PL EN


2017 (R. XVI) | 4(66) | 59-79
Article title

Przemoc w wychowaniu– kolejna odsłona społecznego kontekstu Pedagogiczna analiza raportu Rzecznika Praw Dziecka (2017)

Authors
Content
Title variants
EN
Violence in upbringing – a consecutive exposure of the social context A pedagogical analysis of the Report by Ombudsman for Children’s Rights (2017)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst prezentuje analizy zawarte w ostatnim raporcie Rzecznika Praw Dziecka dotyczącym postaw społecznych wobec przemocy w wychowaniu zatytułowanym Przemoc w wychowaniu – czas z tym skończyć! Raport Rzecznika Praw Dziecka 2017. Na tle skrótowo ukazanego dyskursu na temat znaczenia problemu kar cielesnych, artykuł ukazuje wyniki badań surveyowych oraz analizy w obrębie kilku wskaźników pokazujących poziom aprobaty zachowań przemocy w relacjach z dzieckiem, uznawanie bicia dziecka za metodę wychowawczą, świadomość prawa zakazującego kar cielesnych oraz ocenę tegoż prawa. Ukazuje również problem przemocy w wychowaniu w perspektywie deklaracji rodziców dzieci do 18 roku życia. W świetle uzyskanych wyników i analiz obraz społecznej aprobaty przemocy w wychowaniu należy uznać za problemowy i wymagający zmiany. Szczególnie wysoka aprobata dotyczy zachowań, które w dyskursie społeczno-publicznym nie są jednoznacznie klasyfikowane do kategorii przemocy wobec dziecka. Wyniki badań pokazują postawy aprobaty przemocy w wychowaniu jako zdecydowanie niekorzystny kontekst współczesnej rzeczywistości wychowawczej w Polsce sprzyjający występowaniu zachowań przemocy w codziennej praktyce wychowawczej, ale też jako czynnik ryzyka występowania zachowań przemocy zagrażających zdrowiu i życiu dziecka. Teza końcowa artykułu mówi o tym, że poprzez osłabianie społecznej aprobaty dla stosowania kar cielesnych można zmniejszać problem znęcania się nad dzieckiem.
EN
The paper presents analysis of the last report of the Polish Ombudsman for Children on attitudes towards violence in upbringing, titled Violence in upbringing – time to end this! The Ombudsman for Children’s Report 2017 . On the background of summary of the world discourse focused on the problem of corporal punishment the paper presents the results of the survey and the analysis within several indicators that show the level of social acceptance of violent behaviors in relationship with a child, treating beating children a method of child rising, social awareness of the ban of corporal punishment and the assessment of the law. The paper presents also the problem of violence in upbringing in a perspective of parent’s declarations. In the face of the results and analysis the picture of social approval of violence in upbringing must be regarded as really problematic and needing intervention. Particularly problematic is the level of the acceptance of these behaviors, which often are not named in social and public discourse as violent. The results of the survey show attitudes of approval of violence as a definitely negative context of nowadays educational reality in Poland, the context which conduces to the existence of violent behaviors in everyday child rising practices but also as a risk factor of violence toward a child that harms to health and life. The ending statement of the paper tells about the possibility of decreasing the problem of child maltreatment by lowering the social acceptance of mild forms of violence against children.
Issue
Pages
59-79
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Śląski
References
 • Afifi T.O., Ford D., Gershoff E.T., Merrick M., Grogan-Kaylor A., Ports K.A., MacMillan H.L., Holden G.W., Taylor C.A., Lee S.J., Bennet R.P. (2017), Spanking and adult mental health impairment: The case for designation of spanking as an adverse Childhood experience ,„Child Abuse and Neglect”, Vol. 71, s. 24 -31.
 • Durrant J. E., Ensom R. (2012), Corporal punishment of children: Lessons from 20 years of research, „Canadian Medical Association Journal”, Vol. 184, s. 1373–1377.
 • Durrant J.E., Trocmé N., Fallon B., Black M.C., Knoke, D. (2006), Punitive violence against children in Canada [CECW information sheet #41E].Toronto.
