Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 163 | 117-128

Article title

Праведная и грешная старость в творчестве Всеволода Соловьева

Title variants

EN
Righteous and sinful senility in the worksby Vsevolod Solovyov
PL
Sprawiedliwa i grzeszna starość w twórczości Wsiewołoda Sołowjowa

Languages of publication

RU

Abstracts

EN
The article analyzes the perception of old age in the works by Vsevolod Solovyov, it is noted that in the interpretation of the age is of a polar nature. The writer divides the elderly sinful and righteous. Last by their virtuous lives overcome the weakness of age and actively help others. So he showed his Christian life-affirming attitude. Тhe writer managed to escape from the temptation to translate their works only in the illustration of Christian tenets.
PL
W artykule analizie poddano wizje starości obecne w prozie Wsiewołoda Sołowjowa (1849–1903), zwracając uwagę na ich dwojaki charakter. Pisarz wyraźnie dzieli starców na grzeszników i sprawiedliwych. Ci ostatni, dzięki swemu cnotliwemu życiu, pokonują słabości wieku i aktywnie pomagają bliźnim. To charakterystyczna dla twórczości Sołowjowa postawa chrześcijańskiej afirmacji życia, przy czym rosyjskiemu beletryście udało się uciec od pokusy traktowania swoich dzieł wyłącznie jako ilustracji chrześcijańskich przykazań.

Year

Volume

163

Pages

117-128

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Warszawski

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d685e6b2-7c7c-4116-83c3-d6ddcc13b610
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.