Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 42 | 3(492) | 1-5

Article title

ILE JEDZĄ BIEDNI, A ILE BOGACI W POLSCE? RÓŻNICE W DOCHODACH I W SPOŻYCIU PODSTAWOWYCH ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

Selected contents from this journal

Title variants

EN
POLISH POOR AND RICH DIETARY PATTERNS: THE DISTANCES IN INCOMES AND CONSUMPTION OF MAIN FOOD PRODUCTS

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie zróżnicowania dochodów oraz spożycia żywności w polskich gospodarstwach domowych uznanych, przy przyjętych kryteriach, za biedne lub bogate. W analizie zastosowano metodę statystyczną analizy danych zastanych – badania budżetów gospodarstw domowych GUS. Okres analizy zróżnicowania dochodów, wydatków na żywność i spożycia żywności obejmuje lata 2006–2012. Dla porównania w artykule odniesiono się do wcześniejszych analiz. Ze względu na obszerność informacji niektóre porównania ograniczono do najnowszych danych z wybranych lat, a mianowicie roku 2008 i 2012, jako reprezentantów okresu największej konsumpcji i jej stabilizacji (brak wzrostu).
EN
In article the problems of distances in incomes and in consumption were described, basing on annually survey of household’s budgets organized by GUS. The analisys were based on the available data since period 2006-2012. Essential conclusion was following, that in Poland’s society the distance in incomes was predominated on distance in consumption of food.

Year

Volume

42

Issue

Pages

1-5

Physical description

Contributors

 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

References

 • Deniszczuk L., Kurowski P., Styrc M. (2007), Progi minimalne konsumpcji gospodarstw domowych. Rodzaje, oszacowania i zastosowanie w polityce społecznej, w: Polska Bieda III. Ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz metody ich zwalczania, IPiSS, Warszawa.
 • GUS (2007), Budżety gospodarstw domowych w 2006 r., Warszawa.
 • GUS (2008), Budżety gospodarstw domowych w 2007 r., Warszawa.
 • GUS (2009), Budżety gospodarstw domowych w 2008 r., Warszawa.
 • GUS (2010), Budżety gospodarstw domowych w 2009 r., Warszawa.
 • GUS (2011), Budżety gospodarstw domowych w 2010 r., Warszawa.
 • GUS (2012), Budżety gospodarstw domowych w 2011 r., Warszawa.
 • GUS (2013), Budżety gospodarstw domowych w 2012 r., Warszawa.
 • Jabłońska A. (1988), Stagnacja sekularna kapitalizmu. Ewolucja poglądów, PWN, Warszawa.
 • Kołaczek B. (2014), Zróżnicowanie spożycia i wydatków na żywność w polskich gospodarstwach domowych według kategorii społeczno-ekonomicznej oraz typu biologicznego rodziny, maszynopis, IPiSS, Warszawa.
 • Kopińska I., red., J. Ciecieląg, A. Szukiełojć-Bieńkuńska (2008), Pomiar ubóstwa. Zmiany koncepcji i ich znaczenia, w: Polska Bieda III. Ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz metody ich zwalczania, IPiSS, Warszawa.
 • Kowalska A. (2014), Zróżnicowanie poziomu i struktury konsumpcji polskich gospodarstw domowych w latach 2000–2011, „Polityka Społeczna”, nr 2.
 • Posner R.A. (2013), Czy powinniśmy martwić się wzrostem zróżnicowania dochodów i majątku?, w: G.S. Becker, R.A. Posner, Nieoczywistości. Ekonomiczna teoria wszystkiego, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d698a967-6838-4039-9deb-25ce50ad2d9d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.