 • Ferguson C.J. (2013). Spanking, corporal punishment and negative longterm outcomes: A meta-analytic review of longitudinal studies, „Clinical Psychology Review”, Vol. 33, s. 196–208
 • Gershoff E.T. (2002), Corporal punishment by parents and associated child behaviors and experiences: A meta-analytic and theoretical review, „Psychological Bulletin”, Vol. 128, s. 539–579.
 • Gershoff E.T. (2013), Spanking and child development: We know enough now to stop hitting our children, „Child Development Perspectives”, Vol. 7, s. 133–137.
 • Gershoff E.T., Ansari A., Purtell K.M., Sexton H.R. (2016), Changes in parents’ spanking and reading as mechanisms for Head Start impacts on children, „Journal of Family Psychology”.
 • Gershoff E.T., Grogan-Kaylor A., Lansford J.E., Lei Chang, Zelli A., Deater-Deckard K., Dodge K. A. (2010), Parent Discipline Practices in an International Sample: Associations With Child Behaviors and Moderation by Perceived Normativeness, „Child Development”,Vol. 81, nr 2, s. 487–502.
 • Gershoff E.T., Grogan-Kaylor A. (2016), Spanking and Child Outcomes: Old Controversies and New Meta-Analyses, „Journal of Family Psychology”, s. 1–17.
 • Gershoff E.T., Leeb S.J., Durrant J.E. (2017), Promising intervention strategies to reduce parents’ use ofphysical punishmen, „Child Abuse & Neglect”, Vol. 71, s. 9–23. Investing in children: the European child maltreatment prevention action plan 2015–2020, WHO 2014.
 • Jarosz E. (2015), Przemoc w wychowaniu. Między prawnym zakazem a społeczną akceptacją, BRPD, Warszawa.
 • Jarosz E., Nowak A. (2012), Dzieci ofiary przemocy w rodzinie. Raport Rzecznika Praw Dziecka, BRPD, Warszawa.
 • Know Violence in Childhood (2017), Ending Violence in Childhood. Global Report 2017, New Delhi.
 • Lansford J.E., Cappa C., Putnick D.L., Bornstein M.H., Deater-Deckard K., Bradley R. H. (2017), Change over time in parents’ beliefs about and reported use of corporal punishment in eight countries with and without legal bans, „Child Abuse & Neglect”, Vol. 71, s. 44–55.
 • Larzelere R.E., Kuhn B.R. (2005), Comparing child outcomes of physical punishment and alternative disciplinary tactics: A meta-analysis, „Clinical Child and Family Psychology Review”, Vol. 8, s. 1–37.
 • Lee S.J., Taylor C.A., Altschul I., Rice J.C., (2013), Parental spanking and subsequent risk for child aggression in father-involved families of young children?, „Children and Youth Services Review”, Vol. 35(9), s. 1476–1485.
 • Paolucci E.O., Violato C. (2004), A meta-analysis of the published research on the affective, cognitive, and behavioral effects of corporal punishment, „The Journal of Psychology”, Vol. 138, s. 197–221.
 • Romano E., Bell T., Norian R. (2013), Corporal punishment :examining Attitudes toward the law and factors influencing attitude change, „Journal of Family Violence”, Vol. 28, s. 265–275.
 • Strauss M., Paschall M.J. (2009), Corporal Punishment by mothers and development of children’s cognitive ability: a longitudinal study of two nationally representative age cohorts, „Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma”, Vol. 18(5), s. 459.
 • Tomoda A., Suzuki H., Rabi K., Yi-Shin Sheu, Polcari A., Teicher M. H. (2009), Reduced Prefrontal Cortical Gray Matter Volume in Young Adults Exposed to Harsh Corporal Punishment, „Neuroimage”, Aug. 47 (Suppl 2), T66–T71.
 • Towards a world free from violence. Global Survey on violence against children, SRSG on Violence against children, New York 2013.
 • UNICEF (2014), Hidden in plain sight. A statistical analysis of violence against children, UNICEF, New York.
 • UNICEF (2017a), A familiar face. Violence in the life of children and adolescents, UNICEF, New Yo r k .
 • UNICEF (2017b), Child is a child. Protecting children on the move from violence, abuse and exploitation, UNICEF, New York.
 • Zolotor A.J., Theodore A.D., Runyan D.K., Chang J.J., Laskey A.L. (2011), Corporal punishment and physical abuse: Population-based trends for three-to-11-year-old children in the United States, „Child Abuse Review”, Vol. 20, s. 57–66.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d6a3e1c0-eba7-4898-8768-b6dac3159bd5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.