Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 233 | 46-55

Article title

Zmiana paradygmatu homo oeconomicus w naukach o zarządzaniu

Content

Title variants

EN
The change of homo oeconomicus paradigm in management sciences

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Jednym z wielu paradygmatów, który uległ w ostatnich latach znaczącej zmianie, jest paradygmat człowieka racjonalnego (homo oeconomicus), który jest wspólny dla całego obszaru nauk ekonomicznych. W ich obrębie nauki o zarządzaniu najwcześniej przyjęły paradygmat o wpływie kognitywności oraz emocjonalności człowieka na jego ekonomiczne zachowanie i decyzje. Celem artykułu jest zaprezentowanie ewolucji tego paradygmatu od homo oeconomicusa do homo neuroeconomicusa.
EN
One of many paradigms, that have been changed in recent years, is the economic man (homo oeconomicus) paradigm, which is common for the whole area of economic sciences. In their range, management sciences as the first adopted the paradigm about the influence of human cognition and emotionality on economic behaviour and decisions. The article discusses the concept of the homo oeconomicus in economics and management. The aim of the paper is to introduce the evolution of this paradigm from the homo oeconomicus to the homo neuroeconomicus.

Year

Volume

233

Pages

46-55

Physical description

Contributors

References

 • Biesecker A., Kesting S. (2003), Mikroökonomik, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, München.
 • Hardy-Vallee B. (2007), Decision-Making: A Neuroeconomic Perspective, „Philosophy Compass”, No. 2(6).
 • Hohol M. (2013), Wyjaśnić umysł. Struktura teorii neurokognitywistycznych, Copernicus Center Press, Kraków.
 • Jurek M., Rybacki R. (2014), Model homo oeconomicus i jego dostosowanie do współczesnych uwarunkowań, „Studia Ekonomiczne”, nr 180.
 • Kacprzyk J. (2008), Neuroeconomics: From Homo Economicus to Homo Neuroeconomicus, Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, Barcelona, https://racef.es/es/discurso/neuroeconomics-homo-economicus-homo-neuroeconomicus (dostęp:18.02.2015).
 • Kahneman D., Tversky A. (1979), Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, „Econometrica”, No. 2.
 • Kopczewski T., Malawski M. (2007), Ekonomia eksperymentalna: Wprowadzenie i najnowsze badania, „Decyzje”, nr 8.
 • Kuhn T.S. (2009), Struktura rewolucji naukowych, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa.
 • Leibenstein H. (1988), Poza schematem homo oeconomicus. Nowe podstawy mikroekonomii, PWN, Warszawa.
 • Michalski M. (2011), Kim jest postmodernistyczny homo oeconomicus, czyli pytanie o współczesne relacje pomiędzy rodziną a rynkiem, „Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym”, nr 1.
 • Nowak M. (2009), Instytucjonalizmy w socjologii i ekonomii. Problem i jego konceptualizacja, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, Poznań.
 • O’Boyle E.J. (2007), Requiem for Homo Economicus, „Journal for Markets and Morality”, No. 2.
 • Sedlacek T., Orrell D. (2012), Zmierzch homo economicus, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 • Sen A. (1973), Behaviour and the Concept of Preferences, „Economica”, No. 159.
 • Silva R., Filipe J.A. (2013), The Homo Neuroeconomicus – A Window for the Future, „The IIOAB Journal”, Vol. 4, Iss. 3.
 • Stępień B., Szarzec K. (2007), Ewolucja poglądów teorii ekonomii na temat koncepcji człowieka gospodarującego, „Ekonomista”, nr 1.
 • Tkaczyk B.J. (2010), Richard Bagozzi: neuronauki i zarządzanie. Rozmowa z prof. Richardem Bagozzi [online], http://manager.inwestycje.pl/nauka_manager/Richard- Bagozzi-neuronauki-i-zarzadzanie;110949;0.html (dostęp: 18.02.2015).
 • Wach K. (2010), Od człowieka racjonalnego do emocjonalnego. Zmiana paradygmatu nauk ekonomicznych, „Horyzonty Wychowania”, nr 9 (17).
 • Wojcieska L. (2014), Współczesna koncepcja homo socio-oeconomicus, „Studia Ekonomiczne”, nr 180.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d6ad0dc1-8abe-4736-97ce-20bea8dc23d0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.