PL EN


2017 | 475 | 76-89
Article title

Rozwój gospodarczy wybranych krajów Unii Europejskiej w ocenie indeksu wolności gospodarczej

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem niniejszego opracowania jest odpowiedź na pytanie, czy członkostwo w UE sprzyja zwiększeniu wolności gospodarczej oraz czy wpływa na konwergencję badanych krajów. Za obiekt badań przyjęto kraje, które wstąpiły do Unii Europejskiej od 2004 r. Do analizy wykorzystano metody statystyczne, ekonometryczne, analizę porównawczą oraz sumaryczny indeks wolności gospodarczej. Oceniono pięć obszarów wolności gospodarczej dla 13 wybranych krajów. Analiza wykazała konwergencję we wszystkich obszarach wolności gospodarczej, a szczególnie silną w dwóch: „dobry pieniądz” i „wolność handlu międzynarodowego”. Poszczególne badane kraje oceniane były wysoko, powyżej średniej, a zróżnicowanie w ocenie poszczególnych obszarów wolności gospodarczej wynikało głównie ze specyfiki gospodarki poszczególnych krajów. W obszarze „dostęp do dobrego pieniądza” niemal wszystkie kraje osiągnęły pełną wolność gospodarczą. Największej poprawy wymagają obszary: „stabilność rządu” oraz „system prawny i prawa własności”.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d6ac3b18-ef2c-4a88-b8db-93534026e9f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.