PL EN


2015 | 4(16) | 147-156
Article title

Uogólnienia i wnioski z udziału Grupy Zadaniowej Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia w planowaniu reagowania kryzysowego NATO

Content
Title variants
EN
Chemical Forces’ involvement in crisis response planning
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
NRF is to provide a flexible, credible military crisis management instrument for the Alliance, offering maximum opportunities for nations’ participation. NRF must be a sustainable, credible military crisis response capability held at very high readiness ready to deploy across the full range of Alliance missions, whilst supporting the goal of NATO transformation. The NRF will provide a rapid demonstration of force and the early establishment of a NATO military presence in support of an Article 5 or a non-article-5 Crisis Response Operation. This article attempts to present the Combined Joint Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defence Task Force (CJ-CBRND-TF) NRF 2016 organization and preparation process.
References
  • 1. Dokument standaryzujący ACO Forces Standards Vol. VII Combat Readiness Evaluation of Land HQs and Units (CREVAL), 06.05.2011.
  • 2. Dyrektywa Sojuszniczego Dowództwa ds. Operacji nr 80-96 (ACO Directive 80-96, NATO Response Force), Belgia, 24.04.2013.
  • 3. Górka-Winter Beata, Praski szczyt NATO (21–22.11.2002), Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, nr 102-2002.
  • 4. Koziej Stanisław, Pietrzak Paweł, Szczyt NATO w Walii: uwarunkowania, rezultaty, wnioski dla Polski. Bezpieczeństwo Narodowe 2014/III.
  • 5. MCM-0152-2012 Concept of Operations For NATO's Combined Joint Chemical, Biological, Radiological And Nuclear Defence-Task Force (CJ-CBRND-TF), Belgia, 26.09.2014.
  • 6. Strategia Obronności Rzeczypospolitej Polskiej, Strategia sektorowa do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 2009.
  • 7. Wytyczne Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Zasady przygotowania i utrzymania gotowości sił i środków podległych Dowódcy Generalnemu RSZ wydzielanych do Sił Odpowiedzi NATO oraz ich udziału w operacjach, 27.03.2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-7297
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d6c370c0-d677-4b2d-b0c7-66c0c50ab3d9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.