.bcg.com/documents/file87639.pdf.
 • Dabic M., Gonzalez–Loureiro M., and Harvey M. (2013), “Evolving Research on Expatriates (1970–2012),” International Journal of Human Resource Management, 26(3).
 • Davis T., Cutt M., Flynn N., and Mowl P. (2010), Ewaluacja talentu. Nowa strategia zarzadzania talentami w organizacji [Talent evaluation: A new startegy for talent management], Warsaw, a Wolters Kluwer business publishing house.
 • Deloitte Research Study (2004), “It’s 2008: Do You Know Where Your Talent Is? Why Acquisition and Retention Startegies Don’t Work,” available at http://cnas.euba.sk/wp-content/uploads/2014/07/Pre-Reading-2-Do-you-know-where-your-talent-is.pdf.
 • Dickmann M. (2017), “The RES Forum Annual Report: The New Normal of Global Mobility–Flexibility, Diversity, Data Mastery,” available at https://gersonrelocation.com/res-forum-global-mobility-annual-report-2017/.
 • Doherty N., Brewster C., Suutari V., and Dickmann M. (2008), “Reapatriation: The End or the Middle?” in P. Dickmann, C. Brewster, and P. Sparrow, International HRM Contemporary Issues in Europe, London, Routledge.
 • Doherty N. and Dickmann M. (2013), “Self–Initiated and Assigned Expatriates: Talent Management and Career Consideration,” in V. Vaiman and A. Haslberger, Managing Talent of Self–Initiated Expatriates: A Neglected Source of the Global Talent Flow, London, Palgrave Macmillan.
 • Ernst & Young (2013), “Business Pulse: Exploring Dual Perspectives on the Top 10 Risks and Opportunities in 2013 and Beyond,” available at http://www.ey.com.
 • “European HR Best Practice Report” (2011), available at http://www.hrtrendy.pl/wp-content/uploads/downloads/2011/10/HR-Best-Practices-Report-EU-_-Full-Report.pdf.
 • Farndale E., Pai A., Sparrow P., and Scullion H. (2014), “Balancing Individual and Organizational Goals in Global Talent Management: A Mutual–Benefits Perspective,” Journal of World Business, 49.
 • Farndale E., Scullion H., and Sparrow P. (2010), “The Role of the Corporate HR Function in Global Talent Management,” Journal of World Business, 45(2).
 • Fernández–Aráoz C. (2014), “21st–Century Talent Spotting”, Harvard Business Review, June.
 • Fernández–Aráoz C., Groysberg B., and Nohria N. (2016), “Jak dbać o pracowników o wysokim potencjale?” [How to take care of high potentials?], Harvard Business Review, 13,4.
 • Guzzo R., Noonan K. A., and Elron E. (1994), “Expatriate Managers and the Psycholgical Contract,” Journal of Applied Psychology, 79(4).
 • Hansen F. (2007), “What Is ‘Talent’?” Workforce Management, 86(1).
 • Harvey M., Reiche B. S., and Moeller M. (2011), “Developing Effective Global Relationships through Staffing with Inpatriate Managers: The Role of Interpersonal Trust,” Journal of International Management, 17(2).
 • “Measuring the Value of International Assignments” (2015), Human Resource Services (Saratoga), available at https://www.pwc.fi/fi/palvelut/tiedostot/pwc_measuring_the_value.pdf
 • Jamka B. (2011), Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarzadzania różnorodnością [The human factor in a modern company: Resource or capital? From competence management to diversity management], Warsaw, Wolters Kluwer Polska.
 • Juchnowicz M., (2006), “Talent w organizacjach międzynarodowych” [Talent in international companies], in T. Listwan and S. A. Witkowski, Sukces w zarządzaniu kadrami. Kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych [Success in staff management: Human capital in international organizations], Wrocław Unievrsity of Economics Press.
 • Kirk S. (2016), “Career Capital in Global Kaleidoscope Careers: The Role of HRM,” International Journal of Human Resource Management, 27(6).
