PL EN


2018 | 25 | 116-123
Article title

Transformacja Arabii Saudyjskiej w cieniu walki o tron

Authors
Content
Title variants
EN
Transformation of Saudi Arabia in the shade of the struggle for the throne
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Spadek dochodów z eksportu ropy naftowej spowodował znaczne pogorszenie sytuacji gospodarczej Arabii Saudyjskiej. Sytuacja ta zmusiła panującego w tym kraju od 2015 roku króla Salmana ibn Abd al-Aziz Al Su'ud do wyrażenia zgody na przeprowadzenie reform gospodarczo-społecznych. Silna opozycja ze strony wpływowych potomków rodziny Saudów utrudniała realizację tych reform do czasu, kiedy na następcę tronu został wyznaczony najmłodszy syn panującego monarchy Mohammad bin Salman bin Abdulaziz Al Saud. Podjął on pod koniec 2017 roku walkę ze skorumpowanymi saudyjskimi książętami , którym odebrał znaczną część zdobytego w nieuczciwy sposób majątku. Celem nowego następcy tronu jest nie tylko umocnienie własnej pozycji politycznej, lecz przede wszystkim utworzenie w Arabii Saudyjskiej nowych gałęzi przemysłu i transformacja obecnego systemu gospodarczo-społecznego oraz uniezależnienie państwa od wahhabickich duchownych.
EN
The decline in the oil exports revenues has brought about a substantial deterioration of the economic situation of Saudi Arabia. This situation has forced the reigning King Salman ibn Abd al-Aziz Al Su'ud to carry out economic and social reforms in 2015. A deep dependence on oil exports was the main reason of the implementation of economic and social reforms. However, many influential members of the royal family have been, until recent times, in opposition to the planned transformation. Strong opposition from the powerful descendants of the Saudi family made it difficult to implement these reforms until the youngest son of the reigning monarch, Mahammad Bin Salman, was appointed as the heir to the throne in 2017. He arrested the corrupted members of the royal family and other opponents not only in order to strengthen his own political position but, first of all, in order to implement the ambitious programme that includes the creation of new industries in Saudi Arabia, transformation of the current economic and social system and making the state independent of Wahhabi clerics.
Year
Volume
25
Pages
116-123
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
References
 • Belica, B., 2018, Relacje saudyjsko-irańskie i układ sił na Bliskim Wschodzie, Przegląd Geopolityczny, 24, s. 101-111.
 • Długosz, Z., 2015, Sytuacja ludnościowa w krajach muzułmańskich w świetle wybranych parametrów demograficznych, Przegląd Geopolityczny, 13, s. 65-78.
 • Gwiazda, A., 2018, Nieskuteczna izolacja gospodarczo-polityczna Kataru, Przegląd Geopolityczny, tom 23.
 • Hyra, M., 2015, Polityka zagraniczna Królestwa Arabii Saudyjskiej, Przegląd Geopolityczny, 13, s. 121-136.
 • Hyra, M., 2016, Zaangażowanie Arabii Saudyjskiej w aktualne konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie – przyczyny i perspektywy, Przegląd Geopolityczny, 17, s. 50-62.
 • Orkaby, A., 2017, Yemen's humanitarian nightmare, Foreign Affairs, 6.
 • Przybytek, P., 2018, Koncepcja władzy państwowej i prawa w państwach muzułmańskich i demokratycznych, Przegląd Geopolityczny, 23, s. 158-179.
 • Rasheed, M.M., 2011, Historia Arabii Saudyjskiej, przekład: Krystyna Pachniak, Warszawa.
 • Sikora, A., 2015, Pomiędzy wiarą a polityką. Perspektywa wprowadzenia demokracji w państwach islamskich, Przegląd Geopolityczny, 13, s. 137-150.
 • Wilczyńska, A., 2015, Zróżnicowanie wewnętrzne islamu, Przegląd Geopolityczny, 13, s. 39-50.
 • Wilczyński, P. L., 2016, Uzbrojenie armii państw muzułmańskich i ich przemysł zbrojeniowy. Część II – Azja i Bałkany, Przegląd Geopolityczny, 17, s. 100- 132.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d69750a3-59e5-4e37-b497-add483f6c553
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.