Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 6(13) | 205-231

Article title

Polityczność wpisana w uwodzenie prasamiczością. Artystyczne studium kobiet w ujęciu wybranych dzieł Jerzego Dudy-Gracza i Franciszka Starowieyskiego

Authors

Content

Title variants

EN
Politics as a Part of Enthralling With „prasamiczość”. Artistic Study of Women in Works of Jerzy Duda-Gracz and Franciszek Starowieyski

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
This paper contains remarks on artistic works of two modern Polish artists: Jerzy Duda-Gracz and Franciszek Starowieyski. The Author has defined the term „prasamiczość” and described its political context using examples from works of two artists being the main subject of his analysis. In his opinion artistic view of women, sometimes surrealistic or grotesque, may be a kind of reference to Polish political reality

Year

Volume

Pages

205-231

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

References

 • Bator J., Wizerunek kobiety w reklamie telewizyjnej, Warszawa 1998, s. 21–36.
 • Bauman Z., Tożsamość. Rozmowy z Benedetto Vecchim, tłum. J. Łaszcz, Gdańsk 2007, s. 34.
 • Berezowski M., Koniecznie skandal, Warszawa 1982, s. 9.
 • Białek A., Patrz gdzie patrzę. Psychologiczne aspekty podejmowania cudzej perspektywy, Kraków 2010, s. 20, 29, 31.
 • Buczkowski A., Dwa różne światy, czyli jak socjalizuje się dziewczynkę i chłopca, [w:] Od kobiety do mężczyzny i z powrotem. Rozważania o płci w kulturze, red. J. Brach-Czainy, Białystok 1997, s. 169– –196.
 • Budrowska B., Macierzyństwo: instytucja totalna?, [w:] Od kobiety do mężczyzny i z powrotem. Rozważania o płci w kulturze, red. J. Brach-Czainy, Białystok 1997, s. 297–308.
 • Chudy W., Kłamstwo jako metoda, Warszawa 2007, s. 561.
 • Darska B., Podmiotowość w świecie popkultury. Pisma feministyczne i genderowe („Pełnym głosem”, „Zadra”, „OŚKa”, „Katedra”) jako (de) konstrukcja nowej rzeczywistości, [w:] Gender. Konteksty, red. M. Radkiewicz, Kraków 2004, s. 285–297.
 • Drozdowski R., Estetyka błędów jako narzędzie przemocy ikonicznej, [w:] Sztuki wizualne jako nośniki ideologii, red. M. Lisiecki, Toruń 2009, s. 10.
 • Duda-Gracz J., Jerzy Duda-Gracz, Warszawa 1992, s. 42–47.
 • Duda-Gracz J., Zapiski o życiu i sztuce przemijania, [w:] Duda-Gracz J., Obrazy prowincjonalno-gminne. Koniec wieku. Mała retrospektywa 1994–2000, Olsztyn 2004, s. 5.
 • Dzieduszycka J., Być kobietą, być kobietą…, http://www.erodzina.com/index.php?id =46,1051,0,0,1,0 [odczyt z dn. 22.04.2012].
 • Foucault M., Seksualność i władza, [w:] Foucault M., Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, tłum. D. Leszczyński, L. Rasiński, Warszawa–Wrocław 2000, s. 201–218.
 • Gajewska A., „Macierzyństwo” — prezentacja pojęcia w dyskursie feministycznym w Polsce, [w:] Gender. Konteksty, red. M. Radkiewicz, Kraków 2004, s. 253–272.
 • Gergen K.J., Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym, tłum. M. Maroda,Warszawa 2009, s. 208, 210–211.
 • Giddens A., Socjologia, tłum. A. Szulżycka, Warszawa 2004, s. 128.
 • Górnicka-Zdziech I., Po czym poznać damę, [w:] eadem, Przewodnik inteligentnego snoba…, Warszawa 2008, s. 119, 145–148.
 • Górnicka-Zdziech I., Przewodnik inteligentnego snoba według Franciszka Starowieyskiego, Warszawa 2008, s. 118–119.
 • Górnicka-Zdziech I., Przewodnik po kobietach według Franciszka Starowieyskiego, Warszawa 2009, s. 9, 74-83, 89, 94.
 • Habermas J., Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, tłum. W. Lipnik, M. Łukasiewicz, Warszawa 2007, s. 306, 316, 323.
 • Hamilton Grant I., Postmodernism and politics, [w:] The Routledge Companion to Postmodernism, red. S. Sim, London–New York 2001, s. 28–29.
 • Huyssen A., After the Great Divide: Modernism, Mass Culture, Postmodernism, Bloomington 1986, s. 6–7.
 • Jakubczak M., Relacja kobieta–natura w debacie ekofeministycznej, [w:] Gender. Konteksty, red. M. Radkiewicz, Kraków 2004, s. 27–40.
 • Kalinowski D., Anioły, obywatelki, kokietki i demony. Obraz kobiety w polskiej aforystyce literackiej, [w:] Gender: wizerunki kobiet i mężczyzn w kulturze, red. E. Durys, E. Ostrowska, Kraków 2005, s. 129–145.
