PL EN


2017 | 4(27) | 113-126
Article title

Retrokonwersja i tworzenie dostępów do pełnych tekstów – stare i nowe zadania dla bibliografii regionalnych

Content
Title variants
EN
Retroconversion and the furnishing of access to unabridged editions of texts – old and new texts for regional bibliographies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W 2016 r. Biblioteka Śląska w Katowicach uzyskała finansową możliwość zakupu niezbędnego oprogramowania do prezentacji online tworzonej od lat bibliograficznej bazy danych. Warunki dofinansowania zakładały także stworzenie dodatkowego punktu dostępowego do zasobu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Ten nowy, poszerzony dostęp ma się dokonać poprzez wytworzenie sieci połączeń pomiędzy konwertowanymi z druku do bazy opisami retrospektywnej bibliografii Śląska z lat 1935–1939. W artykule omówiono architekturę bazy Bibliografia Regionalna oraz przedstawiono szczegółowo problemy i rozwiązania dotyczące trwającej właśnie retrokonwersji dawnych opisów bibliograficznych i tworzenia sieciowych połączeń pomiędzy rekordami bibliograficznymi a pełnymi tekstami – publikacjami w bibliotekach cyfrowych.
EN
In 2016 the Silesian Library in Katowice obtained the financial means which enabled the purchase of necessary software for the online presentation of a bibliographical database which has been in development for years. The conditions of financial subsidies also stipulated the establishment of an access point to the Śląska Biblioteka Cyfrowa [Silesian Digital Library]. This new, broadened scope of access is supposed to be realised by means of the establishment of networks of connections between the descriptions of a retrospective bibliography of Silesia from the years 1935–1939 which are converted from print to the database. The article discusses the architecture of the Bibliografia Regionalna database and discusses in an in-depth manner the problems and the solutions associated with retroconversion of early bibliographical records (which is in progress) and the establishment of network connections between bibliographical records and unabridged texts – publications in digital libraries.
Year
Issue
Pages
113-126
Physical description
Contributors
  • Biblioteka Śląska w Katowicach
References
  • Bibliografia Regionalna. W: Biblioteka Śląska w Katowicach. Pobrane z: http:// opacwww.bs.katowice.pl/cgi-bin/wspd_cgi.sh/bibm21.p?ln=JP (24.05.2017).
  • Koraszewski, J. (red.) (1935.) Słowo wstępne. Wykaz Literatury Bieżącej o Śląsku, 1(1), 1.
  • Nabór do Programu „Kultura Cyfrowa”. W: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pobrane z: http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/nabor-doprogramu-bdquokultura-cyfrowardquo-6282.php?searchresult=1&sstring= programy+mkidn (1.05.2017).
  • Poszerzenie i usprawnienie dostępu do zasobów ŚBC wraz z digitalizacją i udostępnieniem piśmiennictwa regionalnego. Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura cyfrowa. W: Biblioteka Śląska w Katowicach. Pobrane z: http://www.bs.katowice.pl/pl/projekty/realizowane/projekt_poszerzenie (24.05.2017).
  • Polska Biblioteka Internetowa. W: Biblioteka Narodowa. Pobrane z: http:// www.bn.org.pl/zasoby-cyfrowe-i-linki/polska-biblioteka-internetowa (24.05.2017).
  • Śląska Biblioteka Cyfrowa. Pobrane z: http://www.sbc.org.pl/ (1.05.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d6b4d222-bd5e-4d48-aca4-d30560d69017
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.