PL EN


2011 | 5 | 135-148
Article title

Entre traditions historiques et logiques politiques de la guerre froide (1945–1989). Les langues étrangères en Pologne à travers les exemples du française et de l’allemand

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Between historical traditions and political logics in the Cold War (1945–1989). Foreign languages in Poland through the examples of French and German
PL
Między tradycjami historycznymi a logikami politycznymi w czasie zimnej wojny (1945–1989). Języki obce w Polsce na przykładzie języka francuskiego i niemieckiego
Languages of publication
FR
Abstracts
EN
Today’s situation of foreign languages in Poland, especially French and German, cannot be explained satisfactorily without an analysis of its genesis in times of the Cold War. Due to various international and internal factors, the People’s Republic of Poland applied a language policy that caused a clash between historical traditions in Polish-French respectively Polish-German relations and geopolitical imperatives as well as sometimes the culture policies of France and the German states (FRG, GDR). A decisive factor was also the instrumentalization of patriotism by the Polish United Workers’ Party in support of communism, which favoured nationalist attitudes towards foreign countries and a closure of Poland. Only the end of the regime gave the opportunity for a liberalization of language teaching and learning.
PL
Dzisiejszej sytuacji języków obcych, zwłaszcza francuskiego oraz niemieckiego, w Polsce nie da się wyjaśnić w sposób wyczerpujący bez analizy jej genezy w okresie zimnej wojny. Z powodu różnych czynników zarówno międzynarodowych, jak i wewnętrznych Polska Rzeczpospolita Ludowa zastosowała politykę językową, w której tradycje historyczne w stosunkach polsko-francuskich oraz polsko-niemieckich kolidowały często z uwarunkowaniami geopolitycznymi, a czasem nawet z polityką kulturalną Francji oraz państw niemieckich (RFN, NRD). Decydującym czynnikiem stała się również instrumentalizacja patriotyzmu przez PZPR na rzecz komunizmu, która spowodowała nacjonalistyczne podejście do zagranicy i zamykanie się kraju. Dopiero zmiana ustrojowa w roku 1989 umożliwiła liberalizację nauki języków.
Year
Issue
5
Pages
135-148
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • A. Jabłonowska, Języki coraz mniej obce, in Raport Polska.pl, version en ligne, http://wiadomosci.polska.pl/specdlapolski/article.htm?id=80082 (version : 09.04.2010).
 • I. Walenczak, K. Wróblewska-Pawlak, Języki obce w Polsce – próba bilansu (Polacy w samoocenie. Języki obce w szkole i pracy. Jakiego języka warto się uczyć dzisiaj?), [in:] Studia Europejskie 1997, n° 1.
 • P. Romanovitch, L’enseignement du français en Pologne (2008), http://www.ambafrance-pl.org/france_pologne/spip.php?article432 (version : 02.01.2010).
 • G. Perec, W ou le souvenir d’enfance, Paris 1975.
 • J. Sekutowicz, Les relations franco-polonaises de Hugues Capet à Lech Walesa. Autoéd., Nice 1995.
 • Ch. Dwernicki, Géopolitique de la Pologne, Bruxelles 2000.
 • C. Schmid, Une politique commune franco-allemande, [in:] Politique étrangère 1956 (Paris) 21, n° 5.
 • W. Churchill, The Sinews of Peace, [in:] R. R. James, Winston S. Churchill : His Complete Speeches 1897–1963. Vol. VII, 1943–1949, Londres 1946.
 • D. Jarosz, M. Pasztor, Robineau, Bassaler i inni. Z dziejów stosunków polsko-francuskich w latach 1948–1953, Toruń 2001.
 • D. Jarosz, M. Pasztor, Działalność Instytutu Francuskiego w Polsce w latach 1925 –1989. Część druga: lata 1945–1989, [w:] Polski Przegląd Dyplomatyczny 2008, 43, n° 3.
 • J. Rigaud, L’exception culturelle. Culture et pouvoirs sous la Ve République, Paris 1996.
 • Ch. Fouchet, Au service du général de Gaulle, Paris 1971.
 • J. Trabant, Der gallische Herkules : über Sprache und Politik in Frankreich und Deutschland, Tübingen 2002.
 • B. Nitschke, Szkolnictwo dla mniejszości niemieckiej w Polsce w latach 1945–1989, [w:] Rocznik Lubuski 2004, 30, cz. 1,
 • S. R. Kathe, Kulturpolitik um jeden Preis. Die Geschichte des Goethe-Instituts von 1951 bis 1990, Munich 2005.
 • Österreichisch-Polnische Gesellschaft, Geschichte der Österreichisch-Polnischen Gesellschaft (2007), http://www.austriapolen.at/geschichte/geschichte.htm (version : 17.10.2009).
 • V. Klemperer, LTI. Notizbuch eines Philologen, Halle 1957.
 • M. Głowiński, Mowa w stanie oblężenia. 1982–1985, Warszawa 1996.
 • M. Zaremba, Komunizm. Legitymizacja. Nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce, Warszawa 2005.
 • J. J. Lipski, Dwie ojczyzny – dwa patriotyzmy. Uwagi o megalomanii narodowej i ksenofobii Polaków, [w:] Kultura (Paris) 1981, n° 10.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-4557
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d6c19d74-fbb7-4233-bcd5-c4f87a5c0571
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.