Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 18 | 249-264

Article title

O grzeczności akademickiej bez emocji …? Emocjonalne wartościowanie grzeczności przez kieleckich studentów na przykładzie akademickiej korespondencji elektronicznej

Content

Title variants

EN
Unemotionally about Academic Politeness …? Emotional Evaluation of Politeness by Kielce Students on an Example of the Academic Electronic Correspondence

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Politeness has many faces and definitions. When people respect and use the politeness formulas which were adopted in their culture then this could be interpreted as a guarantee of a certain social order and hierarchy. To cease following the valid standards could possibly result in emotional reactions especially when it comes to environments where the power order matters more than elsewhere, which would include the academic communities in Poland. The main aim of the article is to answer the question whether the analysis of politeness manifestations in the university e-mail correspondence could perchance trigger emotions by the group of students, who were investigating the problem.

Year

Issue

18

Pages

249-264

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce

References

 • Dąbrowski, Andrzej. „Wpływ emocji na poznanie”. Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria R. 21 Nr 3 (83), (2012): 315–335. http://journals.pan.pl/Content/93764/PDF/v10271–012–0082–6.pdf. 16.9.2019.
 • Doroszewski, Witold (red.). Słownik języka polskiego, t. 9, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. Print.
 • Grabias, Stanisław. O ekspresywności języka. Ekspresja a słowotwórstwo. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1981. Print.
 • Grzenia, Jan. Komunikacja językowa w Internecie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. Print.
 • Internetowy Słownik Języka Polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/slowniki/wartościowanie.html. 16.9.2019.
 • Łobocki, Mieczysław. Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Krakow: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009. Print.
 • Marcjanik, Małgorzata. Grzeczność w komunikacji językowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. Print.
 • Naruszewicz-Duchlińska, Alina. Kultura zachowań językowych w internecie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. Print.
 • Nowakowskia-Kempna, Iwona, Anna Dąbrowska i Janusz Anusiewicz (red.). Uczucia w języku i tekście [Język a Kultura 14]. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Puzynina, Jadwiga. „Kłopoty z nazwami wartości (i wartościami)”. Etnolingwistyka T. 26, (2014): 7–20. file:///C:/Users/lekwe/AppData/Local/Temp/169–243–1-SM.pdf. 5.5.2020.
 • Puzynina, Jadwiga. „Problemy wartościowania w języku i w tekście”. Etnolingwistyka T. 16, (2004): 179–189. http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=2616&from=publication. 25.6.2020.
 • Puzynina, Jadwiga. Język wartości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. Print.
 • Tomiczek, Eugeniusz. System adresatywny wspołczesnego języka polskiego i niemieckiego. Socjolingwistyczne studium konfrontatywne. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1983. Print.
 • Tymiakin, Leszek. „O triadzie komunikacyjnej: wartościowanie – emocje – ekspresja”. Annales N – Educatio Nova (2017): 199–216. http://educatio.annales.umcs.pl. 24.6.2019.
 • Wojtczuk, Krystyna. „O emocjach bez emocji, czyli polskich badaniach lingwistycznych nad emocjami w dziesięcioleciu 1997–2007. Stan, tendencje, perspektywy”. Rejestr emocjonalny języka. Red. Krystyna Wojtczuk i Violetta Machnicka. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2009, 263–277. Print.
 • Zdunkiewicz, Dorota. „Akty mowy”. Encyklopedia kultury polskiej XX wieku tom 2 Współczesny język polski. Red. Jerzy Bartmiński. Wrocław: Wiedza o Kulturze, 1993, 259–270. Print.
 • Zdunkiewicz-Jedynak, Dorota. Wykłady ze stylistyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. Print.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d68ebe5f-025c-4ea0-9319-fb8184c4b404
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.