 • Kraimer M., Shaffer M., and Bolino M. (2009), “The Influence of Expatriate and Repatriate Experiences on Career Advencement and Repatriate Retention,” Human Resource Management, 48(1).
 • Kwon K., Bae J., and Lawler J. (2010), “High Commitment HR Practices and Top Performers: Impacts on Organizational Commitment,” Management International Review, 50.
 • Lanvin B. and Evans P. (2017), “The Global Talent Competitiveness Index.”
 • Lazarova M. and Cerdin J. L. (2007), “Revisiting Repatriation Concerns: Organizational Support vs. Career and Contextual Influences,” Journal of International Business Studies, 38(3).
 • Lazarova M. (2015), “Taking Stock of Repatriation Research,” in D. Collings, N. Doherty, M. Luethy, and D. Osborn, The Routledge Companion to International Human Resource Management, Abingdon,Routledge.
 • Lepak D., Taylor M., Tekleab M. S., Marrone A. G., and Cohen J. A. (2007), “An Examination Of The Use Of High–Investment Human Resource Systems for Core and Support Employees,” Human Resource Management, 46(2).
 • Listwan T. (2005), “Zarządzanie talentami – wyzwanie współczesnych organizacji” [Talent management: A challenge for modern orgainzations], in S. Borkowska, Zarządzanie talentami [Talen management], Warsaw, ILSS.
 • Manpower (2017), Talent Shortage Survey 2016/2017.
 • Mayrhofer H., Muller A., and Schmidt A. (2010), “Implications of Flexpatriates’ Lifestyles on HRM Practices,” Management Review, 21(2).
 • McNulty I. and DeCieri H. (2015), “Linking Global Mobility and Global Talent Management: The Role of ROI,” Employee Relations, 38(1).
 • McNulty Y. and Inkson K. (2013), Managing Expatriates: Return on Investment Approach, New York, Business Express Press.
 • Miś A. (2015), “Kariery ponad granicami” [Boundaryless carreers], in A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych [HRM on global markets]. Warsaw, Wolters Kluwer business publishing house.
 • Miś A. and Pocztowski A. (2016), “Istota talentu i zarządzania talentami” [The essence of talent and talent management], in A. Pocztowski, Zarządzanie talentami w organizacji [Talent management in the organization], Warsaw, Wolters Kluwer Polska.
 • Moeller M. and Reiche S. (2017), “Inpatriates: A Review, Synthesis and Outlook of Two Decades of Research,” in Y. McNulty and J. Selmer, Reserach Handbook of Expatriates, New York, Elgar Publishing.
 • Pattie M. and White M. (2010), “The Homecoming: The Review of Support Practices for Repatriates,” Career Development International, 15(4).
 • Pocztowski A. (2008), Zarządzanie talentami w organizacji [Talent management in the organization], Warsaw, Wolters Kluwer Polska.
 • Pocztowski A. (2012), “Znaczenie ekspatriantów w przedsiębiorstwie międzyna-międzynarodowym” [The importance of expats in an international company], in A. Pocz-” Pocztowski, Zarządzanie misjami zagranicznymi [Managing foreign assignments], Warsaw, a Wolters Kluwer Business Publishing House.
 • Pocztowski A. (2016), “Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce” [Sustainable HRM in theory and practice], Journal of Management and Finance, Vol. 14, No. 2/1.
 • PricewaterhouseCoopers (2012), “Talent Mobility 2020: The Next Generation of International Assignments,” available at https://www.pwc.com/gx/en/managing-tomorrows-people/future-of-work/pdf/talent-mobility-2020.pdf
 • Przytula S. (2014), “Talent Management in Poland: Challenges, Strategies and Opportunities,” in A. Al Ariss., Global Talent Management–Challenges, Strategies and Opportunities, London, Springer.
 • Przytuła S. (2013a), “Etnocentryzm indywidualny i organizacyjny w filiach zagranicznych korporacji w Polsce – wyniki badań” [Individual and organizational ethnocentrism in foreign corporation branches in Poland: Research results], Nauki o Zarządzaniu [Management Sciences], 2(15).
