PL EN


2013 | 4 | 3 | 139-154
Article title

Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie

Content
Title variants
EN
Selected Problems of Operational Risk Management in The Enterprise
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza wybranych aspektów zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie. W artykule skoncentrowano uwagę na wybranych logistycznych koncepcjach zarządzania zapasami i ich wpływie na zarządzanie ryzykiem operacyjnym we współczesnych przedsiębiorstwach. W pierwszej części zaprezentowano teoretyczne aspekty kształtowania zapasów w przedsiębiorstwie. Następnie opisano ryzyko towarzyszące tworzeniu i utrzymywaniu zapasów. W trzeciej części przedstawiono niektóre logistyczne koncepcje zarządzania zapasami i ich wpływ na zarządzanie ryzykiem operacyjnym we współczesnych przedsiębiorstwach.
Year
Volume
4
Issue
3
Pages
139-154
Physical description
Contributors
 • Dr, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
References
 • 1. Blaik P. (2010), Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa.
 • 2. Bozarth C., Handfield R. B. (2007), Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Helion, Gliwice.
 • 3. Brdulak H. (2012), Logistyka w trudnych czasach — szansa czy ryzyko? Zmiany w globalnych łańcuchach dostaw, w: Logistyka przyszłości, Brdulak H. (red.), PWE, Warszawa.
 • 4. Ciesielski M., Wieczerzycki W. (2012), Logistyka w gospodarce elektronicznej, w: E-logistyk@, Wieczerzycki W. (red.), PWE, Warszawa.
 • 5. Dziawgo D. (2011), Zarządzanie ryzykiem w podmiotach gospodarczych, w: „Zeszyty Naukowe” nr 638, „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 63, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • 6. Ficoń K. (2008), Logistyka ekonomiczna. Procesy logistyczne, BEL Studio, Warszawa.
 • 7. Fuks K. (2011), Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, w: Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, Ciesielski M. (red.), PWE, Warszawa.
 • 8. Gołembska E. (2012), Transport i magazynowanie w procesach logistycznych, w: Logistyka, Gołembska E. (red.), C.H. Beck, Warszawa.
 • 9. Gołembska E. (2009), Logistyka w gospodarce światowej, C.H. Beck, Warszawa.
 • 10. Gołembska E., Tyc-Szmil K., Brauer J. (2008), Logistyka w usługach, WN PWN, Warszawa.
 • 11. Gołembska E. (2008), Nowe paradygmaty w rozwoju logistyki międzynarodowej, w: Logistyka międzynarodowa w gospodarce światowej, Gołembska E., Szuster M. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • 12. Jajuga K. (2009), Koncepcja ryzyka i proces zarządzania ryzykiem — wprowadzenie, w: Zarządzanie ryzykiem, Jajuga K. (red.), WN PWN, Warszawa.
 • 13. Jedynak P., Teczke J., Wyciślak S. (2001), Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach zorientowanych międzynarodowo, Księgarnia Akademicka, Kraków.
 • 14. Kempny D. (2001), Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa.
 • 15. Kempny D. (1995), Zapasy w systemie logistycznym firmy, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” nr 6.
 • 16. Kisperska-Moroń D., Klosa E., Świerczek A., Piniecki R. (2010), Funkcjonowanie małych i średnich firm produkcyjnych w łańcuchu dostaw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • 17. Krzyżaniak S. (2009), Gospodarowanie zapasami, w: Logistyka, Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S. (red.), Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 • 18. Krzyżaniak S. (2008), Zapasy we współczesnych rozwiązaniach logistycznych, „Logistyka” nr 4.
 • 19. Krzyżaniak S. (2003), Poziom obsługi w gospodarce zapasami, „Logistyka” nr 1.
 • 20. Łupicka A. (2009), Łańcuch dostaw zorientowany na klienta, w: Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, Ciesielski M. (red.), PWE,
 • 21. Machowiak W. (2009), Zarządzanie ryzykiem w łańcuchach dostaw, w: Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, Ciesielski M. (red.), PWE, Warszawa.
 • 22. Majewski J. (2008), Informatyka dla logistyki, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 • 23. Maternowska M. (2003), Koszt utrzymania zapasów — bez tajemnic, „Logistyka” nr 1.
 • 24. Matsui Y. (2007), An Empirical Analysis of Just-In-Time Production in Japanese Manufacturing Companies, „International Journal of Production Economics” No. 1–2.
 • 25. Murphy Jr P.R., Wood D. F. (2011), Nowoczesna logistyka, Helion, Gliwice.
 • 26. Pfohl H. Ch. (2010), Doskonałość łańcucha dostaw w czasach światowego kryzysu gospodarczego, w: Logistyka wobec nowych wyznań, Janiak T. (red.), Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 • 27. Pisz I., Sęk T., Zielecki W. (2013), Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • 28. Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z. (2012), Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • 29. Słownik terminologii logistycznej (2006), Fertsch M. (red.), Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 • 30. Stachowiak A. (2003), Strategie logistyczne w przedsiębiorstwie produkcyjnym, w: Logistyka produkcji, Fertsch M. (red.), Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań. „Logistyka” nr 2.
 • 32. Vigtil A. (2007), Information Exchange in Vendor Managed Inventory, „International Journal of Physical Distribution & Logistics Management” No. 2.
 • 33. Witkowski J. (2010), Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje. Procedury. Doświadczenia, PWE, Warszawa.
 • 34. Znaniecka K. (2010), Finansowe aspekty zarządzania zapasami — wybrane aspekty, w: Logistyka w naukach o zarządzaniu, Bonk I. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d6b3fc87-ec7c-4168-883f-8586cedb2608
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.