Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | VIII | 381-402

Article title

KRYPTONIM „TEKLA”. DZIAŁALNOŚĆ INTELIGENCJI KATOLICKIEJ PRZY PARAFII POD WEZWANIEM ŚWIĘTEJ TEKLI W CIECHANOWIE W ŚWIETLE DOKUMENTÓW APARATU BEZPIECZEŃSTWA (1988–1989)

Content

Title variants

EN
CODE NAME „TEKLA”. THE ACTIVITY OF CATHOLIC INTELLIGENCE, ASSEMBLED NEAR LOCAL CHURCH DEDICATED TO SAINT TEKLA IN CIECHANOW, IN THE LIGHT OF DOCUMENTS CREATED BY SECURITY SERVICE IN THE POLISH PEOPLE’S REPUBLIC

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article presents activity of Catholic intelligence assembled near local church dedicated to Saint Tekla in Ciechanow during 1988–1989. The main target of this study is to introduce to the reader documentation created by security service in the Polish People’s Republic according to cultural and educational aspect of local church’s activities. Moreover the text describes the case of creation of Catholic Association called „Politicus” which was second best of intelligence catholic clubs existing in the country.

Contributors

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

References

 • AIPN, IPN Bi 71/99, Akta internowanego Andrzeja Wojdyło
 • AIPN, IPN BU 1585/19141, Statut Katolickiego Stowarzyszenia „Politicus”
 • AIPN, IPN BU 0912/1627, Akta personalne funkcjonariusza MO – Wiesława Jasińskiego
 • AIPN, IPN BU 01210/31, Notatki biograficzne dotyczące osób zajmujących wyższe stanowiska w urzędach państwowych
 • AIPN, IPN BU 01329/685, Sprawa Operacyjnego Rozpracowania kryptonim: Nieznajomy. Materiały dotyczące członków byłej Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” w Ciechanowie
 • AIPN, IPN BU 01329/729, Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia kryptonim: Tekla. Materiały dotyczące działalności księdza Kokosińskiego, proboszcza parafii świętej Tekli w Ciechanowie
 • AIPN, IPN BU 01329/759, Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia kryptonim: Elita. Materiały dotyczące Katolickiego Stowarzyszenia „Politicus”
 • AIPN, IPN Gd 587/1, Skorowidz alfabetyczny osób internowanych w Zakładzie Karnym w Iławie za lata 1981–1982
 • AIPN, IPN Ra 52/32, Akta personalne funkcjonariusza MO/SB Zbigniewa Matusiaka
 • APW OM, sygn. 820/1468, Katolickie Stowarzyszenie „Politicus” w Ciechanowie
 • AUWM w Olsztynie, sygn. AR-316/110, Akta studenta Wojdyło Andrzej
 • Biblioteka Sejmowa, Stenogram z posiedzenia Podzespołu do Spraw Stowarzyszeń i Samorządu Terytorialnego z 21 II 1989 r., Warszawa 1990; Stenogram z posiedzenia Grupy do Spraw Stowarzyszeń z 27 II 1989 r., Warszawa 1990; Stenogram z posiedzenia Grupy do Spraw Stowarzyszeń z 7 III 1989 r., Warszawa 1990; Stenogram z posiedzenia Grupy do Spraw Stowarzyszeń z 17 III 1989 r., Warszawa 1990
 • Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. 3, 1975-1990, red. P. Piotrowski, Warszawa 2008
 • Chyliński S., Ruch stowarzyszeniowy, „Studia Mazowieckie”, 1995, nr 1–2
 • Dojka I., Zakłamany słownik czyli Żargon funkcjonariuszy bezpieczeństwa PRL, Kraków 2011
 • Domagalski W., NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze, [w:] NSZZ „Solidarność” 1980-1989, t. 5, Polska środkowo-wschodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010
 • Dudek A., Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990, Kraków 2014
 • Friszke A., Oaza na Kopernika. Klub Inteligencji Katolickiej 1956-1989, Warszawa 1997
 • Herczyński R., Spętana nauka. Opozycja intelektualna w Polsce 1945-1970, Warszawa 2008
 • Ilski S., Komitet Obywatelski „Solidarność” w Bieżuniu w latach 1989-1990, „Bieżuńskie Zeszyty Historyczne”, 2000, t. 18
 • Iniarski A., Ciechanowskie spotkania muzealne. 15 lat promocji kultury i regionu, Ciechanów 2006
 • Janusz Królik. Muzealnik i regionalista, red. I. Kotowicz-Borowy, Ciechanów 2014
 • Kierski K. A., Historia księdza – tajnego współpracownika o pseudonimie „Onufry” w świetle dokumentów Służby Bezpieczeństwa, „Meritum”, 2013, t. 5
 • Kluby Inteligencji Katolickiej jako przestrzeń działań niezależnych w latach osiemdziesiątych XX wieku, red. K. Białecki, Warszawa–Poznań 2014
 • Polak G., Kto jest kim w Kościele? Osoby sprawujące kluczowe funkcje w Kościele katolickim w Polsce. Stan na dzień 1 stycznia 1996 r., Warszawa 1996
 • Ptasiewicz Z., Województwo ciechanowskie – zdarzenia i ludzie, „Studia Mazowieckie”, 2005, nr 1
 • Stanula M., Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej w Polsce (1975-1993) „FIDES Biuletyn Bibliotek Kościelnych”, 1996, nr 1–2
 • Suski P., Stowarzyszenia w prawie polskim, Warszawa 2002
 • Walczak R. D., Partie polityczne w województwie ciechanowskim, Pułtusk 2005
 • Walczak R., Geneza i powstanie województwa, „Studia Mazowieckie”, 1995, nr 1–2
 • Zabłocka-Skupieńska Danuta, Kluby Inteligencji 1955-1957, „Chrześcijanin w Świecie”, 1986, nr 10

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d6b9d33e-ba38-4f57-92e9-a002e21c4f02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.