Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 25 | 1 | 201-224

Article title

Neue patristische Auslegungen zum 1. Korintherbrief: unbekannte griechische Fragmente des Cyrill von Alexandrien, Pseudo-Athanasius, Philoxenos, Severus von Antiochien und Ammonios

Authors

Content

Title variants

EN
New patristic exegesis of First Epistle to the Corinthians: unknown Greek fragments of Cyril of Alexandria, Pseudo-Athanasius, Philoxenos, Severus of Antioch and Ammonios
PL
Nowe intrepretacje patrystyczne Pierwszego Listu do Koryntian: nieznane greckie fragment y Cyryla z Aleksandrii, Pseudo -Atanazego, Filoksenosa, Sewera z Antiochii i Ammoniosa

Languages of publication

DE

Abstracts

EN
This paper provides the first edition of five previously unknown Greek fragments of Cyril of Alexandria, survive only in Codex Pantokratoros 28, in the first part of this paper the reader will find some important basic information about the age of this manuscript, its text-critical value and content. The special focus of this introductory part is on the catena commentary on 1 Corinthians which survives in Codex Pantokratoros 28 and from which the edited texts are. The main part of this paper presents an edition, translation of and commentary on the five fragments mentioned above. The commentary concentrates on questions concerning the authorship of the texts, their theological content and – insofar it is necessary for the proper understanding of the fragments – text-critical problems.
PL
Niniejszy artykuł prezentuje pierwszą edycję pięciu nieznanych do tej pory greckich fragmentów Cyryla z Aleksandrii, Pseudo-Atanazego, Filoksenosa, Sewera z Antiochii i Ammoniosa. Jako że wszystkie te fragmenty zachowały się jedynie w Kodeksie Pantokratoros 28, w pierwszej części niniejszego przedłożenia prezentowane są podstawowe informacje dotyczące daty powstania tego manuskryptu, jego znaczenia w krytyce tekstu i jego treści. Szczególny nacisk położony jest w tym kontekście na katenie do Pierwszego Listu do Koryntian, która zachowała się w Kodeksie Pantokratoros 28 i z której pochodzą wydane w artykule teksty. Główna część artykułu zawiera edycję, niemieckie tłumaczenie i komentarz do wymienionych wyżej fragmentów. W komentarzu omawiane są kwestie dotyczące autorstwa wydanych tekstów, ich teologicznego przesłania oraz – o ile jest to konieczne do właściwego zrozumienia sensu prezentowanych fragmentów – problemów natury filologicznej.

Year

Volume

25

Issue

1

Pages

201-224

Physical description

Contributors

  • Theologische Fakultät, Trier

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1231-1634

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d6a756fc-f07d-4d5d-b54c-ad90e0ac84b7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.