PL EN


2006 | 1(9) | 77-90
Article title

Regulacje w świetle koncepcji ordoliberalnych

Content
Title variants
EN
Regulation in light of ordoliberal thought
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie w świetle koncepcji ordoliberalnych zasadności ingerencji państwa w gospodarce. Omówiono istotę regulacji w teorii ekonomii i w praktyce gospodarczej. Ordoliberalizm został następnie porównany do liberalnego i keynesowskiego podejścia do wybranych obszarów działania gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem tych związanych z istnieniem monopoli. Zarysowano działanie rynków pracy i usług telekomunikacyjnych w odniesieniu do stosowanych na nich regulacji.
EN
The paper presents ordoliberal concepts of the governance of economic resources. The importance of the economic freedom as the fundamentals of economic activity is highlighted in the article. The selected premises of ordoliberalism are presented in the light of the classical and Keynesian theory. The major focus is, however, on the role of the state as an economic regulator. The examples of the regulation in labor market and telecommunications sector are introduced at the end of the writing.
Year
Issue
Pages
77-90
Physical description
Dates
published
2006
Contributors
author
 • Wydział Zarządzania i Turystyki, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9
author
References
 • Acemologu D. 2005. Politics and economics in weak and strong states. "Journal of Monetary Economics", vol. 52.
 • Acocel1o N. 2002. Zasady polityki gospodarczej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13821-1
 • Albert M. 1994. Kapitalizm kontra kapitalizm. Kraków: Signum. ISBN 83-7006289-X.
 • Kaczmarek T.T. 1997. Cud gospodarczy Niemiec Ludwiga Erharda koncepcja społecznej gospodarki rynkowej. Warszawa: Societas.
 • Kahn A.E. 1990. The economics of regulation: principles and institutions. London: The MIT Press.
 • Kalina-Prasznic U. (red.). 2003. Regulowana gospodarka rynkowa: wybór materiałów do studiowania polityki gospodarczej. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 83-89355-10-8.
 • Keynes J.M. 2003. Ogólna teoria procentu, pieniądza i zatrudnienia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-14033-X.
 • Kryńska E. 2001. Dylematy polskiego rynku pracy. Warszawa: IPiSS. ISBN 83-87890-25-1.
 • Lewandowski J. 1991. Neoliberałowie wobec współczesności. Wyd. 2. Gdynia: Atest. ISBN 83-85156-04-6.
 • Pszczółkowski T.G. 1990. Społeczno-polityczna i gospodarcza doktryna neoliberalizmu w RFN. Ordoliberalizm. Warszawa-Kraków: PWN.
 • Ricketts M. 2002. The economics of business enterprise: an introduction to economic organization and the theory of the firm. 2nd ed. Cheltenham (UK); Northampton (USA): Edward Elgar. ISBN 1840645245.
 • Stiglitz J.E. 2004. Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-14338-X.
 • Thieme M. J. 1995. Społeczna gospodarka rynkowa, red. nauk. M. Goliński. Warszawa: C.H. Beck. ISBN 83-711035-52-2.
 • Wiśniewski Z. 1999. Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. ISBN 83-2311058-1
 • Zagóra-Jonszta U. 1999. Ordoliberalizm a społeczna gospodarka rynkowa Niemiec: możliwości jej realizacji w Polsce. Katowice: Wydawnictwo Uczelniane AE. Prace Naukowe. ISBN 83-7246-145-7.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d6936fd1-1019-406f-a101-314b1c5b13b4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.