 • Kaźmierska E., Golgota Jasnogórska Jerzego Dudy-Gracza. Stapianie pojęć w siatkach wielozakresowych, [w:] Amalgamaty kognitywne w sztuce, red. A. Libura, Kraków 2007, s. 113–132.
 • Kępińska A., Energie sztuki, Warszawa 1990, s. 106.
 • Klimczak-Ziółek J., Udział mass mediów w przeobrażaniu wzorców kobiecych, [w:] Gender: wizerunki kobiet i mężczyzn w kulturze, red. E. Durys, E. Ostrowska, Kraków 2005, s. 401–408.
 • Kłusak M., Jerzy Duda-Gracz, artysta prawdziwy, [w:] Kłusak M., Między historią a polityką, Gdańsk 2003, s. 222–225.
 • Lévinas E., Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, tłum. J. Migasińśki, Warszawa 2012, s. 177–178.
 • Lisowska-Magdziarz M., Polacy w nowej semiosferze, o perswazyjnych aspektach kultury popularnej, [w:] Sztuka perswazji. Socjologiczne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty komunikowania perswazyjnego, red. R. Garpiel, K. Leszczyńska, Kraków 2004, s. 57–58, 64.
 • Lubański M., Mizoginizm w sztuce. Próba psychoanalizy wybranych motywów, [w:] Męskość w kulturze współczesnej, red. A. Radomski, B. Truchlińska, Lublin 2008, s. 326–334.
 • Marsh D., Furlong P., Skóra, a nie sweter: ontologia i epistemologia w politologii, [w:] Teorie i metody w naukach politycznych, red. D. Marsh, G. Stoker, tłum. J. Tegnerowicz, Kraków 2006, s. 131–152.
 • Matuchniak-Krasuska A., Kochankowie, małżonkowie, rodzice. Groteskowe obrazy Jerzego Dudy-Gracza i ich odbiorcze konkretyzacje, [w:] Męskość i kobiecość. Czy walka płci?, red. I. Machaj, R. Suchocka, Poznań 2009, s. 89–104.
 • McNair B., Kultura obnażania, [w:] McNair B., Seks, demokratyzacja pożądania i media, czyli kultura obnażania, tłum. E. Klekot, Warszawa 2004, s. 179–218.
 • Melosik Z., Kryzys męskości w kulturze współczesnej, Poznań 2002, s. 151-164.
 • Melville S., Postmodernism and art: postmodernism now and again, [w:] The Cambridge Companion to Postmodernism, red. S. Connor, New York 2004, s. 88–89.
 • Mizielińska J., Matki, żony, kochanki, czyli tak nas widzą. Kobieta jako podmiot i przedmiot reklamy, [w:] Od kobiety do mężczyzny i z powrotem. Rozważania o płci w kulturze, red. J. Brach-Czainy, Białystok 1997, s. 226–244.
 • Ostrowska E., Matki Polki i ich synowie. Kilka uwag o genezie obrazów kobiecości i męskości w kulturze polskiej, [w:] Gender. Konteksty, red. M. Radkiewicz, Kraków 2004, s. 215–227.
 • Paruch W., Między wyobrażeniami a działaniami. Wybrane aspekty przedmiotowe badań politologicznych nad myślą polityczną, Polityka i Społeczeństwo 2004, t. 1, s. 11, 13, 19.
 • Paruch W., Myśl polityczna — refleksje metodologiczne o pojęciu, Annales UMCS 1999, t. 6, s. 28, 36.
 • Rittel S.J., Antropologia polityczna, Kielce 2007, s. 11.
 • Skarzyński R., Historia myśli politycznej w ujęciu politologicznym. Zarys koncepcji, Studia Polityczne 1992, nr 1, s. 110.
 • Starowieyski F., Moje myśli i wspomnienia o plakacie, [w:] Starowieyski F., Plakaty. Retrospektywa: z kolekcji Piotra Dąbrowskiego i Agnieszki Kulon, Olsztyn 2003, s. 3–4.
 • Starowieyski F., Starowieyski: rok 1699, Kraków 1999.
 • Strinati D., Wprowadzenie do kultury popularnej, tłum. W. J. Burszta, Poznań 1998, s. 147.
 • Sweney M., L’Oréal’s Julia Roberts and Christy Turlington ad campaigns banned, http://www.guardian.co.uk/media/2011/jul/27/loreal-julia-roberts-ad-banned [odczyt z dn. 22.04.2012].
 • Szlendak T., Leniwe maskotki, rekiny na smyczy. W co kultura konsumpcyjna przemieniła mężczyzn i kobiety, Warszawa 2005, s. 122, 127.
 • Szulakiewicz M., Filozofia jako hermeneutyka, Toruń 2004, s. 72.
 • West C., Fenstermaker S., Wytwarzanie różnicy, [w:] Kobiety, mężczyźni i płeć. Debata w toku, red. M. R. Walsh, tłum. P. Cichawa, Warszawa 2003, s. 70–88.
 • Zybertowicz A., Kategorie do badania polskiej myśli politycznej (rozważania wstępne), [w:] Studia z dziejów polskiej myśli politycznej, red. S. Kalembka, t. 2, Toruń 1990, s. 10-11.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d6b73563-a059-4118-85b7-8c696ea42eb1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.