Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2 | 2 | 135-147

Article title

Koszt nowego zewnętrznego kapitału własnego przedsiębiorstwa a idea neutralności podatków

Content

Title variants

EN
The cost of new external equity and the idea of tax neutrality

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Koszt nowego kapitału własnego charakteryzuje się tym, że co do zasady winien być neutralny podatkowo, gdyż pozyskane w ten sposób fundusze nie stanowią dochodu podatkowego. Podatki nie są jednak neutralne wobec kosztu tego kapitału, a wręcz przeciwnie oddziałują na jego wysokość w sposób istotny. W opracowaniu na tle idei neutralności podatków przedstawiono elementy kosztu kapitału własnego i oddziaływanie na jego wysokość podatków. Nie była zamierzeniem autorki analiza formuł szacowania kosztu kapitału własnego, a norm prawa podatkowego, które na koszt ten oddziałują.

Keywords

Year

Volume

2

Issue

2

Pages

135-147

Physical description

Contributors

 • Prof. dr hab., Zakład Finansów Przedsiębiorstwa, Katedra Finansów, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin, tel: 502-567-373.

References

 • 1. Company Taxation in the Internal Market (2001), SEC, 1681.
 • 2. European Tax Survey (2004), SEC, 112/2.
 • 3. Gomułowicz A. (2005), Koszty uzyskania przychodów. Zasady ogólne, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • 4. Gomułowicz A., Małecki J. (1996), Podatki i prawo podatkowe, Poznań.
 • 5. Interpretacja wydana przez Łódzki Urząd Skarbowy z dnia 13 września 2007 r. (ŁUS-ll-2-423/190/07/AG).
 • 6. Iwin-Garzyńska J. (2010), Opodatkowanie kapitału, Economicus, Szczecin.
 • 7. Iwin-Garzyńska J. (2010), Szkice o kapitale i podatkach w istocie nauki finansów przedsiębiorstw Difin, Warszawa.
 • 8. Kiszka J. (2003), Ochrona podatnika w prawie Unii Europejskiej, „Przegląd Podatkowy” nr 8.
 • 9. Owsiak S., Harmonizacja podatków bezpośrednich warunkiem integracji gospodarczej Unii Europejskiej, Polskie Wydawnictwo Naukowe, http://www.pte.pl dostęp dnia: 20.01.2013
 • 10. Orzeczenie ETS w sprawie C-37/95 pomiędzy Państwem Belgijskim a Gent Coal Terminal NV (2004) w: VI Dyrektywa VAT, Sachs K. (2004), C.H. Beck, Warszawa.
 • 11. Postanowienie NSA z dnia 18.08.2010r. II FSK 577/09.
 • 12. Supera-Markowska M. (2010), Wspólna Skonsolidowana Podstawa Opodatkowania jako koncepcja harmonizacji opodatkowania korporacyjnego w UE, C.H. Beck, Warszawa.
 • 13. Uchwała siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 czerwca 2007 r., II FPS 8.
 • 14. Ustawa z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U . 2000 Nr 94 poz. 1037.
 • 15. Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 1992, nr 21.
 • 16. Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn.zm.
 • 17. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 15 listopada 2007 r., I SA/Gd 753/2007.
 • 18. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 14.08.2007 r., sygn. akt III SA/Wa 3917/06.
 • 19. Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 10.10.2007 r., sygn. akt I SA/Bd 546/07.
 • 20. Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 20.05.2008 r,. sygn. akt I SA/Bd 91/08.
 • 21. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 23.04.2008 r., sygn. akt III SA/Wa 46/08.
 • 22. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 23.04.2008 r., sygn. akt III SA/Wa 2220/07.
 • 23. Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 22.04.2008 r., sygn. akt I SA/Bd 73/08.
 • 24. Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 8.04.2008 r., sygn. akt I SA/Bd 44/08.
 • 25. Wyrok NSA z 23.02.2009 r., sygn. akt II FSK 1753/07).
 • 26. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 lutego 2009 roku, sygn. akt III SA/Wa 1684/08.
 • 27. Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 11 marca 2009 roku, sygn. akt I SA/GI 1077/08.
 • 28. Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 6 maja 2008 roku, sygn. akt I SA/Po 257/08.
 • 29. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 07 marca 2006 r., l FSK 121/05.
 • 30. Wyrok Warszawskiego Sądu Administracyjnego z dnia 01 kwietnia 2008 r., III SA/Wa 115/08.
 • 31. Wyrok z dnia 17 lutego 2009 r. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 17 lutego 2009 r., l SA/Po 1370/08.
 • 32. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 1 lutego 2012r., I SA/Po 839/11, opubl. Legalis.
 • 33. Wyrok WSA w Bydgoszczy z 20 września 2011r., I SA/Bd 561/11.
 • 34. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2010 r., sygn. akt II FSK 2105/08.
 • 35. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 6 października 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 1420/08.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d6be966d-5f11-49e6-ab5a-11bd88900e9a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.