 • Przytuła S. (2013b), “Flexibility—As a Feature and the Ability in the Expatriate’ Qualification Profile,” Education of Economists and Managers, 27.
 • Przytuła S. (2014), Zarządzanie kadrą ekspatriantów w filiach międzynarodowych w Polsce [Managing expatriates in international company branches in Poland], Warsaw, CeDeWu.
 • Przytuła S. (2016a), “Ekspatriant w wielokulturowym środowisku pracy” [The expat in a cross–cultural environment], in M. Rozkwitalska and Ł. Sułkowski, Współpraca zawodowa w środowisku wielokulturowym [Cooperation in a cross–cultural environment], Warsaw, a Wolters Kluwer publishing house.
 • Przytuła S. (2016b), “Samoinicjowana ekspatriacja jako wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi” [SIE as a challenge for HRM], Zarząadzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], 6(113).
 • Przytuła S. (2016c), “Uczenie się i samorozwój w wielokulturowym środowisku pracy” [Learning and self–development in a cross–cultural work environment], in M. Rozkwitalska and Ł. Sułkowski, Współpraca zawodowa w środowisku wielokulturowym [Cooperation in a cross–cultural environment] Warsaw, Wolters Kluwer Polska.
 • Przytuła S. (2017), “Ekspatriacja tradycyjna i samoinicjowana jako formy migracji transnarodowej” [AE and SIE as forms of migration], Studia Migracyjne–Przegląd Polonijny [Migration Studies: The Poilsh Diaspora Review], 1(163).
 • Przytuła S. (in print 2018), “Inicjatywność i intencjonalność w podejmowaniu misji zagranicznej przez samoinicjowanego ekspatrianta (SIE)” [Initiative and intention in taking foreign missions by SIE], Organizacja i Kierowanie [Orgainzation and Management].
 • Reiche S. (2012), “Knowledge Benefits of Social Capital upon Repatriation: A Longitudinal Study of International Assignees,” Journal of Management Studies, 49(6).
 • Schuler R., Jackson S., and Tarique I. (2011), “Global Talent Management and Global Talent Challenges: Strategic Opportunities for IHRM,” Journal of World Business, 46.
 • Scullion H., Sparrow P., and Farndale E. (2011), “Global Talent Management:New Challenges for the Corporate HR Function in the Global Recession,” Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], No. 1
 • Shaffer M., Kraimer M., Chen Y., and Bollino M. (2012), “Choices, Challenges and Career Consequences of Global Work Experience: A Review for Future Agenda,” Journal of Management, 38.
 • Sparrow P. (2012), “Globalising the International Mobility Function: The Role of Emerging Markets, Flexibility and Strategic Delivery Models,” International Journal of HRM, 23(12).
 • Tabor J. (2013), Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie. Koncepcje, strategie, praktyka [Talent managemnt in the company: Concepts, strategies, and practice], Warsaw, Poltext.
 • “The Global Talent Index Report: The Outlook to 2015” (2016), available at http://www.globaltalentindex.com/pdf/Heidrick_Struggles_Global_Talent_Report.pdf.
 • Vaiman V. and Haslberger A. (2013), Talent Management of Self–Initiated Expatriates: A Neglected Source of Global Talent, Basingstoke, Palgrave Macmillan.
 • Vaimann V. and Collings D. (2015), “Global Talent Management,” in D. Collings, G. Wood, and P. Caligiuri, The Routledge Companion to International Human Resource Management, Abingdon, Routledge.
 • Van der Heijden J. A., Van Engen M., and Paauve J. (2009), “Expatriate Career Support: Predicting Expatriate Turnover and Performance,” International Journal of Human Resource Management, 20(4).
 • Werner S. (2002), “Recent Developments in International Management Research: A Review of 20 Top Management Journals,” Journal of Management, 28(3).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

EISSN
2543-4411

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d685858c-468e-4241-979d-bc883ad9df6c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.