Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 187 | 191-203,

Article title

Wykorzystanie internetowych źródeł informacji w decyzjach nabywczych konsumentów

Content

Title variants

EN
Application of Internet-Based Information Sources in Consumer Purchasing Decisions

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Modern consumers became very demanding. Their purchasing needs shift constantly and - at the same time - they are forced to solve complex problems concerning decisions about - among others - time of purchase, order in which the purchases are made, place where the purchases take place and objects that are purchased. This paper's purpose is to show the decision process with detailed attention paid to application of the Internet- based information sources.

Year

Volume

187

Pages

191-203,

Physical description

Contributors

References

 • Analiza rynkowa. Red. H. Mruk. PWE, Warszawa 2003.
 • Badania konsumenckie: Zakupy są kobietą, przeprowadzone przez portal Prekursorki.pl, za: Zakupy są kobietą, Dziennik Polski, 10.07.2012, http://www.wprost.pl/ar/ 332863/Zakupy-sa-kobieta/ [23.03.2013].
 • Badania rynkowe i marketingowe. Red. J. Kramer. PWE, Warszawa 1994.
 • Badania rynku - metody zastosowania. Red. Z. Kędzior. PWE, Warszawa 2005.
 • Badanie NetTrack: Internet w 2011 roku, 1.02.2012, http://www.marketing-news.pl/ message.php?art=32805 [27.02.2013].
 • Burgiel A.: Znaczenie naśladownictwa i wpływów społecznych w zachowaniach konsumentów. Wydawnictwo AE, Katowice 2005.
 • Burgiel A.: Wykorzystanie Internetu w procesach decyzyjnych konsumentów. W: Konsumencki proces decyzyjny i jego determinanty. Red. E. Kieżel. Wydawnictwo AE, Katowice 2006.
 • Brzozowska-Woś M.: Źródła informacji najczęściej wykorzystywane przez młodych konsumentów podczas podejmowania decyzji nabywczych w Internecie. W: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania nabywców wczoraj, dziś i jutro. Red. G. Rosa, A. Smalec. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 594, Ekonomiczne Problemy Usług nr 54, Szczecin 2010.
 • Decyzje konsumentów i ich determinanty. Red. E. Kieżel. Wydawnictwo AE, Katowice 2001.
 • Falkowski A., Tyszka T.: Psychologia zachowań konsumenckich. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001.
 • Feldy M.: Sklepy internetowe. Jak złapać w sieci e-konsumentki i e-konsumentów. Oficyna Wolter Kluwer Business, Warszawa 2012.
 • Gajewski S.: Zachowanie się konsumenta w współczesny marketing. Uniwersytet Łódzki, Łódź 1994.
 • Garbarski L.: Zachowania nabywców. PWE, Warszawa 1998.
 • Goldsmith E.: Consumer Economics. Issues and Behaviors. Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River 2005.
 • Hoyer W., MacInnis D.: Consumer Behavior. 5th International Edition. South-Western Cengage Learning, China 2010.
 • Jaciow M., Wolny R.: Polski e-konsument - typologia, zachowania. Helion, Gliwice 2011.
 • Konsumencki proces decyzyjny i jego determinanty. Red. E. Kieżel. Wydawnictwo AE, Katowice 2006.
 • Korzystanie z Internetu. Komunikat Badań BS/81/2012, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, 2012, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_081_12.PDF [27.02.2013].
 • Maciejewski G.: Polski konsument wobec ryzyka nieudanego zakupu. "Marketing i Rynek" 2011, nr 2.
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2012. GUS, Warszawa 2012.
 • Mania kupowania, czyli o postawach konsumenckich Polaków. Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2011.
 • Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania nabywców wczoraj, dziś i jutro. Red. G. Rosa, A. Smalec. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 594, Ekonomiczne Problemy Usług nr 54, Szczecin 2010.
 • Smyczek S., Sowa I.: Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje. Difin, Warszawa 2005.
 • Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2008-2012. GUS, Warszawa 2012.
 • Społeczeństwo informacyjne. Red. J. Papińska-Kacperek. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Światowy G.: Zachowania konsumentów. PWE, Warszawa 2006.
 • Wpływ technologii informacyjnych i komunikacyjnych na zachowania konsumentów - studium empiryczne. Red. R. Mącik. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- -Skłodowskiej, Lublin 2011.
 • Zachowania zakupowe Polaków 2010. Pentor Research International, 2010, http://pen tor-arch.tnsglobal.pl/60303.xml [25.03.2013].
 • Zwyczaje zakupowe Polaków. Pentor Research International, 2008, http://pentorarch. tnsglobal.pl/56625.xml [25.03.2013].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d6a71397-a67a-4739-bedc-974a128a7f15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.